PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : "آمــــوزش مهـــــارتهای مدیریتی"alamatesoall
02-09-2013, 08:25 PM
در مواجهه با رویدادها مردم را می توان در سه گروه قرار داد :

1- معدودی رویداد می آفرینند مثل رهبران و مدیران و...
2- عده زیادی شاهد رویدادها می باشند .
3- اكثر وسیعی در مقابل رویدادها بی تفاوتند. معنای ساده مدیریت به معنای انجام كار به وسیله دیگران برای دیگران.

مدیران را به سه دسته تقسیم می كنند:

1- رؤسا: مدیران عالی ـ كار برنامه ریزی و سازمان دهی.

2- مدیران: مدیران متوسط ـ كار برنامه ریزی اجرایی و هدایت.

3- سرپرستان: مدیران سطح پایین ـ كار هدایت ونظارت.

وظایف مدیریت:

1- برنامه ریزی: پیش بینی و تعیین اهداف و روشهای انجام كار.

2- سازماندهی: تفویض اختیار به زیر دستان و هماهنگی بین كار آنها .

3- كار گزینی یا هماهنگی: تعیین نوع استخدام، جذب كارمند، شرایط و توسعه مهارتها.

4- رهبری: ترغیب به كار، حفظ روحیه انگیزش.

5- نظارت یا كنترل تعیین معیارها: درجه تطبیق كار انجام شده با برنامه ها.

alamatesoall
02-09-2013, 08:26 PM
1- دایم در فشار برنامه ریزی وكنترل.
2- استفاده وسیع از وسایل شناسی ارتباط.
3- مدیریت تلفیق علم و هنر می باشد.

نقش های مدیریت:

1- تشریفاتی: استقبال از مراجعین و راهنمایی.
2- رهبری: ترغیب به كار.
3- دید بانی: بر همه امور نظارت دارد.
4- اشاعه دهنده: دستورات جدید را ابلاغ می كند.
5- سخن گو: نماینده سازمان.
6- پیشگامی: در رأس هرم بودن.
7- تشنج زدایی: حلال مشكلات.
8- تخصیص منابع: بودجه بندی.
9- مذاكره كننده: با متقاضیان گفتگو كردن.

مكاتب مدیریت:

1- كلاسیك: تلفیق سرمایه، ماشین آلات، زمین، نیروی انسانی و توسعه تولید.
2- مكتب رفتاری نئوكلاسیك: برای تكمیل مكتب كلاسیك به نیروی انسانی (نیروی كار) توجه بیشتر می شد به این نتیجه رسیدند كه برای تولید بهتر باید به خواسته های كارگر توجه بیشتر نمود تا كارآیی افزایش یابد.
3- مكتب اقتضایی ـ سیستمی : تلفیق دو مكتب كلاسیك ونئوكلاسیك.
با توجه به شرایط محیط كار، نوع مدیریت فرق می كند.

نوع دیگر تقسیم بندی:

الف - مدیریت ماشینی یا آمریكایی: كار یكنواخت و تكراری مثل مونتاژ.


ب - مدیریت زنده یا ژاپنی: كار متنوع و جدید مثل الكترونیك.

مدیریت اقیانوسی است با عمق زیاد كه اگر در هر شاخه ای از آن گام برداریم به راحتی به عمق آن نمی رسیم و مجبوریم در حد توان گام برداریم ویك جا متوقف می شود به علل مختلف چون با داده های زیرمواجه هستیم.

1- مواد اولیه از هر نوع وگروه.
2- سرمایه.
3- نیروی انسانی

در مورد 1و2 تقریبا همیشه با اندك تغییرات نتیجه یكی است ولی نیروی انسانی را نمی توان از یك جواب یكنواخت بدست آورد، پس باید ابتدا انسان شناسی نماییم تا بهتر بتوانیم با او كار كنیم. به قول كتب مذهبی ابتدا خودشناسی بعد...
ما در این راه نمی توانیم تمام نیروی خود راصرف نماییم چون فرصت این كار را نداریم چون علم انسان شناسی خیلی گسترده می باشد . شما با اندوخته های قبلی خود به نتیجه مطلوب برسید.
این را بگویم تصمیم گیری و قضاوت را به مرحله قبل از آخر محول نمایید و هیچ وقت با دید و نظر خود قضاوت نكنید كه مطمئنا قضاوت عجولانه نموده اید ابتدا ابعاد مختلف را بررسی نمایید بعد نظر خور را ارائه نمایید.

alamatesoall
02-09-2013, 08:27 PM
1- تقسیم كار.
2- اختیار و مسئولیت حق صدور فرمان.
3- انضباط.
4- وحدت فرماندهی یك كارگر یك رئیس دارد.
5- وحدت جهت یك رئیس یك برنامه.
6- تسلیم منافع شخصی به سازمانی.
7- حقوق كاركنان.
8- تمركز.
9- سلسله مراتب.
10- ترغیب، هر كس در جای خود كار كند.
11- برابری.
12- ثبات شغلی.
13- ابتكار.
14- روحیه گروهی.

مدیر با اداره كردن وگرداندن یك سازمان:

الف ـ انتصابی ـ سازمان رسمی منبع قدرت سازمان. مدیر از بالا به پایین- اطاعت اجباری، تذكر با توجه به قوانین و دستورات سازمان.

ب ـ مدیر غیر انتصابی ـ منبع قدرت افراد سازمان غیر رسمی.

مدیر از پایین به بالا اطاعت اختیاری طرز تفكر با میل و آزادی افراد بهترین مدیر آموزشی مدیری است كه همراه با رهبری علاوه بر حمایت قانون از حمایت پرسنل برخوردار باشد.
سیستم: كل متشكل از اجزاء كه این اجزاءبا كل خود در تعاملند.

alamatesoall
02-09-2013, 08:28 PM
1- سیستم باز: پویا، دینامیك.

2 - سیستم بسته: ثابت، استاتیك، نابود می شود.

هر سیستم از سه بخش تشكیل شده است:

1ـ ورودی ( اطلاعات و مواد و ... ).
2- پردازش.
3-خروجی (برنامه های اجرایی و …)