معاون آموزشی دانشگاه پیام نور همچنین از تمدید مهلت نام نویسی در دانشگاه های بین المللی کیش و عسلویه دانشگاه پیام نور تا 13 آذر ماه خبر داد.

معتمدی گفت: تاکنون بیش از دو هزار نفر برای ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد این دانشگاه ها نام نویسی کرده اند و تا پایان مهلت تمدید شده، نام نویسی اینترنتی همچنان امکان پذیر است.
ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد مراکز کیش و عسلویه دانشگاه پیام نور تا پایان وقت اداری شنبه ۱۳ آذرماه ماه ۱۳۸۹ تمدید شده است و این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور افزود: دانشگاه بین المللی کیش در هفت رشته و دانشگاه بین المللی عسلویه در چهار رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

بر این اساس مرکز بین المللی عسلویه دانشگاه پیام نور در هفت رشته مدیریت بازرگانی، حسابداری، فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع، حقوق بین الملل ، روانشناسی و مهندسی راه و ترابری و مرکز بین المللی کیش نیز در چهار رشته مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و جغرافیا، گرایش اقلیم شناسی و رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می‌کند.
معاون آموزشی ادامه داد: پذیرش دانشجو در مرکز بین المللی کیش و عسلویه دو مرحله‌ای است و داوطلبان برای ثبت‌نام باید دارای معدل ۱۴ به بالا در مقطع کارشناسی باشند.
شهریه ثابت مرکز بین المللی کیش و عسلویه دانشگاه پیام نور را یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد و داوطلبان ‌برای شهریه هر واحد درس نظری نیز باید ۱۵۰ هزار تومان پرداخت کنند.