كتاب داستان مسيح نخستين كتاب فارسي چاپ شده در جهان است كه در سال 1639 ميلادي در شهر لايدن هلند منتشر شده و اولين كتابي است كه با الفباي فارسي در 900 صفحه به همراه متن اصلي به زبان و خط لاتين توسط مولانا قاسم لاهوري به زبان فارسي ترجمه شده است.

وي در دربار اكبرشاه، امپراتور مغولي هندكار مي‌كرده و در اين كتاب علاوه بر زندگي حضرت مسيح، بخش‌هايي با عناوين داستان سن پيدرو (زندگي پطروس مقدس)‌ و عنصرهاي زبان فارسي (دستور زبان فارسي)‌ وجود دارد كه بخش «عنصر‌هاي زبان فارسي» اولين دستور زبان فارسي تاليف شده در جهان نيز است.

اين نسخه که در راستاي وظيفه حفظ ميراث مكتوب ايران و گردآوري مجموعه‌اي از تمامي كتاب‌هاي منتشر شده به زبان فارسي توسط کتابخانه ملی ایران خريداري شده، نسخه‌اي كامل و سالم است كه با پوست دباغي شده بز صحافي و تجليد شده است.