نرم افزار BugMe مانند یک دفتر خاطره است که شما میتوانید ...

نرم افزار BugMe مانند یک دفتر خاطره است که شما میتوانید خاطرات و یادداشت های روزانه خود را در ان یادداشت و ذخیره کنید. شما میتوانید یادداشتهای کوتاه را روی کاغد های رنگی زیبا بنویسید. (برای آندروید)