PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : آشنایی با اختلالات کنترل تکانه، انواع و درمان آنها!!!alamatesoall
09-23-2013, 05:09 PM
اختلال انفجاری متناوب

٭دوره های عدم کنترل بر تکانه پرخاشگری

٭آسیب جدی به افراد و اموال دیگران

٭نامتناسب با عامل استرسزای برانگیزاننده پرخاشگری

٭بروز حمله پرخاشگری در حداکثر چند ساعت و پایان خودبخود

٭تاسف پس از بروز پرخاشگری

٭شیوع بیشتر در مردان

٭عوامل سایکودینامیک و روانی اجتماعی و زیستی در بروز موثرند


تشخیص اختلال انفجاری متناوب

.aوجود چندین دوره مشخص عدم توانائی کنترل تکانه پرخاشگری وبروز اعمالی که منجر به اعمال تهاجمی جدی و اعمال تخریبی

.bمیزان پرخاشگری ابراز شده در هیچ دوره ای با عوامل زمینه ساز تناسبی ندارد

.cاختلال روانی دیگر نتواند توجیه گر بهتری باشد و بدلیل تاثیر مستقیم مصرف مواد و یا اختلال طبی نباشد

سیر و پیش آگهی و درمان

»در اواخر نوجوانی شروع و گفته میشود با میانسالی فروکش می کند

»مزمن ویا دوره ای میباشد »

٭درمان ترکیبی رواندرمانی و دارو درمانی موثر تر می باشد

٭رواندرمانی مشکل است اما گروه درمانی میتواند مفید باشد

٭دارودرمانی : 1-ضد تشنج 2-بنزودیازپین 3-آنتی سایکوتیک 4-بتا بلوکر و مهار کننده کانال کلسیم

alamatesoall
09-23-2013, 05:10 PM
٭ناتوانی مکرر برای مقاومت در مقابل تکانه دزدی اشیائی که نیاز ندارد

٭تنش زیاد قبل از انجام عمل و احساس رضایت پس از عمل

٭در مردان سه برابر زنان دیده می شود

٭عوامل روانی اجتماعی: 1-بازسازی روابط از دست رفته مادر – فرزن2- عملی پرخاشگرانه 3-دفاعی در برابر ترس احلیل یا اختگی 4-وسیله مجازات »ترمیم عزت نفس5- واکنش به اسرار خانوادگی 6-تحریک یا جانشین رابطه جنسی

٭عوامل زیستی و خانوادگیتشخیص اختلال جنون دزدی

.Aناتوانی مکرر برای مقاومت در برابرتکانه های دزدی بدون نیاز

.Bاحساس تنش فزاینده قبل از ارتکاب عمل

.Cاحساس لذت ، رضایت و تسکین در هنگام ارتکاب عمل

.Dدزدی برای انتقام یا پاسخ هذیان یا توهمات نیست

.Eاختلال رفتاری یک دوره شیدائی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی توجیه بهتری برای دزدی نیستسیر و پیش آگهی

•از کودکی شروع

•زنان درمان طلب تر از مردان میباشند

•مردان 50 سالگی و زنان 35 سالگی تظاهر می یابد

•سیر نوساندار و مزمن ؛ بهبود خودبخود نا شناخته است

•پیش آگهی با درمان خوب است

•این بیماری افت عملکرد در افراد ایجاد نمی نمایددرمان

•نادر است و درمان براساس موردها رخ میدهد

•رواندرمانی بینش گرا

•روانکاوی و رفتار درمانی

•دارو درمانی:1-SSRI’s - ضدافسردگی سه حلقه ای 3-تثبیت کننده خلق

• ECT

alamatesoall
09-23-2013, 05:11 PM
•برپا کردن مکرر حریق عمدی ، هدفمند

•افزایش تنش قبل از بروز عمل آتش افروزی

•احساس رضایت پس از انجام عمل آتش افروزی

•علاقه مندی ، شیفتگی و کنجکاوی نسبت به وسایل آتش نشانی

•در مردها شایعتر از زنان •شیوع عقب ماندگی ذهنی در افراد مبتلا بالاستتشخیص اختلال آتش افروزی

