اراده، در لغت به معنایِ نیرویِ تسلط بر کارها و عواطفِ خویشتن است! در واقع یک نیروی ذهنی است که به صورتِ انتخاب، گرایش یا قصد گرایشِ ذهنیِ پیگیر برای انجام دادن عملی معین می باشد.
پس! نیروی محرکه اراده، ذهن ماست…

آیا می شود بدون داشتن ذهنیت مشخصی راجع به کنکور یا بدون داشتن عقیده و باور مشخصی نسبت به خودمان و توانایی هایمان، ارده قوی داشته باشیم؟!

واقعأ ” چطور می شود فلانی رتبه یک کنکور باشد؟!

” ژاپنی ها می گویند: ” اگر کسی کاری را انجام داده، قطعأ شما نیز می توانید… ” اگر به این جمله معتقد نیستید و می گویید: “هرگز چنین چیزی امکان ندارد ” به این دلیل نیست که شما اراده ضعیفی دارید، تنها نیروی محرکه اراده تان بسیار ضغیف است…
فقط کافی است تمام باور های غلطی که در ذهنتان کاشتند را پاک کنید و خودتان از نو، باور هایی را انتخاب کنید که به نفع آینده تان است.
از همین امروز نه! از همین حالا تصمیم بگیرید با تمام باورهایی که سد راهِ اراده تان می شوند و اجازه نمی دهند برای اهدافتان قدم های محکمی بردارید، برای همیشه خداحافظی کنید.
برای قوی شدن اراده تان، راهی جز تمرین وجود ندارد، باید تمرین کنید که مثبت بیندیشید…اما با تمام این تفاسیر، بازهم در درس خواندن، اراده تان تعریفی ندارد، اگر بخواهیم ریشه یابی کنیم، به احتمال زیاد در انتخاب هدفتان اشتباه کردید! گفتیم نیروی محرکه ی اراده ذهن است، خب! نیروی محرکه ی ذهن هم هدف است.

بعد از آن شما باید به چراییِانتخاب هدفتان پاسخ دهید، هنگامی که جواب هایتان منطقی باشد،فکر نمی کنیم دیگر دلیلی برای پشت گوش انداختن و بی ارادگیِ شما وجود داشته باشد.

و اما! گر در اجرای برنامه درسی خود اراده کافی ندارید، از نظر ما، تنها راه حلش این است که گزینه های خواندنتان یا ساعت برنا مه تان را کاهش دهید؛ بعد از اینکه این مرحله را با موفقیت پشت سر گذاشته اید، به ساعت درسی یا تعداد درس در روز اضافه کنید، به خودتان فرصت دهید و انتظار نداشته باشید که در تمام دروس به یک صورت پیشرفت داشته باشید؛ چراکه انتظار نابجا و نادرست از خودتان در نهایت منجر به نا امیدی می شود و این مانعی است که در برابر اراده شما قد علم می کند…
اگر بگوییم تقریبآ تمام کارهایی که یک داوطلب در زمان امادگی کنکور انجام می دهد به اراده اش بر می گردد، بی راه نگفتیم…

در بسیاری از موارد دیدیم که بعضی از داوطلبان به دلیلِ اراده ضعیفی که داشتند، به جای اینکه راهِ حلی برای مشکل درسی خود پیدا کنند، صورت مسئله را پاک می کنند، یعنی بعضی از دروس یا بخش هایی از کتاب را برای خودشان حذف می کنند!!
توصیه ما این است که هیچ درسی را کنار نگذارید، حتی اگر در حال حاضر هیچ چیزی از ان نمی دانید…

به جای حذف، به فکرِ یادگیری ان درس باشید، راه و روش های جدیدی برای یادگیری و فهم ان بیابید، مطمئن باشید به نتیجه خواهید رسید و این یعنی اراده. این مطلب را هم اضافه کنیم که اراده با روحیه رابطه مستقیمی دارد؛
اراده قوی = روحیه قوی و عکس آن! حتمآ شنیدید که پولدارها روز به روز پولدارتر و فقرا روز به روز فقیرتر می شوند…

در کنکور هم همین قائده وجود دارد، به این معنا که اگر دانش اموزی خودش را ضعیف میداند، با روحیه ی ضعیفی مطالعه می کند، خب! مطالعه ی ضعیفی نیز خواهد داشت…
او انقدر روحیه ضعیفی دارد که نمی تواند اراده ای داشته باشد…

اما برعکس ان، داوطلبی دیگر با همان پایه درسی را فرض کنید با این تفاوت که اراده و روحیه ی قویِ او، مطالعه مؤثر و مفیدی را برای وی رقم می زند و بدون شک او روز به روز قوی تر می شود…
در راهی که پیش روی شماست مصمم باشید و بدانید خدا همیشه با شماست..