PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : روش های مورد استفاده درمهندسی ارزشBorna66
08-22-2012, 07:11 AM
با مطالعاتي که در باره مهندسی ارزش بعمل امده است حدود بیست وچهار روش درضمن فرایندبکار گرفته می شود.شرایط برنامه کاری وروش ها همگی بمنظور بهبود ارزش برای یک جزء،محصول ویا یک پروژه بکار گرفته می شود.سرفصل روشها به قرار زیر می باشد:
1- ازروابط انسانی خوب بهره بگیرید
2- ازکلی کویی پرهیزکنید
3- برموانع فائق ایید
4- قضاوت منطقی خوب بکارببرید
5- کارگروهی را حمایت کنید
6- ازحقایق مطمئن شوید
7- بطورسازنده هرچیزرا موردسوال قراردهید
8- هزینه هاراتعیین کنید
9- ارزش پولی برای تمامی مشخصات تلانسها،اتصالاتوسایرموارد تکمیلی تعیین کنید.
10- عملکردهرا تعریف وطبقه بندی کنید
11- ذهن خودرا فعال کنید
12- ساده سازی کنید
13- ایده هرارترکیب وتصفیه کنید
14- برای تمامی ایده ها هزینه در نظر بگیرید
15- عملکردهای جایگزین رامشخص کنید
16- ازاستانداردهااستفاده کنید
17- با متخصصین ،فروشندگان ،مشتریان وغیره مشاوره کنید.
18- از محصولات ،فرایندهاورویه های خاص استفاده کنید
19- با استفاده ازروش مقایسه ای ارزیابی کنید.
20- پول را انچنان خرج کنید که انگار پول خودتان است.
21- جواب هارا با اطلاعات کافی بای تصمیم گیری ارایه دهید
22- درصورت امکان دوراه حل ارائه دهید
23- با ابستفاده ازممیزیهای مستقل،صرفه جوئیهای قابل پیش بینی رابررسی کنید
24- به کمک های انجام شده اعتراف کنید.