بالا
 دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

 دانلود نمونه سوالات فراگیر پیام نور

 فروشگاه پایان نامه و مقاله


خروجی آر اس اس

ice girl

بازی نیرنگ ها...

دادن امتیاز به پست
ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺷﻤﺸﯿﺮﺕ ﻭﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺩ
ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽ‌ﺷﺪ ﺯﺧﻢ‌ﻫﺎ ﺯﺩ، ﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﻣﺎ ﻧﻨﮓ ﺑﻮﺩ

ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺩﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ؟
ﺍﺧﺘﻼ‌ﻑ ﺣﺮﻑ ﺩﻝ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺻﺪﻓﺮﺳﻨﮓ ﺑﻮﺩ

ﻣﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺘﻢ، ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﻧﻢ ﻫﻨﻮﺯ
ﺩﻝ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﯿﺮﻧﮓ‌ﻫﺎ ﯾﮑﺮﻧﮓ ﺑﻮﺩ

ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺁﯾﯿﻨﻪ‌ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻩ
ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻨﮕﺪﻝ‌ﻫﺎ ﮐﺎﺵ ﻣﯽ‌ﺷﺪ ﺳﻨﮓ ﺑﻮﺩ...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته ها
دسته بندی نشده

نظرات