بالا
 دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

 دانلود نمونه سوالات فراگیر پیام نور

 دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 95-94 پیام نور

 فروشگاه پایان نامه و مقاله


خروجی آر اس اس

تمام مطالب وبلاگ

 1. کیست مویی در زنان پر مو

  یکی از دلایل اصلی ایجاد کیست مویی در زنان، پرمویی و داشتن موهای ضخیم است که به دلایل هورمونی یا ارثی به آن دچار هستند. بنابراین اولین قدم برای پیشگیری از به وجود آمدن کیست مویی، درمان موهای زائد با روش های دائم یا موقتی است. استفاده از روش های موزدایی مانند ژیلت یا کرم های موبر که ...
 2. راز آرامش...

  ﺭﻭﺯﯼ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺜﺸﺎﻥ ﺷﺪ........!
  ﻣﺎﺭ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺗﺮﺱِ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﻓﻨﺎڪِ ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ؛ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﯿﺶ ﺯﺩﻧﻢ!
  ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
  ﻣﺎﺭ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺣﺮﻓﺶ، ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ڪﻪ ﺯﯾﺮ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ؛ ﻧﺰﺩﯾڪ ...
 3. ویژگیهای مثبت و منفی متولدین ماههای سال

  ✨ #ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ✨
   
  😊ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻨﯽ:
  ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮ، ﭘﺮﺟﻨﺐ ﻭﺟﻮﺵ، ﭘﯿﺸﮕﺎﻡ ﻭﻣﺘﻬﻮﺭ، ﭘﺮﺷﻮﻕ ﻭﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶ، ﭘﻮﯾﺎ ﻭﺣﺎﺿﺮﺟﻮﺍﺏ
  😡ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻨﯽ:
  ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻩ,، ﻋﺼﺒﯽ، ...
 4. ویژگی مثبت متولدین ماههای سال

  ✨ #ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ✨
   
  😊ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻨﯽ:
  ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮ، ﭘﺮﺟﻨﺐ ﻭﺟﻮﺵ، ﭘﯿﺸﮕﺎﻡ ﻭﻣﺘﻬﻮﺭ، ﭘﺮﺷﻮﻕ ﻭﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶ، ﭘﻮﯾﺎ ﻭﺣﺎﺿﺮﺟﻮﺍﺏ
  😡ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻨﯽ:
  ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻩ,، ﻋﺼﺒﯽ، ...
 5. آرامش...

  ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻮﺩ. ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ!ﻫﻤﻪ ﺗﻼ‌ﺵ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺭﻭ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ.ﻗﻄﺮﻩ ﺍﯼ ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺮ ﮔﻠﺒﺮﮒ ﮔﻠﯽ ﺯﯾﺒﺎ. ،ﭘﺮﻭﺍﺯ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺁﺑﯽ.ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﺩ ﭘﺎ. ﺑﺎﺯﯼ ﺩﻭ ﮐﻮﺩﮎ ...