PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : مالچ ها چي مي باشند؟Borna66
07-04-2009, 05:47 PM
مالچ ها ، موادي هستند كه روي سطح خاك قرار ميگيرند تا رطوبت را حفظ كنندو شرايط خاك را بهبود بخشند.در طبيعت برگهاي دختان روي زمين ميريزد و لايه اي از مواد آلي ايجاد ميكندكه از خاك حفاظت مي نمايدو سبب ساخته شدنخاك نيز ميشود.در حالي كه در منظر فضاي سبز شهري برگها از زير درختان جمع آوري ميشوند و روي سطح خاك باقي نمي ماند.استفاده از مالچي كه از خرده هاي چمن ، برگها و مواد ناشي از هرس شاخه ها بدست مي آيد ميتواند اين مزايا را براي فضاي باز و سبز در بر داشته باشد.

مزاياي مالچ

مالچ دهي درختان و درختچه ها روش مناسبي براي كاهش هزينه هاي نگهداري فضاي سبزو حفظ سلامت گياه است . صرفه جويي در زمان و هزينه هابا كاربرد سالانه مالچ هزينه هاي مربوط به از بين بردن علفهاي هرز 90 درصد كاهش مي يابدهزينه خريد و كاربرد علفكشها كاهش مي يابدميزان آبياري و هزينه هاي مربوط به آن كاهش مي يابدنياز به ويجين علفهاي هرز اطراف گياه برطرف ميشود حفظ سلامت گياه مالچ به حفظ رطوبت كمك مي كند و از دست رفتن رطوبت توسط تبخير را 10 تا 25 درصد كاهش مي دهدمالچ با جلوگيري از فشرده شدن خاك سبب هوادهي و تهويه بهتر خاك مي شوداز فرسايش خاك جوگيري ميكندرقابت گياه با علفهاي هرز كاهش مي يابد مالچ ها از پخش شدن عوامل قارچي خاكزي بر روي برگساره گياه جلوگيري ميكنندو احتمال بيماريهاي خاكزي را كاهش ميدهنددماي خاك را يكنواخت نگه ميدارند(گرمتر در تابستان و سردتر در زمستان )و سبب ترغيب رشد ميكرو ارگانيسم هاي خاك و كرم هاي خاكي ميشوند. مالچ ها چمن زني اطراف درختان و درختچه ها را به حداقل ميرسانند و با ايجاد يك مانع فيزيكي از صدمات ناشي از برخورد چمن زن ها و علف زن ها با تنه جلو گيري ميكننددرختان جوان در مالچ بهتر استقرار مي يابند و ريشه هايشان نسبت به محيط بدون مالچ رشد قويتري خواهد داشت حفظ محيط زيست مواد ناشي از هرس گياهان كه سالانه در بسياري از مناطق دور ريخته ميشوند ميتوان بعنوان مالچ فضاي سبز استفاده شود تا بطور طبيعي سبب حفظ محيط زيست ، بهبود خاك و سلامت فضاي سبز شود.

نحوه كاربرد مالچ

قبل از كاربرد مالچ بايد علف هاي هرز را حذف و گياه را آبياري كرد. ميتوان به جاي چمن اطراف درخت ، از مالچ استفاده كرد مالچ دهي زير درخت تا خط چكه رقابت آب و مواد غذايي را به حداقل ميرساندو در نتيجههزينه مربوط به چمن زني و حذف علفها را كاهش ميدهدو از صدمه چمن زن به تنه درخت نيز چلوگيري ميكند مالچ را 15 تا 30 سانتيمتر دورتر از تنه درخت و درختچه بايد بكار برد زيرا تنه درختان به شرايط مرطوب مقاومت ندارند و مالچ بايد دور از تنه بكار رود تا خطر صدمه بيماريها ، حشرات و جانوران كاهش يابد مالچ را بايد روي سطح بالايي خاك نگه داشت تا از مصرف شدن ازت جلوگيري شود. هر ماده چوبي كه با خاك مخلوط ميشود موقتا توانايي خاك را در فراهم كردن نيتروژن براي گياه كاهش ميدهداما بر اساس تحقيقات ،چنين مالچي تنها اكسيژن سطح خاك را مصرف ميكند و در قسمت حضور ريشه ها مشكلي ايجاد نمي كند.

زمان استفاده از مالچ

مالچ ها ميتوانند در هر موقع از سال استفاده شوند اما زمان استفاده از مالچ بستگي به انتظار شما از مالچ دهي گياهان دارد. مالچ ها با ايجاد يك لايه مجزا بين هوا و خاك دماي خام را تنظيم ميكنند به اين معني كه يك خاك داراي مالچ در تابستان خنك تر از خاك مجاور خود كه دون مالچ است مي باشد. بنابراين خاك داراي مالچ نسبت به خاك بدون مالچ در بهار به آهستگي گرم ميشودو در پاييز نيز به آهستگي سرد ميشود. درصورتي كه مالچ به بستر گياهان چند ساله موجود و گلها و نشا ها اضافه ميشود، بهترين زمان اواخر بهار بعد از گرم شدن خاك ميباشدمالچ دهي در اوايل بهار ، گرم شدن خاك و رشد گياه را به تاخير مي اندازد.لازم نيست در هنگام كود دهي مالچ را حذف نمود زيرا عناصر غذايي كود مي توانند همراه آب از مالچ عبور كرده و به ريشه ها برسند. مالچ هايي كه براي حفاظت گياهان در زمستان استفاده ميشوندبايد سبك باشندتا بدون فشردگي ناشي از وزن برف و يخ بصورت لايه اي عايق از سرمازدگي گياهان جلوگيري كنند. از مزاياي كاربرد زمستانه مالچ اين است كه يخ زدگي و گرم شدن خاك را در اواخر زمستان و اوايل بهار كاهش ميدهد. تكرار سيكل يخ زدن خاك در شب و گرم شدن خاك در روز در اثر نور خورشيد سبب جابجايي و خارج شدن بسياري از گياهان كم عمق با ريشه هاي سطحي از خاك ميشودو سيستم ريشه در معرض نور خورشيد و جريان هوا قرار ميگيرد و ممكن است صدمه ديده و نهايتا از بين برود . مالچ دهي با كاهش نوسانات دماي خاك از چنين مشكلي جلوگيري ميكند.

مشكلات ناشي ازكاربرد غير معمول مالچ

تعدادي از باغبانان تصور ميكنند چون استفاده از مالچ براي گياه مزايايي دارد هر چه بيشتر استفاده كنند نتيجه بهتري ميگيرند. در حالي كه لايه ضخيم مالچ مي تواند مشكلات زيادي براي گياه فراهم كند. بعنوان مثال باعث ميشود ريشه هاي گياه بجاي اينكه در خاك رشد كنند در داخل مالچ رشد نمايند. همچنين اين گياه براحتي در اثر كاربرد علف كشها و كودها و در دوره هاي استرس خشكي آسيب ميبيند. مالچ ضخيم اطراف گياه سبب ايجاد رطوبت بيش از حد و پوسيدگي ريشه ميشود .