رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام‌نور گفت: تا کنون بیش از هزار و 200 نفر در مراکز بین‌المللی دانشگاه پیام‌نور ثبت‌نام کرده‌اند.

محمد هادی امین ناجی، رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور با بیان اینکه ثبت‌نام در مراکز بین‌المللی دانشگاه پیام‌نور تا فردا ۶ آذر ماه ادامه دارد، افزود: پذیرش دانشجو در مراکز بین‌المللی دانشگاه پیام‌نور بر اساس سوابق علمی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی با مصاحبه صورت می‌پذیرد.وی با بیان اینکه دانشگاه پیام‌نور ۲ مرکز بین‌المللی به نام‌های کیش و عسلویه دارد، گفت: در مراکز بین‌المللی دانشگاه پیام‌نور دانشجوی ایرانی و غیرایرانی پذیرش می‌شوند و زبان تدریس در این دانشگاه فارسی است.رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام‌نور درباره تعداد پذیرش دانشجو در مراکز بین‌المللی دانشگاه پیام‌نور گفت: در هر رشته ۳۰ دانشجو در مراکز بین‌المللی دانشگاه پیام‌نور به ۲ روش آموزشی، پژوهشی و آموزش محور پذیرش می‌شوند، تا کنون هزار و ۲۰۰ نفر در این مراکز ثبت‌نام کرده‌اند.وی با بیان اینکه مرکز بین‌المللی عسلویه ۶ رشته و مرکز بین‌المللی کیش ۴ رشته تحصیلی دارد، اظهار داشت: شهریه این مراکز بیشتر از شهریه سایر مراکز دانشگاه پیام‌نور است.
امین‌ناجی با تأکید بر اینکه ثبت‌نام در مراکز بین‌المللی دانشگاه پیام‌نور در مقطع کارشناسی ارشد است، گفت: ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجویان مراکز بین‌المللی دانشگاه پیام‌نور با اولویت دانشجویان غیرایرانی است.
فارس