سلام به همگی
من دانشجوی مدیریت دولتی_نیروی انسانی شیرازم خودم بندرعباس زندگی میکنم واسه سمینار و پایان نامه کلا چقدر باید برم شیراز؟ کلا روندش چجوریاس؟ یجوری میخوام سرو تهشو هم بیارم مدرکو بگیرم.استاد راهنما خوب سراغ ندارین؟