حسن زیاری تغییرات جدیدی در دانشگاه پیام نور اعمال کرد

صبح روز دوشنبه ۱۴ اسفند مراسم معارفه فرشاد ابراهیم پور به عنوان معاونت اداری و مالی دانشگاه پیام نور برگزار شد.ابراهیم پور پیش از این ریاست دانشگاه پیام نور استان تهران را برعهده داشت. یکی از مسوولین آگاه دانشگاه پیام نور همچنین اظهار داشت قرار است سمت ریاست تهران به حسن علیزاده رییس پیام نور لرستان برسد.سمت معاونت پیشین اداری و مالی دانشگاه پیام نور برعهده محمدرضا کی منش بود.لازم به ذکر است علی نجات بخش اصفهانی که مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه پیام نور بود گفته می شود به امور استان ها رفته است. هنوز اطلاعاتی درباره وضعیت سعید حسامی بدست نیامده است.همچنین حجت الاسلام کمالی رییس نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور نیز استعفا داده است