ساخت ميانبر هايی كه از طريق Run اجرا ميشه

ميريد تو اين آدرس

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\App Paths\

يه پوشه به اسم برنامه مثلا(Paint.exe) ميسازيد و بجای مقدار Deafault آدرس برنامه رو ميديد

(در اينجا C:\WINDOWS\System32\mspaint.exe)

حالا تو منوی run همون اسم رو بديد تا برنامه اجرا بشه
گردآونده:طه-Borna66