PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : آموزش زبان ایتالیاییIsooda
04-11-2013, 01:25 PM
الفبای ایتالیایی : ( L'Alfabeto Italiano)


زبان ایتالیایی بر خلاف زبان انگلیسی شامل 21 حرف میباشد که نسبت به زبان انگلیسی 5 حرف کمتر دارد ! حروف الفبای زبان ایتالیایی به ترتیب زیر میباشند :

--------------
L'AlfabetoA-َ

Bبی


Cچی


Dدی


E-ِ


F اِفِّ


Gجی


Hاَکا


Iئی


L اِلِّ


M اِمِّ


N اِنِّ


O اُ

P پی


Q کو


Rاِرِّ


S اِسِّ


Tتی


U او


V وو - ویZز ِتّا--------------که این تعداد نسبت به زبان انگلیسی 5 حرف کمتر میباشد ! 5 حرفی که در زبان انگلیسی وجود دارند ولی در زبان ایتالیایی وجود ندارند عبارتند از : ( k – y – x – w – j ) و هر گاه این حروف در کلمه ای از زبان ایتالیایی دیده شود , آن کلمه ریشه ی ایتالیایی ندارد و از زبان دیگری وارد این زبان شده است .

Isooda
04-11-2013, 01:26 PM
50 تا لغت پایه و کاربردی از زبان ایتالیایی با نمایش معنی و همچنین طرز تلفظ


سلام
سالوِ
(Salve )
ای معنی اش چیست؟
این چه معنی میدهد؟کِوُلدیرِکواِستُ؟


( Che vuol dire questo ? )
ساعت چنداست؟
کِاُرااِ؟
( `Che ora e )
قابلیندارد

نُنچِدیکِ
( di che `c'eNon )
خوش آمدید

بِنوِنوتی
( Ben Venuti )

متأسفم
معذرت میخواهم

میدیسپیاچِ

( Mi dispiace )
سلام دوستانه

چااُ,
بُنجُرنُ,

( ciao )
( buon giorno )
خدانگهدار ( همهیکلماتمربوطه )

اَریوِدِرچی
اَریوِدِرلا
چااُ

( Arrivederci )
( Arrivederla )
( ciao )
به زودی میبینمت

چیِوِدیآموُاَپِرِستُ

( Ci vediamo a presto )

این ... است

کواِستُ
کواِستااِ ...

( Questo )
( ...Questa e` )
آقا
سینیُرِ

( Signore )
خانوم

سینیُرَ

( Signora )
ازآشنایی باشما خوشبختم

لیِتُدیکُنُشِرلا

( lieto di conoscerla )

حالتان چطوراست؟

کُمِستَ؟

( ?Come sta )
شماچطورید؟
اِلِی؟

( E lei ? )
اوکیست؟
کیاِ؟
( ? Chi e` )

صبح به خیر, وقت به خیر
بُنجُرنُ

( Buon giorno )
ظهربه خیر
بُنپُمِریجُ

( Buon pomeriggio )
عصربه خیر
بُناسِرا

( Buona sera )
شببهخیر

بُنانوتِ
( Buona notte )
خداحافظ ( دوستانه )

اَریوِدِرچی

( Arrivederci )
خداحافظ ( مؤدبانه - رسمی )
اَریوِدِرلا
( Arrivederla )
لطفا
ِپرفاوُرِ
( Per favore )
خواهش میکنم,
ببخشید,
پرِگُ

( Prego )
خیلی ممنون,
ممنون,
متشکرم,
گِرَتزیِ
( Grazie )
بلی,
آره,
سی

( Si )
کجا؟
دُوِ

( ?Dove )
پیداکردن

ترُوارِ

( Trovare )
خریدن
کُمپَرآرِ

( Comprare )
من

ائیو

( Io )
ما
نوی

( Noi )
آب

آکوآ

( Acqua )
کار

لاوُرُ
( Lavoro )
زندگی


ویتا

( Vita )
شهر

سیتَا

( `Citta )
ببخشید ( محترمانه )

اِسکوزی

( Scusi )
ببخشید ( دوستانه )

اِسکوزَ

( Scusa )
... کجاست؟

دوواِ ...

( ?...`Dov'e )
قیمتش چقدره؟

کوآنتُکُستا؟

(Quanto costa ? )
من ... میخواهم,
من ... میلدارم,

ائیووُرِّی ...

( ... Io vorrei )
اجارهکردن

اَفیتَرِ
( Affittare )
من ... هستم ,
هستم,

سُنُ ...

( Sono ... )
منایرانیهستم

سُنُایارانیانُ

( Sono Iraniano )
مناهل ... هستم


سُنُدئی ...

( Sono di ... )
من متوجه نمیشوم,
نمیفهمم,

توجه : زما حال مدنظرمااست .