.aآتش افروزی عمدی و هدفمند مکرر

.bتنش قبل از انجام عمل

.cشیفتگی و علاقه به وسایل آتش افروزی و آتش نشانی

.dاحساس رضایت پس از انجام عمل

.eهدف مالی ، سیاسی ، اجتماعی و انتقام جوئی نیست

.fآتش افروزی را نمی توان با اختلال سلوک ، مانیا،اختلال شخصیت ضد اجتماعی توجیه نمودسیر و پیش آگهی و درمان

•شروع کودکی ، نامشخص

•شروع نوجوانی ، مخرب و عمدی

•پیش آگهی کودکان خوب اما بالغین بدلیل مکانیسم انکار بد

•زندانی نمودن و انجام رواندرمانی در مراکز تادیبی

•در مورد کودکان و نوجوانان ، خانواده درمانی پیشنهاد می گردد

alamatesoall
09-23-2013, 05:12 PM
•قمار بازی ناسازگارانه عود کننده و مداوم همراه با مشکلات اقتصادی

•افت عملکردی بارز در زمان بازی و افزایش مبلغ قمار

•در مردان شایعتر است

•در والدین قمار باز بروز اختلال در فرزندانشان بیشتر است

•در موارد بروز زنان همسر الکلیک بیشتر دیده میشود

•اعتیاد و مصرف الکل در والدین افراد مبتلا بیشتر دیده میشودتشخیص قمار بازی بیمارگونه

.aرفتار قماربازی ناسازگارانه مستمر با 5 علامت از موارد زیر :

(1اشتغال ذهنی با قمار

(2نیاز برای قمار با مقادیرفزاینده پول برای هیجان مطلوب

(3تلاش مکرر برای کنترل یا کاهش یا ترک قمار

(4بی قراری یا تحریک پذیری در زمان تلاش برای کاهش یا ترک قمار

(5قمار بازی برای فرار از مشکلات و تسکین خلق ملالت بار

(6پس از هر باخت مجدد برای برد برمی گردد

(7برای پوشاندن باختها از خانواده خود دروغ می گوید

(8برای بدست آوردن پول برای قمار مجدد از طریق راههای خلاف قانون اقدام می نماید

(9بدلیل قمار بازی روابط و موقعیتهای مهمی را از دست میدهد

(10برای تهیه پول و بهبود موقعیت اسف بار خود به دیگران روی می آورد

.bرفتار قمار بازی در دوره شیدائی قابل توجیه نیستسیر و پیش آگهی

.1اولین برد کلان ٭مبالغ برد بیش از درآمد یکسال فرد در یکشب بدست وی میرسد

.2باخت پیشرونده ٭تبدیل فرد از یک فرد قمارباز باهوش به فردی احمق تبدیل میگردد ، پس انداز بر باد رفته

.3باخت و درماندگی ٭باختهای کمرشکن و افتادن به دامن ربا خواران و صدور چک بی محل و..

.4نا امیدی و پذیرش شکست مطلق ٭شاید پس از 15 سال به این مرحله برسد ولی در عرض 2 سال به

خاک سیاه مینشیننددرمان

•ممنوعیت: 1-مجازات حقوقی و جزائی 2- زندانی شدن

•آزاد بودن 1-گروه درمانی القائی ga2 -رواندرمانی بینش گرا

alamatesoall
09-23-2013, 05:13 PM
•کندن مکرر مو به همراه از دست دادن محسوس مو در آن ناحیه

•افزایش تنش قبل از انجام عمل •رضایت بعد از انجام عمل

•در زنان شایعتر است

•در کودکی شیوع یکسان بین دو جنستشخیص وسواس کندن مو

.aکندن مکرر مو همراه با کاهش محسوس مو در آن ناحیه

.bاحساس تنش فزاینده در زمان مقاومت در برابر کندن مو

.cاحساس رضایت و تسکین در زمان کندن مو یا بعد از آن

.dاختلال روانی دیگر توجیه گر بهتری نباشد

.eباعث اختلال و ناراحتی شدید و افت عملکرد فردی می گرددسیر و پیش آگهی و درمان

•شروع اکثر موارد قبل از 17 سالگی

•شروع زود رس قبل از 6 سالگی درمان ساده تری دارد

•شروع دیر هنگام پس از 13 سالگی احتمال مزمن شدن میرود

•دوام دو دهه ای نیز دیده شده است •بیشتر افراد زمان شروع را در حدود یک سال یا کمتر می گویند

•اتفاق نظر در مورد درمان وجود ندارد •بر حسب مورد درمان با کمک روانپزشک و متخصص پوست اعمال
منبع: روان آسا