چاپ چهارم کتاب «اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای برباد رفته» نگاهی اسنادی به زندگی خواهر محمدرضا شاه از ظهور تا سقوط از مجموعه نیمه پنهان به زودی منتشر می شود.

کتاب «اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای برباد رفته» نگاهی گذرا به زندگی سیاسی - اجتماعی اشرف پهلوی از تولد تا دوران سقوط همراه با آلبوم تصاویر و اسناد برای چهارمین بار به بازار کتاب عرضه می شود.

در بخشی از مقدمه کتاب که به زنان مبارز و شجاع و مومن دوران پیش از انقلاب و پس از انقلاب تقدیم شده است، می خوانیم:

تداوم یافتن و استمرار هر نظام دیکتاتوری نیازمند شیوه هایی همچون بهره جویی از ابزارهای اطلاعاتی، اعمال قدرت و سرکوب توده های مردم است. به شهادت تاریخ، دوران سلطنت رضاخان و پسرش محمد رضا، تبلور نظام هایی بودند که بالاترین و بیشترین ابزارهای قدرت سرکوب را در اختیار داشتند، نظام هایی که تکیه اصلی آنها بر نیرو های سرکوب گر و دستگاه های اطلاعاتی بود، بدون آنکه به مردم تکیه داشته باشند و یا توجهی بر مطالب سیاسی - اجتماعی و حتی اخلاقی و مذهبی آحاد جامعه داشته باشند.بی تردید در سایه همین حکومت مطلق و قدرت نامحدود، فساد و تباهی، موریانه وار در کالبد چنین نظام هایی ریشه می دواند و سرانجام نیز شیرازه اینگونه حکومت های دیکتاتور از هم می پاشد، چنان که در سال 1357 رهبری سازش ناپذیر حضرت امام خمینی (ره) و حضور قاطع مردم در صحنه، رژیم پهلوی دوم فرو پاشید، همان گونه که حکومت پدرش با شکست یک ساعته ارتش در برابر نیروی اشغالگر در هنگامه جنگ جهانی دوم، متلاشی شد...

کتاب بر آن است تا با معرفی مستند ابعاد گوناگون زندگی چهره هایی چون اشرف نه تنها خواننده را با گوشه هایی از فساد ژرف خاندان پهلوی که با نیم قرن سلطه بر ایران، نقش بزرگی در عقب افتادن و تباهی کشورمان ایفا کردند، آگاه سازد بلکه تصویری روشن از پیامدهای شوم نفوذ و حضور خارجی در کشور را به پیش نظر خواننده نهد...»

این کتاب در شش فصل «از کودکی تا هوسرانی های جوانی، فسادهای اخلاقی - سیاسی، دخالت در کودتای 28مرداد، همکاری با مافیا، حضور در نهادهای بشردوستانه و پایان روزهای اقتدار...» تدوین شده که در فصل دوم و زیر عنوان دلباختگی به پادشاه مصر آمده است:

در اواخر سال 1320 فوزیه همسر اول محمد رضا پهلوی که خواهر ملک فاروق پادشاه مصر بود، پس از اولین مشاجره لفظی با شاه، تهران را ترک کرد و با حالتی قهر آمیز به مصر رفت. محمد رضا پهلوی برای اینکه مادر و دیگر اعضای خانواده فوزیه نتوانند بر او تأثیر منفی بگذارند، خواهر خود اشرف پهلوی را همراه وی به مصر فرستاد و او را مأمور مراقبت از همسرش کرد اما اشرف که بی توجه به موقعیت خود، به طرف بی بند و باری گام برمی داشت، روابط بحث برانگیزی با ملک فاروق - پادشاه مصر - و دیگر اعضای دربار مصر برقرار کرد که به سرعت نقل محافل و مجالس آن سامان شد.

ماجرای رابطه اشرف پهلوی و ملک فاروق به سرعت به جراید معروف عربی و اروپایی راه پیدا یافت و موجبات یک رسوایی برای دربار ایران و مصر را فراهم ساخت. این رویداد موجب شد محمد رضا پهلوی، خواهرش را از مصر فراخواند. اشرف درباره روابطش با ملک فاروق چنین می نویسد:

« شخصیت ممتاز دربار، ملک فاروغ، برادر زن برادرم بود. اما فاروغی که من در این سفر شناختم، آن پادشاه چاق و درشت اندام و ولخرجی نبود که بعدها مورد توجه کاریکاتورسازان و طنز پردازان غربی قرار گرفت. او جوانی بود خوشگل و خوش اندام، باریک و بلند ... اما سیاست تنها موضوعی نبود که فاروغ درباره آن با من صحبت می کرد ...

هر زمان که با هم گفتگو می کردیم توجه خاصی به من می نمود و تعریف و تمجیدهایی از من می کرد که خیلی فراتر از حدود ادب - حتی ادب شرقی - بود ... بدین خاطر بر روی کشتی تفریحی خود برروی نیل و نیز در کاخ زیبای تابستانی اش در اسکندریه مهمانی های مجللی برپا می کرد ... به من می گفت که دوستم دارد و می خواهد با من ازدواج کند ...»

سفر دیگر اشرف پهلوی به مصر، در سال 1321 به دلیل بیماری مادرش و ضرورت عمل جراحی او انجام شد. وی پس از رسیدن به قاهره بار دیگر سبکسری های گذشته اش را از سرگرفت و روز روز و شب هایش را در مرکز فساد، کلوپ های رقص و نایت کلاب های قاهره و اسکندریه سپری می کرد.

کتاب «اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای برباد رفته» جلد سی وچهارم از مجموعه نیمه پنهان را دفتر پژوهش های موسسه کیهان با قیمت 3 هزار تومان منتشر کرده است.


منبع: خبرآنلاین