ائیونُنُکپَیسکُ
( Io non capisco )
پیشخدمت ( مرد ) ,
آقایپیشخدمت,

کامِرییرِ

( Cameriere )
پیشخدمت ( زن ) ,
خانوم پیشخدمت,

کامِرییرَ

( Cameriera )
بچه,
کودک,

بامبینو

( Bambino )
نه,
خیر,

نُ
( No )
چه کسی؟
کی؟

کی

( Chi ? )

Isooda
04-11-2013, 01:27 PM
آموزش زبان ایتالیایی

http://pnu-club.com/imported/2012/05/57.gif (http://dl.irpdf.com/ebooks/Part16/www.irpdf.com%285785%29.pdf)IE: بر روی دکمه Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب کنید.

Firefox: بر روی دکمه Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Link As را انتخاب کنید

Isooda
04-11-2013, 01:28 PM
تعداد حروف زبان ایتالیایی 21 حرف-یعنی 5 تا کم تر از انگلیسی-و شامل :

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

است.در این زبان مانند هر زبان دیگر روش خاصی برای تلفظ حروف وجود دارد که در ادامه با آن آشنا می شوید

حروف صدا دار:

A صدایی بین آ و فتحه

E کسره

I اي

O ضمه

U او

حروف بی صدا:

B به صورت معمول خوانده می شود

C وقتی بعد از این حرف,حروف صدا دار E و I قرار می گیرند با صدای چ خوانده می شود

مثل: amici امیچی "دوستان-مذکر-" cento چنتو "صد"

اگر حرف بی صدا بعد از C باشد یا یکی از حروف صدا دار A و O و U این حرف با صدای ک خوانده می شود

مانند: amica امیکا "دوست-مونث-" amico امیکو "دوست-مذکر" cubo کوبو "مکعب"


D به صورت عادی خوانده می شود

F به صورت عادی خوانده می شود

G مانند C در برخورد با حروف صدا دار I و E , ج و در برخورد با دیگر حروف گخوانده می شود.

مانند: Gina جینا "نامی دخترانه" gelato جلاتو "بستنی"
gallo گاللو "خروس" Guido گویدو "نامی پسرانه" gota گوتا "گونه-لپ"

اگر در C و G بین این حروف و حروف A و O و U حرف I قرار بگیرد این دو حرف صدای چ و ج پیدا میکنند اما I خوانده نمی شود
مانند: Giorgio جورجو "نامی مردانه" / ciao چاو "سلام"

H خوانده نمیشود این حرف برای متمایز کردن بعضی کلمات از یکدیر مانند:
anno اننو "سال" hanno اننو "دارند"

و یا بین حروف I و E و C و G قرار می گیرد و صدای آن ها را تغییر می دهد
مانند: chiamare کیاماره "نامیدن" chedere کردره "فکر کردن"
ghermire گرمیره "فریب دادن" ghiaia گیاایا "شن"

L به صورت عادی خوانده می شود

M به صورت عادی خوانده می شود

N به صورت عادی خوانده می شود

p به صورت عادی خوانده می شود

Q با صدای ک خوانده میشود

R به صورت عادی خوانده می شود

S وقتی یک S بین دو حرف صدا دار قرار بگیرد ز خوانده می شود.اگر S دو بار تکرار شود به صورت س مشدد خوانده می شود.
مانند: pisa پیزا "برج معروف شهر پیزا" rosso رسسو "قرمز"

T به صورت عادی خوانده می شود

V به صورت عادی خوانده می شود

Z در جاهای مختلف به صورت تز و تس و دز خوانده می شود.
اگر در ابتدای کلمه و تنها در وسط کلمه باشد دز
اگر دو بار تکرار شود در کلمات مختلف تز و تس خوانده می شود.
مانند: pizza پیتسا "پیتزا" / ragazzo رگتزو "پسر جوان" / zio دزیو "عمو"

همیشه وقتی حرفی دو بار تکرار میشود به صورت تشدید خوانده می شود به جز Z که با قوانین خودش خوانده می شود.

البته در ایتالیایی هم مانند هر زبان دیگری استثنا وجود دارد.مثلا Lucia طبق قانون باید لوچا خوانده شود اما لوچیا خوانده می شود در حالی که حالت مذکر این اسم Lucio لوچو خوانده می شود.

