کتاب "نقش تمدن ایران باستان" کتابیست جامع با 169 صفحه و 7 بخش ذیل:
1- جدال مذهبی و نابسامانی سیاسی در کشور
2- جنگهای ایران و روم
3- خسرو انوشه دادگر
4- خسرو پرویز
5- شاپور شانه سنب
6- مزدک - نهضت احیای تعالیم زرتشت
7- نقش تمدن ایران باستان در خاورمیانه

نام: نقش تمدن ایران باستان
نگارنده: امیر حسین خنجی
تعداد صفحات: 169
فرمت: PDF
شاخه: کتب تاریخی
زیرشاخه: ---
زبان: پارسی
حجم: 38/1 مگابایت
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.comمنبع