دوره آموزشی بزرگسالان

مدیران آموزشی سفیر برآنند که همواره جدیدترین و کارآمدترین کتب آموزشی را برای تدریس در کلاس ها انتخاب کنند. از مهرماه ۱۳۹۴ در واحدهای تهران برای دوره های Elementary تا Upper Intermediate بزرگسال سری کتاب های TouchStone مورد استفاده قرار می گیرند. در سطح Hybrid Advanced سری کتابهای ViewPoint می باشد و در سطح Hybrid CPE کتاب Proficiency Masterclass می باشد. همچنین جهت تقویت دانش لغوی دانشجویان کتاب جانبی Oxford Word Skills مورد استفاده است.

کلیه واحدهای سفیر ردۀ سنی ۱۵ سال به بالا را پوشش می دهند. امکان یادگیری زبان انگلیسی به صورت کاربردی و افزایش اعتماد به نفس زبان آموز نسبت به دانش زبانی خود، اصلیترین هدف سفیر گفتمان در طراحی دوره‌های آموزشی است. به منظور ارتقا توانایی‌های گفتاری، نوشتاری و شنیداری زبان آموزان، سفیر محور دوره‌های بزرگسالان را آموزش از طریق مکالمه قرار داده است؛ گفت‌و‌گو‌های کلاسی در این دوره‌ها، پیرامون موضوعاتی انجام می‌گیرد که منابع آموزشی در اختیاردانشجویان قرار می‌دهند.
در ضمن در کنار دوره های اصلی، دوره های تکمیلی/ تخصصی مانند Free Discussion نیز برگزار می گردد.

تعیین سطح: متقاضیان این دوره به صورت شفاهی به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه تعیین سطح می گردند.
نوع کلاس: دورۀ بزرگسالان شامل کلاس های ترمیک، کلاس های فشرده، کلاس های فوق فشرده، کلاس های جمعه، کلاس های دو روز در هفته، کلاس های ۵ شنبه و کلاس های Free Discussion میباشد.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت موسسه زبان مراجعه نمایید.