Isooda
04-11-2013, 01:29 PM
Gli و gni به صورت لی و نی خوانده می شوند اما با حالتی که در اینجا نمی توان توضیح داد چون یک صدای کاملا شنیدنی است

Isooda
04-11-2013, 01:29 PM
اعداد در زبان ایتالیایی
numeri
(تا هزار)

uno: 1
due: 2
tre: 3
quattro: 4
cinque: 5
sei: 6
sette: 7
otto: 8
nove: 9
dieci: 10
undici: 11
dodici: 12
tredici: 13
.
.
.
venti: 20
ventuno: 21
ventidue: 22
.
.
.
trenta: 30
quaranta: 40
cinquanta: 50
sessanta: 60
settanta: 70
ottanta: 80
novanta: 90
cento: 100
duecento: 200
.
.
.
mila: 1000

Isooda
04-11-2013, 01:30 PM
حیوانات

cavalloاسب

cervo آهوی کوهی

cigno قو

coccodrillo تمساح

coniglio خرگوش

elefante فیل

farfalla پروانه

formica مورچه

gallina مرغ

gatto گربه

gattino بچه گربه

ghepardo يوزپلنگ‌ وحشی

giraffa زرافه

leone شیر

lupo گرگ

maiale خوک

mosca مگس

mucca گاو

orso خرس

pecora گوسفند

pesce ماهی
rana قورباغه

rinoceronteاسب آبی

rospo وزغ

scimmia میمون

scoiattolo موش خرما، سنجاب

serpente مار

squalo کوسه

Isooda
04-11-2013, 01:31 PM
Sono giusto
من خوبم، همه چی مرتبه


Sono benissimo
حالم خوبه

è giusto
آره ، خوبه (برای تایید چیزی)

Non credo, voi sono bugiardo
باور نمی کنم ، تو دروغگویی

insincero, falso
دورو ، بی صداقت

siete onesto?
راست می گی؟

il mio dio! che Iam vede
خدای من!
چی میبینم

buon giorno
صبح بخیر
buona notte
شب بخیر

cosa sta succedendo?iچه اتفاقی افتاده؟

Isooda
04-11-2013, 01:32 PM
sono le venti e venticinque.
ساعت ۲۰ و ۲۵ دقیقه است.sono le otto e venticinque.
ساعت ۸ و ۲۵ دقیقه است.
sono le ventuno e dieci.
ساعت ۲۱ و ۱۰ دقیقه است.
sono le nove e dieci.
ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه است.sono le dieci e quindici.
ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه است.sono le dieci e un quarto.
ساعت ۱۰ و ربع است.sono le due e trenta.
ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه است.sono le due e mezzo.
ساعت ۲ و نیم است.sono le cinque meno dieci.
ساعت ۱۰ دقیقه مانده به ۵ است.
sono le quattro e cinquanta.
ساعت ۴ و ۵۵ دقیقه است.
sono le tre e quarantacinque.
ساعت ۳ و ۴۵ دقیقه است.
sono le quattro meno un quarto.
ساعت یک ربع به ۴ است.
È l' una.
ساعت یک است.
sono le tredici.
ساعت ۱۳ است.
È l' una e venti.
ساعت ۱ و ۲۰ دقیقه است.
sono le tredici e venti.
ساعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه است.
È mezzanotte. (È mezzogiorno)
نیمه شب است. (نیمه روز است.)

Isooda
04-11-2013, 01:32 PM
اسامی را در زبان ایتالیایی به دو دسته تقسیم میکنند. اسامی مذکر و اسامی مونث[*=center]اسامی مذکر I nomi maschiliکلیه اسامی ای که به حرف O ختم میشوند مذکر هستند به جز:La moto موتور , La foto عکس , L'auto ماشین


La dinamo دینام , La mano دست , La radio رادیو


[*=center]اسامی کوهها، دریاها، دریاچه ها، خلیج ها، رودخانه ها همگی مذکر هستند

[*=center]

[*=center]اسامی روزهای هفته به جز یکشنبه همگی مذکرند
Lunedi' دوشنبهMartedi' سه شنبه


Mercoledi' چهارشنبه


Giovedi' پنجشنبه


Venerdi' جمعه


Sabato شنبه


Domenica یکشنبه


[*=center]غالب اسامی ای که به حروف ma ختم میشوند مذکر هستند
IL problema


IL diploma


IL panorama منظره


IL programa

Isooda
04-11-2013, 01:33 PM
[*=right]کلیه اسامی ای که به حرف a ختم میشوند مونث هستند

[*=right]اسامی جزیره ها و اتوموبیلها مونث هستند

[*=right]کلیه اسامی ای که به حروف sione و zione ختم میشوند مونث هستند

[*=right]La stazione , La passione
همانطور که میبینید حرف تعریف اسامی مونث La میباشد

برای جمع بستن اسامی مونث حرف تعریف La به Le و حرف آخر a به e تبدیل میشود!La gonna ----> Le gonne

La penna ----> Le penne


برای جمع اسامی مونثی که به حرف e ختم میشوند باید حرف آخرشان را به i تبدیل کنیمLa stazione ----> Le stazioni

توجه مهم: در زبان ایتالیایی اسامی ای وجود دارند که به حرف e ختم میشوند و میبایست مذکر، مونث آنها را به خاطر بسپاریم
IL fiore ----> I fioro

La cornice ----> Le cornici

IL giornale ----> I giornali

La ciave ----> Le chavi