PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : عناصر اصلی نظریه های جامعه شناسیBorna66
05-07-2009, 09:04 PM
نظریه کارکردی

جامعه سیستم ناشی از گروههای در حال تعاون
طبقه اجتماعی موقعیت هم سطحی از افراد که درآمد و شیوه زندگی یکسانی دارند که در اثر نقش های مختلف و انتظارات افراد و گروه ها ایجاد شده است
تغییر اجتماعی غیر قابل اجتناب در یک جامعه پیچیده،تا حد زیادی به خاطر مشارکت های مختلف گروههای مختلف
نظم اجتماعی از طریق جریان نهاد سازی و درونی کردن فرهنگ
ارزش ها اجماع روی ارزش های مشترک،جامعه را متحد می کند
نهادهای اجتماعی ارزش های مشترک و وفاداری را ترویج می کند،مانند مدارس و وسایل ارتباط جمعی که باعث وحدت جامعه می شود
قانون و دولت قوانینی را اجرا می کند که نشان دهنده وفاق ارزشی جامعه است
سطح تحلیل کلان
بنیان گذاران دورکیم،پارسونز و مرتن
موقعیت فرد اجتماعی شده برای تحقق کارکردهای اجتماعی
اساس کنش متقابل اجماع بر ارزش
تمرکز مطالعه نظم اجتماعی
سطح ساخت اجتماعی

نظریه تضادی

جامعه سیستمی نا استوار از گروه های مخالف
طبقه اجتماعی گروهی از مردم که در علایق اقتصادی و قدرت شریک اند،به خاطر موفقیت گروهی در استثمار دیگران به وجود آمده و توسعه یافته است
تغییر اجتماعی ضروری به خاطر اختلاف قدرت،قابل اجتناب از طریق نظم بخشی مجدد سوسیالیستی جامعه
نظم اجتماعی به وسیله اجبار سازمان یافته طبقات مسلط حفظ می شود
ارزش ها علایق متضاد جامعه را تقسیم می کند.سراب وفاق ارزشی به وسیله طبقات مسلط حفظ می شود
نهادهای اجتماعی ارزش های مشترک وفاداری را ترویج می دهند که ار امتیازات ویژه حفاظت می کند
قانون و دولت قوانینی را اجرا می کند که به وسیله طبقات مسلط برای حفظ امتیازاتشان تحمیل شود
سطح تحلیل کلان
بنیان گذاران مارکس،میلز و دارندروف
موقعیت فرد به واسطه ی قدرت،اجبارو سلطه شکل داده می شود
اساس کنش متقابل قدرت،تقابل و محدودیت
تمرکز مطالعه ساخت اجتماعی
سطح تغییر و تقابل اجتماعیکنش متقابل نمادی

جامعه سیستمی از کنش و واکنش
طبقه اجتماعی افراد با موقعیت اجتماعی و ارتباط با یکدیگر
تغییر اجتماعی متاثر از موقعیت اجتماعی و ارتباط با یکدیگر
نظم اجتماعی درک مشترک از معانی و انتظارات
ارزش ها درک مشترک از معانی و انتظارات
نهادهای اجتماعی مفاهیم و معانی مشترک را ترویج می دهند
قانون و دولت قوانینی که مورد توافق کنشگران است
سطح تحلیل خرد
بنیان گذاران مید،کولی و گافمن
موقعیت فرد رابطه بین کنشگران
اساس کنش متقابل معانی مشترک
تمرکز مطالعه کنش متقابل
سطح از طریق نماد ها معنی می یابند و دنیای اجتماعی را از طریق کنش متقابل می سازند


پ.ن:
برگرفته از کتاب نظریه های جامعه شناسی دکتر آزاد ارمکی