ریست كد حفاظتی گوشی شكلات LG ( بدون باكس) با استفاده از متود زیر :


روش كار:
سیم كارت را درون گوشی خود قرار دهید .
پس از بالا آمدن گوشی كد ( #*#2945 ) را وارد كنید .
منوی انگلیسی ظاهر می شود .
به قسمت Factory Reset بروید و انتخاب كنید .
پس از دقایقی گوشی شما پس از ریستارت روشن می شود .
كد حفاظتی گوشی شما حذف شده .