با درود

اين pdf آموزش برنامه نويسي موبايل به زبان j2mE كاملاً فارسي و كامل در محيط NETBEANS بيان شده است . اميد است كه مورد فايده باشد. مطالب مورد بحث :

فصل اول - آشنايي با محيط هاي برنامه نويسي J2ME و Netbeans 1-1- آشنايي با محيط هاي برنامه نويسي جاوا 1-2- طراحي ويژوال برنامه هاي MIDP 1-3- ايجاد يك پروژه جديد در حالت VMD 1-4- اجراي يك برنامه MIDP 1-5- اجراي پروژه با يك ايمولاتور متفاوت 1-6- اضافه كردن يك MIDlet 1-7- MIDP Screens 1-8- معرفي كامپوننت هاي قسمت Screens 1-8-1-كامپوننت Alert 1-8-2-كامپوننت Form 1-8-3-كامپوننتList 1-8-4-كامپوننت TextBox 1-8-5-كامپوننت SplashScreen 1-8-6-كامپوننت WaitScreen 1-9- معرفي فرمان هاي موجود در پالت 1-10- معرفي كامپوننت هاي قسمت Form Items 1-10-1-كامپوننت ChoiceGroup 10-2-كامپوننت DateField 1-10-3-كامپوننت Gauge 1-10-4-كامپوننت ImageItem 1-10-5-كامپوننت Spacer 1-10-6-كامپوننت StringItem 1-10-7-كامپوننت TextField 1-10-8-كامپوننت TabelItems 1-11-كامپوننت هاي بخش Elements 1-11-1-كامپوننت Choice Element 1-11-2-كامپوننت List Element 1-12-كامپوننت هاي بخش Resources 1-12-1-كامپوننت Font 1-12-2-كامپوننت Image 1-12-3-كامپوننت Ticker 1-13-تنظيم خاصيت ها در MIDP 1-13-1- تنظيم Preferred Size 1-13-2-تنظيم خاصيت Appearance 1-13-3- ايجادText Wrapping 1-13-4- خاصيت Layout 1-14- ايجاد يك تيكردر حالت VMD 1-15- فايل توصيف كننده برنامه جاوا (JAD) 1-16- محتويات فايل JAR 1-17- ايجاد يك Canvas 1-18- معرفي كلاس Graphics 1-19-كلاس Display

فصل دوم- معرفي RMS و نحوه استفاده از آن 2-1- معرفي RMS 2-2- ركوردها 2-3- محدوديتهاي ذخيره سازي 2-4- ايجاد يا باز كردن يك ركورداستور 2-5- اضافه كردن ركوردها 2-6- خواندن ركوردها 2-7- به روز رساني ركوردها 2-8- حذف يك ركورد 2-9- بستن يك ركورداستور 2-10- استثناﺀهاي RMS 2-11- مرتب كردن و جستجوي ركوردها 2-12- خواندن ركوردها از RecordEnumration 2-13- توابع مفيد ديگر

اینم لینک فایل PDF آموزش برنامه نویسی جاوا >>>>لینک<<<<<