سولوشن گوشیهای LG در یك سی دی:

ابتدا تمامی 32 فایل زیپ را دانلود كنید.

سپس نام فایلها را به ترتیب زیر عوض كنید:

LG_Cdma[1].rar.01 to LG Cdma.rar.01
LG_Cdma[2].rar.02 to LG Cdma.rar.02

و همینطور تا اخر ...

سپس فایل Create_LG_Cdma.exe را اجرا كنید ، این برنامه فایل LG Cdma.rar را كه مجموع 32 فایل هست میسازد.

سپس فایل زیپ LG Cdma.rar را extract كرده تا فایل Lg.iso باز شود.

این فایل یك فایل image برای نرو هست كه میتوانید با یكی از برنامه هایی كه برای این كار میباشند ان را باز كرده و یا ان را بوسیله برنامه nero روی سی دی رایت كرده و استفاده كنید.

دانلود بخشهای فایل اصلی از سرور رپیدشیر:

http://rapidshare.com/files/63805351/LG_Cdma.rar.01

http://rapidshare.com/files/63806930/LG_Cdma.rar.02

http://rapidshare.com/files/63813223/LG_Cdma.rar.03

http://rapidshare.com/files/63815783/LG_Cdma.rar.04

http://rapidshare.com/files/63820771/LG_Cdma.rar.05

http://rapidshare.com/files/63821891/LG_Cdma.rar.06

http://rapidshare.com/files/63824420/LG_Cdma.rar.07

http://rapidshare.com/files/63826686/LG_Cdma.rar.08

http://rapidshare.com/files/63830818/LG_Cdma.rar.09

http://rapidshare.com/files/63837183/LG_Cdma.rar.10

http://rapidshare.com/files/63846412/LG_Cdma.rar.11

http://rapidshare.com/files/63852257/LG_Cdma.rar.12

http://rapidshare.com/files/64045209/LG_Cdma.rar.13

http://rapidshare.com/files/64053071/LG_Cdma.rar.14

http://rapidshare.com/files/64068270/LG_Cdma.rar.15

http://rapidshare.com/files/64074532/LG_Cdma.rar.16

http://rapidshare.com/files/64087821/LG_Cdma.rar.17

http://rapidshare.com/files/64105435/LG_Cdma.rar.18

http://rapidshare.com/files/64285746/LG_Cdma.rar.19

http://rapidshare.com/files/64290173/LG_Cdma.rar.20

http://rapidshare.com/files/64499462/LG_Cdma.rar.21

http://rapidshare.com/files/64536462/LG_Cdma.rar.22

http://rapidshare.com/files/64566768/LG_Cdma.rar.23

http://rapidshare.com/files/65145318/LG_Cdma.rar.24

http://rapidshare.com/files/65149239/LG_Cdma.rar.25

http://rapidshare.com/files/65166895/LG_Cdma.rar.26

http://rapidshare.com/files/65172353/LG_Cdma.rar.27

http://rapidshare.com/files/65180302/LG_Cdma.rar.28

http://rapidshare.com/files/65190395/LG_Cdma.rar.29

http://rapidshare.com/files/65195849/LG_Cdma.rar.30

http://rapidshare.com/files/65201499/LG_Cdma.rar.31

http://rapidshare.com/files/65203710/LG_Cdma.rar.32