اولین کامپایلر را چه کسی نوشت؟استفاده از لغات به ‌جای كدهای ریاضی و همچنین ابداع روش برنامه‌ریزی اتوماتیك، روزگاری از دید همه غیرممكن و حتی خنده‌دار به‌نظر می‌رسید.
به نقل از مجله زنان، گریس موری هاپر با ابداع اولین کامپایلر كامپیوتری، راه دشوار برنامه‌نویسی به شكل امروزی را هموار كرد. (كامپایلر برنامه ای است كه دستورالعمل های یك زبان برنامه‌نویسی را به زبان ماشین ترجمه می‌كند.)
او ریاضی دان- افسر نیروی هوایی آمریکا و پیشگام علم پردازش داده می‌باشد. هاپر در لابراتوار محاسبات هاواردایکن در دانشگاه هاوارد بر روی مارک۱ بعنوان برنامه نویس مشغول بود (سال ۱۹۴۴) این رایانه اولین رایانه الکترونیکی در آمریکاست. در سال ۱۹۵۲ هاپر به فکر ایجاد اولین کامپایلر برنامه نویسی افتاد
عملیات بسیار حساسی كه هرروزه در بانك‌ها، شركت‌ها و سازمان‌های دولتی انجام می‌شود و حتی ساخت بازی‌های كامپیوتری از ابتكارات اولیة او سرچشمه گرفته و پیشرفت كرده است. گریس می‌گوید: «هیچ‌كس قبلاً به این فكر نیفتاده بود، چون هیچ‌كس به اندازة من تنبل نبود. بسیاری از كارمندان ما دوست داشتند با كدها بازی كنند ولی من می‌خواستم هرچه زودتر كارها تمام شود و علت استفادة ما از كامپیوتر هم همین بود.»
در آن زمان كه كامپیوترها تازه ساخته شده بودند، گریس و همكارانش برای كار با آن، از كدهای ریاضی استفاده می‌كردند، یعنی دستورها با ارقام به دستگاه داده می‌شد و تركیب مخصوصی از صفرها و یك‌ها می‌توانست معنی خاصی داشته باشد. مثلاً برای توقف كار دستگاه، باید كد 1001100 را وارد می‌كردند. برای هر کاری كد جداگانه به دستگاه داده می‌شد. حتی اگر برنامه‌ها مراحل مختلف از یك عملكرد بودند. این روش نه‌تنها بسیار زمان‌گیر بود بلكه درصد خطا را نیز بالا می‌برد. یك رقم اشتباه می‌توانست تمام برنامه را از بین ببرد.

به گفتة گریس، پرواضح بود كه تهیة یك برنامة اساسی و پایه برای كارهای اولیه كامپیوتر ضروری و منطقی به‌نظر می‌رسید..
اما هدف اصلی گریس این بود كه عموم مردم امكان استفاده از كامپیوتر را بیابند و با وجود موج‌های منفی كه از اطراف به او می‌رسید موفق شد به افكارش جامة عمل بپوشاند. در 1957، سیستم Flow-Matic گریس تنها کامپایلری بود كه دستورات را به زبان انگلیسی می‌فهمید و یكی از سه کامپایلر كامپیوتری بود. اما ضرورت نیاز به یك زبان كامپیوتری جامع كاملاً حس می‌شد و می‌بایست در كوتاه‌ترین زمان به وقوع بپیوندد. زبان واحدی كه بتواند در تمام كامپیوترها استفاده شود. کامپایلرهای ابداعی گریس هاپر در نهایت چراغ راه رسیدن به یك زبان جامع به نام کوبول شد، زبانی كه در همة كامپیوترها، از مراكز دولتی گرفته تا شركت‌های تجاری، استفاده می‌شد.