بالا
لامپ رشد گیاه

 دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

 دانلود نمونه سوالات فراگیر پیام نور

 فروشگاه پایان نامه و مقاله


خروجی آر اس اس

طنز و سرگرمی

 1. اتل متل توتوله

  اتل متل توتوله این پسره سوسوله

  موهاش همیشه سیخه نگاش همیشه میخه

  چت میکنه همیشه بی مخ زدن؟نمیشه

  پول از خودش نداره باباش رو قال میذاره
  ...
  دسته ها
  طنز و سرگرمی
 2. تو آدم نشوی جان پدر...

  پدری با پسری گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پدر
  حیف از آن عمر که ای بی سروپا در پی تربیتت کردم سر
  دل فرزند از این حرف شکست بی خبر از پدرش کرد سفر
  رنج بسیار کشید و پس از آن زندگی گشت به کامش چو شکر
  عاقبت شوکت والایی یافت حاکم شهر شد و صاحب زر
  چند روزی بگذشت و پس از آن امر فرمود به احضار پدر
  پدرش آمد از راه دراز
  ...
  دسته ها
  طنز و سرگرمی
 3. کارمند حاضر جواب

  کارمندی به دفتر رئیس خود می‌رود و می‌گوید:«معنی این چیست؟ شما 200 دلار کمتر از چیزی

  که توافق کرده بودیم به من پرداخت کردید

  رئیس پاسخ می دهد:

  «خودم می‌دانم، اما ماه گذشته که 200 دلار بیشتر به تو پرداخت کردم هیچ نکردی.»

  کارمند با حاضر جوابی پاسخ می دهد:«درسته، من معمولا از اشتباه های موردی می گذرم

  اما وقتی تکرار می شود وظیفه خود می دانم به شما گزارش کنم!»…
  دسته ها
  طنز و سرگرمی
 4. نظرات افراد مختلف

  روزیمردیداخلچاله ایافتادوبسیاردردشآمد ...
  یک روحانیاورادیدوگفت :حتماگناهیانجامدادهای!
  یکدانشمندعمقچاله و رطوبت خاک آنرااندازهگرفت!
  یکروزنامهنگاردرمورددردهایشبااومصاحبهکرد!
  یکیوگیستبهاوگفت : اینچالهوهمچنیندردتفقطدرذهنتوهستنددرواقعیتوجودندارند!!!
  یکپزشکبرایاودوقرصآسپرینپایینانداخت!
  یکپرستارکنارچاله ایستادوبااوگریهکرد!
  یک روانشناساوراتحریککردتادلایلیراکهپدرومادرشاوراآمادهافتادنبه داخلچاله کردهبودند
  ...
  دسته ها
  طنز و سرگرمی