استاد دانشگاه تربیت معلم با بیان اینکه حضور اجتماعی زنان در ایران یک حرکت خطی است که روند صعودی دارد گفت: نزدیک به ۱۷ درصد مشاغل اداری در اختیار خانم ها است.
امان الله قرایی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زنان ایرانی در طول تاریخ به جز خانه داری در بخش های دیگری مانند کشاورزی، صنعتی و اداری مشغول به فعالیت بودند.وی ادامه داد: اولین دانشگاهها مانند دانشگاه تربیت معلم از سال ۱۳۰۷ و دانشگاه تهران از سال ۱۳۱۳ شروع به جذب دانشجوی دختران کردند و این دختران تحصیل کرده نیز از سال ۱۳۲۵ وارد بازار کار شدند.این استاد جامعه شناس با اشاره به وضعیت زنان در سایر کشورهای اسلامی گفت: زنان ایرانی حضور چشمگیری درعرصه های اجتماعی دارند و منتقدان این حضور نمی توانند مانع این پیشرفت شوند.قرایی مقدم اضافه کرد: تائیدات امام(ره) و مقام معظم رهبری در مورد نقش و حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی زمینه تفاوت وضعیت زنان ایران با سایر کشورهای اسلامی است.این جامعه شناس با اشاره به وضعیت زنان در سایر نقاط دنیا گفت: غرب تبلیغات زیادی در مورد آزادی زنان در کشورهای اروپایی و آمریکایی می کند اما حقیقت آن است که در نیمه قرن بیستم زنان آمریکایی توانسته اند کمی آزادی به دست بیاورند.وی با تاکید براین که که نگاه مردسالارانه در تمام دنیا وجود دارد گفت: زنان درکشورهایی مانند انگلیس بعد از ازدواج حتی نام فامیلشان تغییر می کند.به گفته قرایی مقدم، همیشه گروهی مخالف حضور اجتماعی زنان هستند اما خوشبختانه در ایران این حضور تکاملی خطی دارد که مرتبا رو به صعود است.این جامعه شناس از فرهنگ به عنوان یک عامل بازدارنده در مقابل حضور زنان نام برد و گفت: برخی نگاه های سنتی همچنان زن را در چارچوب آشپزخانه می خواهد اما زنان به خوبی این موانع پیش رو را شکسته اند.وی ادامه داد: حضور ۶۴ درصدی زنان در دانشگاه و مشاغل اداری، کشاورزی و صنعتی مصداق شکسته شدن این سدها است.


منبع:خبرگزارى مهر