تماشای ستاره ها در شب می تواند برای هر کسی زیبا بوده و کسی نیست که از تماشای زیبایی های آسمان در شب لذت نبرد.حال تصور کنید زیبایی های زمین در شب برای شما قابل مشاهده باشد، زیبا نیست؟ ناسا تصاویری را از زیبایی های زمین در شب توسط یکی از ماهواره های خود به نام Suomi NPP گرفته است که باور نکردنی است. یکی از تصاویر ارسالی ماهواره ناسا از خلیج فارس است که به شکل زیبایی در شب خودنمایی می کند.

ماهواره Suomi NPP از یک سنسور مادون قرمز بهره می برد که نورهای ایجاد شده به دست انسان ها را تشخیص داده و با یک رزولیشن بسیار بالا تصویربرداری می کند.
رزولیشن و تشخیص نور این ماهواره به شکلی است که نور یک چراغ در بزرگراه، نور ایجاد شده از یک آتش سوزی ، بازتاب های نوری از ماه و ستاره و یخ ها و نور قایق های دریایی را با بالاترین کیفیت عکسبرداری می کند.
تصاویر ارسالی Suomi NPP شش برابر بهتر از رزولیشن تصاویر فضایی قبلی بوده و ۲۵۰ برابر بهتر از میزان روشنایی هر ابزاری که بیش از این توسط آنها تصاویری گرفته شده بود بهتر بوده و با کیفیت تر است.

منبع: وبلاگ فارسی