بالا
 دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

 دانلود نمونه سوالات فراگیر پیام نور

 فروشگاه پایان نامه و مقاله


خروجی آر اس اس

madadjoo

کمینه امدادچناران-آقای خ شماعامل ریاهستید

دادن امتیاز به پست
کمیته امدادچناران-اقای خ شماپرورش دهنده ی ریاهستید
ترم پیش رفتم واسه کمک تحصیلی دانشجویی کمیته امداد چناران اقای خ که همیشه به مو وریشم گیرمیداد بازدوباره به موهای بلندم گیرداد-نه چندان بلند-البته نه مثل گذشته قبلا باحالتی برادرانه وحتی میخواست ازمن که باهاش بحث اعتقادی بکنم من اینکارو نکردم چون نه کمیته امداد چناران مسجده نه آقای خ روحانی
خلاصه اینبارلحن ایشان متفاوت بود باپوزخندی معنادارفرمودن خودت رو اصلاح کن اوضاع خطرناکه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آیااین جزیک تهدیداست؟
بگذریم ازاینکه اصلا این ظاهرچیه که اینا مثل بختک بهش چسبیدن؟بگذریم ازاینکه اسلام به باطن افراد اهمیت میده نه ظاهر؟بگذریم ازاینکه پیامبروامامان شیعه واسلام عزیز بدترین گناه رو نفاق وریا عنوان کردن.
جناب آقای خ اگرمن ازترس قطع شدن مقرری وکمک هزینه دست به عملی بزنم که اعتقادی بهش ندارم ریاست نفاق است وشماپرورش دهنده ی این نفاق وریا.شماچگونه میخواهیدجواب اسلام وپیامبررابدهید؟
ازخیرین ونیکوکاران سوال میکنم آیاشما درکمک کردن به این نهاداین اصول رادرنظردارید؟
آیابرخی افرادخوش ظاهرنیستن که دارن تیشه به ریشه اسلام ومسلمین وانقلاب میزنند؟
جناب آقای خ یعنی من باریش وظاهربه اصطلاح شما اسلامی مومن میشوم.ومشکل جامعه ریش وظاهراست؟
نهادعزیزکمیته امداد آیا کسی که ظاهربه اصطلاح شمااسلامی ندارد نیازمندنیست؟دولت عزیزآیا آشتی ملی یعنی همین؟
شمارفتاری میکنیدکه مردم حرفهای کسانی که میگویند آقایون دارندمردم رادودسته میکنند باورکنند
جناب اقای خ خطرشمابرای انقلاب عزیز بسیاربیشترازاسراییل وآمریکاست.امیدوارم مسوولین عزیزمتوجه باشندچه میکنندوکمیته امدادچناران فکراین را کرده باشد که جواب حضرت امام-کسی که ملی تمام مردم باهراندیشه ای رازیرلوای اسلام عزیزجمع کرد وجواب شهدایی را که بسیاری ازانان ظاهربه اصطلاح شمااسلامی هم نداشتند را میخواهد چگونه بدهدکه تخم نفاق ریاودودستگی رادرجامعه میکاردودلسوزان هرچه سریعترفکری به حال این کوته فکران بکنند
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته ها
دسته بندی نشده

نظرات