PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : در 20 دقيقه خود را بشناسيدBorna66
06-01-2009, 09:40 PM
در 20 دقيقه خود رابشناسيد
انتخاب های شما بستگی به هویت شما

دارد، و هر انتخابی که در زندگی داشته باشید، تعیین می کند چه فردي هستید. هویتی کهبرای خود می سازید، تصمیمات، رفتارها، و اعمال شما است که تکه های پازِل زندگی شمارا تشکیل می دهند و کنار هم جور شده و تصویر زیبایی را می سازد که شما هستید. تصویر شما چه چیزی را آشکار می کند؟ کشف اینکه شما چه هستید و که هستید کار ساده ایاست: شما همان چیزی هستید که خودتان سبب می شوید که باشید. هر تصمیم شما بخشی ازهنر وجودی شماست. در پی کشف و شناخت خود باشید و شاهکار شما سرشار از امیال، ترس هاو نگرانی های وجودی، سرگردانی ها، و بی هدفی ها خواهد بود. تصمیم بگیرید که وجودبهتری از خود خلق کنید و خود را بر اساس امیال، اولویت‌ها، باورها و اعتقادات، واستعدادهای خود طرح ریزی کنید، و شاهد یک شاهکار خواهید بود. با انجام تمریناتی کهدر این مقاله به آنها اشاره می شود، قادر خواهید بود خود را بشناسید، و بعد میتوانید تصمیم بگیرید که به چه انسانی تبدیل شوید.

Borna66
06-01-2009, 09:40 PM
وقتی تصمیم بگیرید که در راستای هسته ی وجودی خود عمل کنید و راهی را دنبال کنید که انتخاب کرده‌اید، در حال تغییر هستید. ممکن استکسی نباشید که در آینده خواهید بود، اما فراموش نکنید که همان آدمی هم نیستید که درگذشته بودید. پس باید ببینید که امروز که هستید؟ اگر بخواهید هویت خود را در دیگرانپیدا کنید، عزت نفس، و احساس ارزش شما هم بر انتخاب ها و نفوذ آنها وابسته خواهد بود. اما اگر تشخیص دهید که خود وجودی مستقل هستید، برحسب همان رفتار خواهید کرد.

برای ساختن یک شاهکار هنری، حدود تعریف و سایه های خاصی وجود دارد. بدون زمینه طرح و سایه، زیبایی تصویر از بین می‌رود. زمینه‌ی طرحباعث می شود رنگ‌ها همانطور که سازنده و طراح آن در سر داشته به زیبایی جلوه کنند. سایه‌های تیره، مثل اوقات سخت زندگی، می توانند قسمتی از سفر زندگی ما را رنگ کنند. آیا اجازه می‌دهید این سایه‌های تیره هویت شما را تعیین کنند، یا درمقابل آن میایستید و آنچه که می خواستید باشید را به جهان نشان می‌دهید؟ شما می توانید تصویری زیبا و درخشان خلق کنید، پس سعی نکنید که پرده‌ی نقاشی خود را با سایه‌ها پر کنید واجازه ندهید که شاهکار هنری از آن بیرون بیاید. همین امروز تصمیم بگیرید که فرای محیط پیرامونتان قدم بردارید.

Borna66
06-01-2009, 09:40 PM
شما چطور زندگی می کنید؟ آیا هویتتانرا برحسب آسیب ها و صدماتی که دیده اید پی ریزی می کنید یا اینکه برخلاف آنچه درگذشته برایتان اتفاق افتاده قدم برمی دارید؟ آنچه در زندگی بر شما اتفاق می افتدشخصیت شما را تعیین نمی کند، بلکه این واکنش و عکس العمل شما نسبت به آن اتفاقاتاست که هویتتان را می سازد.


اگر زندگی شما یک کتاب گشوده بود، آیا مردم بهخواندن آن علاقه ای نشان میدادند؟ آیا باورها و اعتقادات شما به هر طرف که باد بوزدمی رود؟ آیا فکر می کنید که هویت شما فقط بستگی به کار و مقامتان دارد؟ آیا در سفرزندگیتان نیاز به نقشه و قطب نما دارید، یا می دانید که کجا هستید و به کدام سمت درحرکتید؟ آیا از آنچه هستید اطمینان دارید؟ به طریق زیر می توانید هویت خودتان راتشخیص دهید:برایانجام این تمرین باید صادق باشید. اگر سعی کنیدطوری پاسخ دهید که دیگران خوششان بیاید، قادر به دیدن هویت خودتان نخواهید بود،بلکه شخصیتی ظاهری و خیالی را خواهید دید. با خودتان صادق بوده و واقع بین باشید تابتوانید دریابید که واقعا که هستید. ساده به نظر می رسد اما آنقدرها هم آسان نیست. جرات صادق بودن می خواهد تا بتوانید بفهمید که در چه جاهایی از شخصیتتان باید تغییرایجاد کنید. پس یک کاغذ بردارید و آماده‌ی نوشتن شوید.

Borna66
06-01-2009, 09:40 PM
. باورها و اعتقادات: اعتقادات شما چیست؟اولین چیزهایی که به ذهنتان می آید را روی کاغذ بنویسید و تا جایی ادامه دهید کهفکر می کنید پاسختان کامل شده است. 5 دقیقه وقت برای این مرحله کافی است. ببینید چهچیزهایی تعیین کننده ی حد و حدود اخلاقی شماست، به شما قدرت می دهد و ارزش هایفلسفه ی زندگیتان کدام ها هستند؟

اعتقادات شما در مورد خدا و زندگی معنوی

اعتقادات شما درمورد خودتان: باورهای فکری، جسمی واحساسی شما در زندگی چیست. هدفتان، رفتارهایتان، دیدگاهتان در زندگی چیست و برای چهخصوصیات شخصیتی ارزش قایلید.

