آشغالا. همش الکی میچرخونند آدمو تو سایت هیچ سوالی هم در کار نیست. لعنت بهتون