پروفسور دکتر عطاء الرحمن مدیرکل هماهنگ کننده کامستک (کمیته دایم همکاریهای علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی) به عنوان هیئت علمی افتخاری دانشگاه پیام نور منصوب شد.
به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور : دکتر مهدی جوانمرد – رئیس شبکه‌های مجازی جهان اسلام با اعلام این خبر افزود: پروفسور دکتر عطاء الرحمن به منظور تصویب طرح امکان سنجی و طرح اجرایی دانشگاه مجازی جهان اسلام از طرف کامستک به ایران آمده است.

به گفته جوانمرد، با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی، موافقت اصولی با تأسیس شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام طی مصوبه شماره ۲۵ سیزدهمین نشست عمومی کمیته اجرایی همکاری‌های علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی در شهر اسلام‌آباد جمهوری اسلامی پاکستان به عمل آمد. وی افزود: تاسیس شبکه مشروط به طرح امکان‌سنجی بود و طرح امکان سنجی تاسیس شبکه ارائه شده از طرف دانشگاه پیام نور به مدیریت دکتر جوانمرد در دی ماه ۸۹ مورد قبول کامستک واقع شد. در این نشست اساسنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیش‌نویس اولیه مورد قبول قرار گرفت.


رئیس شبکه‌های مجازی جهان اسلام اظهار داشت: طرح امکان سنجی شبکه دانشگاه‌های اسلامی با حمایت کامل دانشگاه پیام‌نور توسط تیمی متشکل از اساتید دانشگاهی به ۳ زبان انگلیسی، فرانسه و عربی تهیه شده و به دبیرخانه کامستیک ارسال شد. جوانمرد گفت: این طرح به عنوان اولین الگوی اسلامی ایرانی تعلیم و تربیت در جهان اسلام در دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی به جامعه علمی و دست‌اندرکاران آموزش الکترونیکی توسط مسئول شبکه ارائه شد.