این نرم افزار یکی از قدرتمند ترین برنامه های P2P می باشد که می توان به منبع گسترده ای از موسیقی فیلم و ... دست یافت . به تازگی این برنامه از زبان فارسی نیز پشتیبانی می نماید .

سایت تولید کننده این برنامه .
Official LimeWire Website & Free Download of P2P, Gnutella & Torrent Client - Lime Wire

اخرین نسخه این برنامه Limewire 5.5.5
http://www9.limewire.com/download/LimeWireWin-full.exe