PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : سخن بزرگان درباره اعتمادs.afra
07-13-2013, 05:07 PM
http://pnu-club.com/imported/2013/07/648.jpg (http://www.pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.beytoote.com%2 Fwww.beytoote.com%2Ffun%2Fvisual%2Fspeech-trust1-belief.html)
مردي كه ادعا مي كند، ديگر اعتقادي به عشق ندارد؛ كسي است كه ديگر عشق به او اعتمادي ندارد.((مارس كرانشه))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
رايزني كه كار اجرايي مي كند، قابل اعتماد نيست.((اُرد بزرگ))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
نداشتن انعطاف يكي از بدترين نقطه ضعف ها است. مي توانيد بياموزيد كه شتابزدگي را كنار بگذاريد، ترس را با اعتماد به نفس و تنبلي را با نظم و انظباط جايگزين كنيد. اما براي سرسختي و انعطاف ناپذيري ذهن پادزهري وجود ندارد. اين خصلتي است كه باعث مي شود شخص با دست خويش گور خود را بكند.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
معمولاً به گدايان و بينوايان كه ريزه خواران ديگرانند، چند شاهي مي دهيم و گمان مي كنيم به آنها كمك كرده ايم، نمي دانيم كه با اين كار، آنها را بدبخت تر و رشته گدايي را به گردنشان محكم تر مي سازيم. چه خوب [ بود ] اگر حس اعتماد و استقلال را كه در آنها به خواب رفته بيدار مي كرديم و راه زندگي را پيش رويشان مي گذاشتيم.((لردآويبوري))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ا
ز ارسطو پرسيدند بهترين سخن كدام است؟ در پاسخ گفت : آنچه موافق عقل باشد، گفتند پس از آن چيست؟ گفت : سخني كه شنونده بپذيرد، گفتند بعد از آن چه؟ گفت : سخني كه از سرانجام آن اطمينان داشته باشيم كه ضرري متوجه ما نخواهد ساخت، گفتند بعد از آن چيست؟ گفت : اگر سخن يكي از اين سه شرط را نداشته باشد از صداي چهارپايان پست تر است.((از قابوسنامه))♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
جايي كه اعتماد نيست، سخن بيهوده است.((فرانتس كافكا))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن و به هيچ كس بدي نكن.((ويليام شكسپير))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
عشق هميشگي است، اين ما هستيم كه ناپايداريم. عشق متعهد است و مردم عهد شكن، عشق هميشه قابل اعتماد است، اما مردم نيستند.((لئوبوسكاليا))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
اعتماد به تدريج مي آيد و يكجا مي رود.((موار دفاست))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
به هيچ دسته كليدي اعتماد نكنيد بلكه كليد سازي را فرا بگيريد.((آنتوني رابينز))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
بزرگترين توانايي، قابل اعتماد بودن است.((كورت برگ وال))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
كاركنان لغزش هاي اتفاقي را به شرطي كه بر اساس توانايي رهبر باشد و او را در حال رشد و بالندگي ببينند، مي بخشند. اما به كساني كه در منش خود مرتكب لغزش مي شود اعتماد نمي كنند.((جان ماكسول))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
كاركنان لغزش هاي صادقانه را تحمل مي كنند، اما اگر به اعتمادشان آسيب برسانيد، ديگر به سختي مي توانيد اعتماد آنها را به دست آوريد. مي توان سر رئيس را شيره ماليد، اما نمي توان سر همكاران و زيردستان را شيره ماليد.((مدير عامل پپسي كولا))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
اگر خود به خويشتن اعتماد نداريد، ديگران هم به شما اعتماد نخواهند كرد.((جان ماكسول))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
هر بار كه در برابر ترس مي ايستيد، قدرت، شهامت و اعتماد به نفس پيدا مي كنيد. بايد كاري را انجام دهيد كه فكر مي كنيد نمي توان انجام داد.((النور روزولت))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
زندگي براي هيچ كس آسان نيست. اما كه چه؟ بايد پشتكار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشيم. بايد باور كنيم كه هر يك براي انجام كاري استعداد داريم و آن كار بايد انجام شود.((ماري كوري))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