2. شخصیت: شخصیت خاص و بخصوص شما چهخصوصیاتی دارد؟ 5 دقیقه را صرف توصیف ویژگی های خود کنید. من راه ساده تری هم برایاین مرحله پیدا کرده ام که بشود در کمتر از 5 دقیقه آن را انجام داد. خداوند همه یما را متمایز و متفاوت با یکدیگر آفریده است. می توانید تصور کنید که همه انسانهادرگیر جزییات مسایل می شدند و هدف بزرگ را فراموش می کردند؟ فکر می کنید اگر همهفقط شنونده‌های خوبی بودند و هیچکس نبود که گوینده ی خوبی باشد چه می شد؟ شخصیت شماسرشار از خصایص و ویژگی های خاصی است که می تواند هم به نفع و هم به ضد خودتان ودیگران کار کند. مثلا کسی که استعداد سازماندهی کردن دارد، هم میتواند فردی سلطهجو و زورگو شود هم می تواند با کمک به دیگران برای دیدن هدف نهایی آنها را تشویقکرده تا کارهایشان را به اتمام برسانند.

دانستن استعدادها و شخصیتتان به شما کمک می کند حوزهی تغییر خود را تشخیص دهید و از آنچه خداوند آفریده احساس غرور کنید. اگر تابه حالچنین کاری نکرده اید، انجام آن برایتان سرگرم کننده خواهد بود. اما یادتان باشد،باید صادق باشید.

Borna66
06-01-2009, 09:40 PM
خوب، این مرحله را هم انجام دادید؟ به نتیجه ی نوشتههایتان نگاه کنید. آیا شخصیت شما را توصیف می کند؟ ممکن است پاسخ ها کمی به نظرتانگیج کننده بیاید، این ممکن است به این دلیل باشد که صادقانه خودتان را توصیف نکردهاید. از بین آن کلمات آنهایی را بیشتر از بقیه توصیف کننده ی شخصیت شما هستند راانتخاب کنید. 3. اعمال: با ثبت موارد زیر درمورد خودتان،ببینید ظهور هویت شما در اعمالتان چگونه است: - اولویت ها، علایق، سرگرمی ها، استعدادها، وتوانایی ها- ابتکار و نفوذ- مهارت های سازگاری/چطور با مشکلات کنار می آیید- اهداف و دستاوردها- روابط5 دقیقه ی آخر هم صرف مرحله ی آخر شناخت هویت می شودکه از این قرار است: اکنون که فهمیده اید چه کسی هستید، با اعمال فوری یکسریتغییرات در خود، میتوانید به آن کسی تبدیل شوید که می خواهید. به نتایج نگاه کنید. اعتقادات شما، شخصیت شما، و اعمال حاصل از آن دقیقا مثل تکه های مختلف یک پازلهستند. این همان طریقی است که به واسطه ی آن خودتان را خواهید شناخت. موارد منفی کهدرمورد خودتان نوشتید را در نظر بگیرید. آیا این پیامها درمورد خودتان است یازاییده‌ی پذیرش محیط خارجی یا اتفاقاتی است که باعث کدر شدن شناخت شما درموردخودتان می شود؟ سریعترین راه این است که جلوی آن مواردی را که قادر به تغییر آنهاهستید تیک بزنید. و آنهایی را هم که فکر می کنید نمی توانید تغییر دهید را با یکنشانه ی دیگر مشخص کنید. آن دسته از خصوصیاتی که قادر به تغییر آنها هستید معمولادرمورد شما صحیح هستند و بقیه حاصل منفی نگری ها و عوامل خارجی هستند. دروغ ها راکنار بگذارید و با چشم باز ببینید که واقعا دوست دارید چه جور فردی باشید. و همینامروز به آن شخصیت تبدیل شوید.

Borna66
06-01-2009, 09:41 PM
به مهمترین قدم رسیدیم: پیام‌های منفی که قادر بهتغییر آن بودید را برداشته و در جایی به صورت مثبت بنویسید. به جای اینکه بنویسید،یک "قربانی" هستید، بنویسید "نجات دهنده" هستید! به جای نوشتن "یک معتاد بیچاره" بنویسید "کسی که دوران نقاهت ترک اعتیاد خود را می گذراند." به جای نوشتن "بد خلق وعصبانی" بنویسید "فردی با خلق و خوی متعادل که به هیچ عنوان عصبانیت خود را سر خودو دیگران خالی نمی کند." "تنها و سرخورده" را با "مصمم برای مقابله با ترس ها وآشنا شدن با افراد جدید" جایگزین کنید. و به جای اینکه "زشتی" های خودتان را ثبتکنید، زیبایی های خود را نام ببرید.
این تصویر اولیه ی شماست. برای عمیق تر بررسی کردنآن، این تمرین را دوباره تکرار کنید و تا جایی ادامه دهید که احساس غرور کنید و بهخود ببالید. و به این صورت خواهد بود که در 20 دقیقه توانسته اید خود را تغییردهید. این را بدانید، اگر همیشه آیه‌ی یاس در گوش خود بخوانید، مایوس و نا امیدخواهید بود و اگر به خود بگویید که "می توانید" حتما خواهید توانست و موفق خواهیدشد. از همین امروز سعی کنید افکار منفیتان را با افکار مثبت جایگزین کنید.