PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : آمــــوزش مهـــــارتهای مشـــــــاركت!!!alamatesoall
02-09-2013, 08:08 PM
مهارت مشاركت:

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.
و این دریاست كه تشنگان را سیراب می كند و روزی فراهم می آورد و دور افتادگان را به هم پیوند می دهد و روح را آرامش می بخشد.
ما نیز قطره هایی هستیم كه چون كنار هم قرار گیریم و یكی شویم دریای بیكران خواهیم شد و خواهیم توانست به آنچه كه در پی آن هستیم برسیم و بر آرزوهای دیگران جامه عمل پوشانیم.
در پیمودن این راه سرپرست دلسوز و راه گشا لازم است تا به پرورش استعداد هایمان همت گمارده و نارسایی ها را گوش زد نمائیم .

در همكاری گروهی هفت روحیه احتیاج می باشد:

1ـ روحیه خدمت در گروه.
2ـ روحیه انصاف و مروت.
3ـ روحیه همنوائی و همیاری.
4ـ روحیه كوشیدن برای پیشرفت.
5ـ روحیه ادب وفروتنی.
6ـ روحیه همسازی با قوانین طبیعی.
7ـ روحیه سپاس و حق شناسی.

برای چرخاندن امور روزانه به یك رهبر نیرومند نیاز است.

برای كسب موفقیت در كار می بایست:

1ـ سرعت عمل داشت.
2ـ توانا بود.
3ـ تدبیر بكار گرفت.
4ـ صرفه جویی كرد.

اجرای مدیریت مشاركت نتایج زیر را به همراه دارد:

1ـ منافع سهامداران.
2ـ منافع سازمان.
3ـ منافع كاركنان.
4ـ منافع جامعه.

برای رسیدن به مدیریت جامع:

1ـ نباید ترس وجود داشته باشد.
2ـ وظایف پرسنل مایه سرافرازی باشد.
3ـ پرسنل خود را عضو سازمان و خانواده خود بدانند.
4ـ كسی تنها به فكر سود خود نباشد.
5ـ ارتباط با مدیریت صمیمانه باشد.
6ـ انگیزش صحیح انجام شود.
7ـ آموزش ضمن خدمت.
8ـ پرسنل در برخورد با مشكل دید فرآیند گرا داشته باشند.
9ـ پرسنل در بهبود كیفیت همكاری نمایند.
10ـ هدف نهائی رضایت مشتری باشد.
11ـ بهسازی محیط انجام شود.
12ـ كاركنان وظایف خود را به خوبی بشناسند و اجرا كنند.

گروه ما:

1ـ گروه رسمی گروه بازار یابی در سازمان.
2ـ گروه غیر رسمی --گروه تیم فوتبال
گروه اولیه-- خانواده
گروه ثانویه -- انجمن حفظ محیط زیست
گروه در محیط كار.
نفوذ متقابل.
ویژگیهای گروه.
علایق و هدفهای مشترك.
فرصت تعامل.

همكاری اعضای سازمان نتایج زیر را دارد:

1ـ افزایش سطح انگیزش شغلی.
2ـ افزایش سطح رضایت شغلی.
3ـ افزایش سطح بهداشت روانی.
4ـ افزایش سطح خلاقیت و نوآوری.
5ـ افزایش سطح دانش و آموزش به صورت خود جوش و مستمر.
رضایت مشتری
بهبود مستمر
مشاركت

alamatesoall
02-09-2013, 08:10 PM
نتیجه چرخه فوق:

جهان پس از طی كردن موج سوم هم اكنون در موج چهارم یا عصر ارتباطات، مشاركت و سیر تحول و به عبارتی دهكده جهانی.

سیر مراحل توسعه به شرح زیر است:


مراحل رشد:برای هر چیزی این مرحله رشد اجرا می شود.
گیاهان، حیوانات، انسان و…
انسان می تواند در مرحله بلوغ مدت این دوره را طولانی نماید و بهره كافی را ببرد ولی اگر از فكر خود بخوبی استفاده نماید. در غیر این صورت حتی اگر به مرحله پیری هم برسد عملا از دور خارج شده و مرده متحرك می باشد.

alamatesoall
02-09-2013, 08:11 PM
مشاركت بر سه ارزش بنیادی تأكید دارد:

1ـ سهیم كردن نیروی انسانی در قدرت و اختیار.
2ـ راه دادن مردم بر سرنوشت خویش.
3ـ باز گشودن فرصتهای پیشرفت بر روی مردم.

مشاركت می كوشد تا اقدامات ذیل تحقق یابد:

1ـ شنیدن صدای دیگران.
2ـ احساس مالكیت را فراهم سازد.
3ـ ناتوانان را نیرومند كند.
4ـ فرهنگ سكوت را بشكنند.

سه موضوع مهم در پیشنهادات برای مشاركت:

1ـ نظم دادن به وضع موجود.
2ـ ایمنی.
3ـ تسهیل در فرآیند كاری.

دامنه مشاركت:

1ـ كنترل كیفیت.
2ـ مشاركت در فروش.
3ـ نگهداری و تعمیرات.
4ـ آموزش.
5ـ تحقیقات.

مزایای مشاركت:

1ـ گرایش كاركنان را بهبود می بخشد.
2ـ راهی برای مبارزه با بوركراسی كاغذ بازی.
3ـ خود شناسی وانگیزش.

معایب مشاركت:

1ـ انتظارات وقولهای غیر واقعی.
2ـ وقت گیر.
3ـ تصمیم گیری های میانه ایجاد می كند.
4ـ جواب گویی را كند می كند.
5ـ اقتدار مدیریت را كاهش می دهد.
سبك تصمیـم گیـری
1ـ هدایتی - فقط مدیر

الف ـ تشویقی.
ب ـ دستوری.
نتیجه عدم مشاركت.

2ـ مشاركت ، مدیر + كاركنان

الف ـ پیشنهاد.
ب ـ مشورت.
ج ـ دو جانبه.
نتیجه مشاركت جزئی.

3ـ تفویض اختیار -كاركنان

الف ـ فردی
ب ـ گروهی:
- خودگردان
- نیمه
نتیجه مشاركت كامل