بالا
لامپ رشد گیاه

 دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

 دانلود نمونه سوالات فراگیر پیام نور

 فروشگاه پایان نامه و مقاله


 تایپ متن و مقاله و پایان نامهخروجی آر اس اس

دسته بندی نشده

مطالب بدون موضوع

 1. تـــــردیـــ ــــــــد...... .

  « تردید »
  تردید دارم
  تردید از اینکه شاید افکارم غلط باشد
  تردید از اینکه شاید دیدم غلط باشد
  عکس های روی دیوار
  حرف های پشت دیوار
  تردیدم را بیشتر کرده اند
  نگاه به ساعت روی دیوار اتاقم
  نگاه به نقشه ی کشورم روی دیوار اتاقم
  تردیدم را تا به حدّی می رساند که مرا می تر ساند
  زمان زود گذر است
  عمر زود گذر است و سوال بسیار
  اما جواب را که داند
  تردید ز این دارم گر عمرم قد ندهد چه کنم ؟
  گر محیط و دنیا سازگار نباشد چه کنم ؟
  زیادند از این چه کنم ها
  سوالهای طولانی و
  ...
 2. ادمها .....

  ادمها مثل کتابند


  از روی بعضی ها باید مشق نوشت .


  از روی بعضی ها باید جریمه نوشت .


  بعضی ها را باید چند بار خواند تا معنیشان را فهمید


  و بعضی ها را باید نخوانده کنارگذاشت
 3. *انتظار*


  هر جـمعه کــه میــگذرد از کـنـار مـن


  افــزوده مــیشود بـه تب انتـــظار مـن

  هر صبحدم که میدمد از مشرق آفتاب


  دارم امـیــــد اینکــه بیــاید نـگـار مــن


  عمــرم کــفاف دیـدن روی تــرا نـــداد


  باشـد که بـعد من گذری بر مـزار من
  ...
 4. سه چیز مهم !
  سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم...  سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم
  سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال
  از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن
  سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر
  اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم
  سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ, دوست خوب


 5. واژه ی تنهایی ..!


  تنهایـــــــــی را بلنــــــدترین شاخــــه ی درخـــت خوبــــ میفهــــمد...
  انگــــــــار هرچه بزرگتر میشویـــــم تنهاتر میشویـــــم...
  "براستــــی خدا" : از بزرگــــــی تنهاست یا از تنهایــــــی بزرگ...!