بالا
 دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

 دانلود نمونه سوالات فراگیر پیام نور

 فروشگاه پایان نامه و مقاله


خروجی آر اس اس

آرزو_م

فرسایش در ایران

دادن امتیاز به پست
- تاريخچه مبارزه با فرسايش خاک در ايران
انباشته شدن مخازن سدهاي ذخيره اي كشور از رسوبات كه در دهه 1340 توسط كارشناسان متخصص اعلام شده بود ، دولت وقت را بفكر چاره انديشي بمنظور پيشگيري از ورود رسوبات به درياچه هاي سدهاي مهمي چون اميركبير ، دز و سفيد رود انداخت .
گزارشات و كتب بجا مانده از دهه 1340 نشانگر آغاز تلاشي علمي بمنظور ارائه كمي ميزان فرسايش خاک در ايران مي باشد. اولين آمار در ارتباط با ميزان رسوبات در رودخانه هاي كرج و جاجرود ارائه مي شود (دوان - ريين 1341). دو سال بعد اين ارقام (نه بصورت كلي، بلكه براساس يك روش علمي) بصورت واحد وزني ارائه شدند. بعنوان مثال براي سد كرج رقم 600 تن در كيلومتر مربع در سال و براي سد سفيد رود رقم 589 تن در كيلومترمربع در سال گزارش ميشود (انصاري 1343)، و براي عرصه هاي آبخيز در ايران رقم يك ميليارد تن ارائه مي گردد
(نخجواني 1350).

گسترش شهرها، جنگل تراشي ها، تبديل مراتع به اراضي زراعي و .... از جمله عواملي بودند كه باعث تسريع در روند افزايش فرسايش خاك در ايران شده و بدليل آنكه هر روز ابعاد وسيع تري بخود مي گرفت متخصصين را بر آن داشت تا از هر فرصتي استفاده نموده و چشم انداز فاجعه آميز اين روند مخرب را بصورت مكتوب و غير مكتوب گوشزد نمایند، و آنرا به نحوي در سطح جامعه منعكس کنند.
با پیشرفت علم آبخيزداري، نحوه نگرش به موضوع فرسايش خاك جنبه علمي تري بخود گرفت و در سال1351بصورت روشي مشخص با عنوان " مطالعات جامع آبخيزداري " به مورد اجرا گذاشته شد. البته افزايش درآمد دولت (از طريق افزايش توليد و نرخ فروش نفت)، باعث شد تا كارهاي متدولوژيكي مربوط به انعقاد قرارداد با مهندسين مشاور خارجي انجام گيرد. گروه مهندسين مشاور عمران و منابع (Development & Resources) از كشور آمريكا ، مهندسين مشاور سوگراه (Sugreah) از كشور فرانسه و مهندسين مشاور مك گاون (MC gowan) از كشور استراليا به ترتيب عهده دار انجام مطالعات جامع حوزه هاي آبخيز سدهاي دز ، سفيدرود و امير كبير گرديدند. در كنار مباحث مربوط به فرسايش آبي ، بحث مبارزه با فرسايش بادي هم تقريباً از سالهاي 1350 در كشور بطور جدي مطرح شد كه در اين رابطه دفتر تثبيت شن و بيابان زدايي مسئوليت اجراي اين برنامه ها را عهده دار گرديد. وتاكنون در سطوح قابل توجهي در استانهاي خوزستان، هرمزگان، اصفهان، خراسان، سيستان و بلوچستان، سمنان، بوشهر و بسياري از مناطق ديگر كشور كه در معرض فرسايش بادي هستند اين طرح اجراء گرديده است. بدون ترديد ايران يكي از پيشتازترين كشورهاي دنيا در زمينه مبارزه با فرسايش بادي بوده و بسياري از ممالك ديگر كه وضعيت مشابهي با كشور ما دارند از دانش و تجربه ايران استفاده ميكنند.
از سال1350 كه بحث فرسايش در قالبهاي علمي مطرح و بتدريج طرحهاي جامع آبخيزداري در كشور آغاز گرديد، مباحث مربوط به فرسايش هم در قالب همين طرحها مورد بررسي و توجه بوده است. از سال 1371 كه وظايف آبخيزداري از سازمان جنگلها و مراتع منتزع و به وزارت جهاد سازندگي (معاونت آبخيزداري) محول گرديد. مطالعات مربوط به فرسايش در حوزه سدهاي اميركبير (كرج)، وشمگير(گرگانرود)، لتيان، سفيدرود، هليل رود، ميناب، دز، كارون، مارون مهاباد، زاينده رود و وفرقان (ساوه) در چهار چوب طرحهاي جامع آبخيزداري انجام گرفته است.
از زمان تفكيك وظايف آبخيزداري، رشد مطالعات ارزيابي كمي فرسايش و توليد رسوب در معاونت آبخيزداري قابل توجه و چشمگير بوده و رساله هاي فوق ليسانس كه در زمينه فرسايش و رسوب (در سالهاي بعد از تفكيك) انجام يافته با همكاري مؤثر و تنگاتنگ معاونت آبخيزداري و وزارت علوم صورت پذيرفته است، به غير از معاونت آبخيزداري و سازمان جنگلها و مراتع ارگانهاي ديگري نیز مطالعاتي را در زمينه فرسايش انجام داده اند كه از آن جمله ميتوان به وزارت علوم و آموزش عالي، وزارت نيرو (در قالب طرحهاي رسوبزائي)، وزارت كشاورزي (در قالب طرحهاي جامع احياء و توسعه) اشاره كرد.
بررسيهاي انجام شده روی ميزان فرسايش آبي كشور، طي سالهاي1350 تا 1375 از سوي FAO به شرح ذيل بر آورد و اعلام گرديده است:
سال 1350 حدود يك ميليارد تن در سال
سال 1360 حدود5/2 ميليارد تن در سال
سال 1375 حدود 5 ميليارد تن در سال
تحقيقات كارشناسي درسطح ملي و بين المللي FAO هم نشان ميدهدكه به دليل فرسايش زياد خاك در ايران ، بسياري از حوضه هاي آبي كشور در آينده اي نه چندان دور با بحران جدي كاهش باروري واز دست دادن توان توليد روبرو خواهند شد، اگر چه هم اكنون نيز توليد طبيعي جنگلها، مراتع و اراضي زراعي در بسياري از حوضه ها كمتر از ميزان بالقوه آن است.
براي اولين بار در سال 1980 نقشه فرسايش خاك خاورميانه توسط FAO و در مقياس 5000000 :1 تهيه شد. با توجه به نقشه فوق وبرآوردهاي انجام شده در ايران بطور متوسط درهر سال و از هر هكتار اراضي كشور كه در آن فرايند فرسايش اتفاق ميافتد معادل 75 كيلوگرم نيتروژن، 24 كيلوگرم فسفر و 8 كيلوگرم پتاس از دست ميرود. اين رقم معادل 150 كيلوگرم كود
شيميايي در هكتار مي باشد، كه سالانه معادل ميلياردها ريال خسارت به كشوراز طريق كاهش عناصر غذايي خاك است.
طبق محاسباتي كه صورت گرفته است، بطوركلي براي تشكيل يك سانتي‌متر‌خاك 500 تا 800 سال زمان لازم است، و‌ اگر حساب كنيم كه خاك زراعتي 25 سانتي‌متر عمق داشته باشد پس اين ضخامت خاك، طي 20 هزار سال‌كارمداوم طبيعت بوجود آمده است.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته ها
رشته های تحصیلی , رشته کشاورزی

نظرات