مدير كل كل دفتر آموزش‌هاي آزاد و غيرانتفاعي وزارت علوم گفت: دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا در مؤسسات غير انتفاعي غير دولتي ايجاد مي‌شود

غلامعلي نادري، مدير كل كل دفتر آموزش‌هاي آزاد و غيرانتفاعي وزارت علوم در گفت‌‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس با اشاره به راه‌اندازي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا در مؤسسات غيرانتفاعي غير دولتي، افزود: مجوز 3 رشته كارداني براي 130 مؤسسه صادر شد است.

وي با بيان اين‌كه در260 مؤسسه غير انتفاعي، دوره كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته برگزار مي‌شود، گفت: در تعدادي از مؤسسات غيردولتي غيرانتفاعي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا نيز راه‌اندازي مي‌شود.

مدير‌كل كل دفتر آموزش‌هاي آزاد و غيرانتفاعي وزارت علوم اظهار كرد: اميدواريم با تغيير روند صورت پذيرفته در مؤسسات غيردولتي غيرانتفاعي ميزان جذب دانشجو در دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي در سال 89 ،90 افزايش يابد.

وي با تأكيد بر اين‌كه در سال‌هاي گذشته مؤسسات غيرانتفاعي تازه تأسيس فقط مي‌توانستند در دو رشته كارداني و يك رشته كارشناسي نا پيوسته دانشجو جذب كنند، گفت: امسال تمام 26 مؤسسه نوپاي موجود مي‌توانند در سه رشته كارشناسي ناپيوسته دانشجو جذب كنند.