زيانبارترين احساس پس از شكست، از دست دادن اعتماد به نفس و مشكوك شدن به توانايي و صلاحيت خويش است.((جان ماكسول))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
قابل اعتماد بودن فراتر از توانمندي تنها است.((جان ماكسول))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
گر كسي پيوسته دستور كارش اين باشد كه منافع خودش را مقدم بر منافع تيم بداند، غير قابل اعتماد بودن خود را ثابت مي كند.((جان ماكسول))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
قابل اعتماد بودن چيزي فراتر از پذيرش مسئوليت است. پذيرش مسئوليت بايد با قضاوت درست همراه باشد.((جان ماكسول))♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦هرگز فوايد بلندمدت قابل اعتماد بودن را دست كم نگيريد.((جان ماكسول))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
به آدم اعتماد كنند، بهتر از آن است كه به آدم محبت كنند.((جرج مك دونالد))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
به خويشتن اعتماد كن، آنگاه راه زندگي را خواهي يافت.((گوته))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
تمام چيزي كه در اين زندگي لازم داريد بي خبري و اعتماد به نفس است و موفقيت حتمي است.((مارك تواين))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
بزرگترين موفقيت عبارت است از اعتماد يا سازش كامل بين اشخاص صميمي.((رالف والدو امرسون))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
هيچ كس به تصوير نقاش اعتماد نمي كند، اما مردم عكس را باور مي كنند.((انس آدام))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
پنج چيز است كه پنج چيز از آن نزايد: دلي كه خانه ي غرور است كانون محبت نشود. ياران دوران فرومايگي، نكوخويي ندانند و تنگ نظران ره به بزرگي نبرند. حسودان بر جمال و كمال جز به چشم كين ننگرند و دروغگويان از كسي وفا و اعتماد نبينند.((گوته))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
با رشد يقين و اطمينان، شادماني رشد مي يابد و با رشد شك و ترديد، تنش، بي قراري و بدبختي. شك و ترديد در نهايت به رنج و عذاب و نگراني مي انجامد.((اشو))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
بالاترين پيماني كه مي توانيم با دوست خود ببنديم اين است: "بيا تا ابد اعتماد بين ما حاكم باشد."((رالف والدو امرسون))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
دي رفت و باز نيامد، فردا را اعتماد نشايد، حال را غنيمت دان كه دير نپايد.((خواجه عبداله انصاري))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
آيا شما موفق خواهيد بود؟ بله حتما، بله حتما! با اطمينان نود و هشت درصد و هشت و سه چهارم درصد.((دكتر سوئز))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
آنچه فرد تحصيلكرده را از فرد خودآموخته مشخص مي سازد، وسعت دانش نيست، بلكه مراتب گوناگون نيروي حيات و اعتماد به نفس است.((ميلان كوندرا))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
هميشه به خود اعتماد داشته باشيد. اگر يك بار كاري را با موفقيت انجام داده باشيد، باز هم مي توانيد.((آنتوني رابينز))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
عشق، عشق مي آفريند. عشق، زندگي مي بخشد. زندگي، رنج به همراه دارد. رنج، دلشوره مي آفريند. دلشوره، جرات مي بخشد. جرات، اعتماد مي آورد. اعتماد، اميد مي آفريند. اميد، زندگي مي بخشد. زندگي، عشق به همراه دارد و عشق، عشق مي آفريند.((ماركوس بيكل))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
نشاط و خوشدلي، اعتماد به نفس شما را تقويت و زندگي را دلپذيرتر مي سازد و باعث مي شود كه اطرافيان شما شادي بيشتري را احساس كنند. خوشدلي به معني خوش خيالي و فرار از مشكلات نيست، بلكه نشانه ي هوش و ذكاوت شما است.((آنتوني رابينز))
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
به آدمها اعتماد كن تا با تو صادق باشند.((رالف والدو امرسون))