معاون آموزش و سنجش دانسگاه پیام نور درخصوص فعالیت واحدهای بین المللی این دانشگاه گفت: در مجموع 2 هزار دانشجو در واحدهای بین المللی دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور : عبدالله معتمدی در این باره اظهار داشت: در واحدهای بین المللی دانشگاه پیام نور تنها در واحد کشور تاجیکستان و افغانستان دانشجوی غیرایرانی تحصیل می کنند و در مابقی واحدهای این دانشگاه دانشجویان ایرانی تحصیل می کنند.

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور تأکید کرد: در حال حاضر مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور در سه مقطع تحصیلی کارشناسی در ۱۸ رشته گرایش، کارشناسی ارشد در ۳۲ رشته گرایش و دکتری تخصصی در۸ رشته در ۵۸ کشور جهان(۷۶ شهر) دانشجوی ایرانی و غیرایرانی دارد.