خالی ماندن نیمی از صندلی‌های دانشگاههای غیرانتفاعی در سال تحصیلی جدید توسعه رشته ها در این دانشگاهها را متوقف نکرد اما شورای گسترش آموزش عالی چندی است توسعه رشته های دانشگاههای غیرانتفاعی را به مقطع کارشناسی ناپیوسته محدود کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، شورای گسترش آموزش عالی از آغاز مهرماه تا کنون در جلسات متعدد خود تصویب کرد تا مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته های جدیدی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی راه اندازی شود.
دانشگاههای غیرانتفاعی که طی یک ماه اخیر موفق به کسب مجوز راه اندازی رشته های جدید از شورای گسترش آموزش عالی شدند شامل موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی دانش پژوهان اصفهان، کمال الملک نوشهر، آیا در آبیک، البرز قزوین، راهبرد شمال، باختر ایلام، مراغه، خراسان، کوشیار، سهروردی قزوین، سناباد چناران و پردیسان فریدون کنار می شود.
رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته که شورای گسترش آموزش عالی طی یک ماه گذشته مصوبات خود برای راه اندازی آنها در دانشگاههای غیرانتفاعی را اعلام کرده است شامل مهندسی تکنولوژی شهرسازی در موسسه دانش پژوهان اصفهان، مهندسی تکنولوژی شهرسازی در موسسه کمال الملک نوشهر، مهندسی تکنولوژی معماری در موسسه آیا در آبیک، مدیریت دولتی در موسسه البرز قزوین، مدیریت جهانگردی در موسسه راهبرد شمال و مدیریت دولتی در موسسه باختر ایلام می شود.
شورای گسترش آموزش عالی همچنین با راه اندازی مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته های مهندسی تکنولوژی عمران- عمران در موسسه صنعتی مراغه، مهندسی تکنولوژی کنترل- فرآیند در موسسه خراسان، مهندسی تکنولوژی ساختمان و مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر در موسسه آبا- آبیک، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ict) - مدیریت (ict) و مترجمی زبان انگلیسی به طور مشترک در موسسه های کوشیار، سهروردی قزوین و سناباد- چناران و در مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزاردر موسسه پردیسان فریدون کنار برای یکبار پذیرش موافقت کرد.