PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : معماری آمریکاhasti-m
06-10-2009, 10:40 AM
توماس جفرسون (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1% D8%B3%D9%88%D9%86)، رئیس جمهور آمریکا، خود معماری چیره دست بود. ساختمان مانتیچلوی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%86%D9%84%D9%88) وی امروزه یک میراث جهانی یونسکو (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7% D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88) بشمار می‌رود.
معماری آمریکا دارای خصلتهایی است که برگرفته از سبکهای دیگر، و در عین حال خصوصیاتی منحصر بفرد دارد. معماری در هویت و تاریخ و فرهنگ آمریکا دارای اهمیت خاصی بوده‌است بطوریکه رئیس جمهورانی همانند توماس جفرسون (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1% D8%B3%D9%88%D9%86) و بیل کلینتون (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA% D9%88%D9%86) در طراحی ساختمانهای مورد نظرشان دخالتهای مستقیمی داشتند.
ویژگی ها

subarbanism
commercialism
آغاز
سرخپوستان آمریکا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D 9%86_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7) دارای هنر و معماری بودند که بر هویت این سرزمین بی تاثیر نبوده‌است.
بر خلاف اروپا، در آمریکا خبری از شیوه‌هایی نظیر گوتیک و رنسانس در آغاز توسعه معماری آمریکا دیده نمیشود. داستان معماری در ایالات متحده آمریکا با سبکهای کولونیال اسپانیا در سرزمینهای غرب و کولونیال انگلیسی در شرق آغاز میگردد. هیچیک از این دو شیوه بصورت احیایی نبودند، بلکه ادامه‌رو و همزمان با اروپا در آمریکا بطور مستقل توسعه پیدا کردند.[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%85% D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-0#cite_note-0)
مشاهیر
آمریکا با مجموعا ۸ برنده، بیشترین تعداد برندگان جایزه معماری پریتزکر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%85%D8%B9%D9%85% D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D A%A9%D8%B1) را دارد.
بسیاری فرانک لوید رایت (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%84%D9%88%DB%8C% D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA) را بزرگترین معمار آمریکا دانسته‌اند. با اینحال معماران متعددی در آمریکا صاحب نام و شهرت هستند که یا متولد این مرزوبوم اند، و یا از مهاجرین به این دیار هستند. از گروه نخست میتوان فیلیپ جانسون (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%AC%D8%A7%D9%86% D8%B3%D9%88%D9%86)، رابرت استرن (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA% D8%B1%D9%86)، تام مین (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%86)، استیون هال (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7% D9%84)، ریچارد مایر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%A7% DB%8C%D8%B1)، و مایکل گریوز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84_%DA%AF%D8%B1%DB%8C% D9%88%D8%B2) را نام برد. از گروه دوم نیز میتوان بزرگانی همچون هلموت یاهن (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D9%87% D9%86)، فرانک گری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9_%DA%AF%D8%B1%DB%8C) ، والتر گروپیوس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D9%88% D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3)، لوئی کان (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%86)، آی ام پی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C_%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C)، سزار پلی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%D9%84%DB%8C)، لودویگ میس ون در روهه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%85%DB%8C% D8%B3_%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%87 %D9%87)، و ایرو سارینن (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C% D9%86%D9%86) را نام برد