کارنامه انتخاب رشته‌کنندگان سومین آزمون نیمه متمرکز دکتری 92 منتشر شد.
به گزارش ایسنا، مجازین به انتخاب رشته آزمون دکتری که برای انتخاب رشته اقدام کرده‌اند، می‌توانند برای مشاهده کارنامه خود به سایت سازمان سنجش به نشانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.
بر اساس گزینش علمی انجام شده فهرست اسامی 21 هزار و 88 نفر از معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت هر یک از کد رشته محل‌های آزمون دکتری در 5 کد رشته محل از طریق سایت سازمان سنجش اعلام شد.

همچنین، زمان مصاحبه معرفی‌شدگان از دهه سوم اردیبهشت ماه آغاز می‌شود، بنابراین داوطلبان باید با همراه داشتن مدارک لازم و بر اساس برنامه زمانی که آن زمان اعلام می‌شود، به دانشگاه‌های پذیرنده دانشجو مراجعه کنند./ایسنا