PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ژئومورفولوژی اقلیمیalamatesoall
07-04-2011, 08:23 PM
http://pnu-club.com/imported/2011/07/76.jpg

مقدمه:
دخالت اقلیم در پیدایش ناهمواری از برخورد بین کره سنگی و کره هوا نتیجه می شود. نحوه دخالت اقلیم چه در زمینه هوازدگی و چه در ارتباط با تاثیر مکانیکی فرایندهای شکل زائی، در سطح خشکی ها بسیار متغییر می باشد. دخالت مستقیم اقلیم در پیدایش ناهمواری ها در مناطقی که فعالیت های کنترل نشده انسان باعث رخنمون یافتن فراوان سنگ ها می شود و یا در مناطقی که بر اثر کم آبی یا سرمای شدید غالبا عاری از پوشش گیاهی می باشد، سازندهای سطحی کم ضخامت و غالبا پراکنده که ازلحاظ خاکشناسی تحول کافی نیافته اند ظاهر می شود.
ژئومورفولوژی اقلیمی ناهمواریها را در ارتباط با آب و هوا بررسی می کند و دنباله ژئومورفولوژی دینامیکی است، زیرا ژئومورفولوژی دینامیکی تضاد عملکرد پدیده های را در سطح زمین مطالعه می کند که بین عوامل و فرایند های فرسایش حاصل شده اند. به عبارت دیگر ویژگی های ساخت یک ناهمواری از طریق عوامل مختلف یک سیستم شکل زائی تجزیه و تحلیل می شود. ژئومورفولوژی اقلیمی به نحوی چهره ظاهری ناهمواری را بررسی می کند در حالی که ژئومورفولوژی ساختمانی استخوان بندی ناهمواری را در ارتباط با اهمیت نسبی و نظم و ترتیب توده های از سنگ را مطالعه می نماید که در برابر فرسایش مقاومت های متفاوتی دارند.
در این بحث بعد از تجزیه وتحلیل ارتباط ناهمواری با اقلیم، جغرافیای این ناهمواریها در محدوده های بزرگ اقلیمی در سطح دنیا مطالعه خواهدشد. این مطالعات به ما امکان می دهد تا ارتباط کامل این پدیده را بامحیط های کنونی زیست اقلیمی ارزیابی کنیم.

نحوه دخالت اقلیم:
دخالت اقلیم در پیدایش ناهمواری از برخوردبین سنگ کره و هوا کره نتیجه می شود و نحوه دخالت اقلیم چه در زمینه هوازدگی و چه در ارتباط با تاثیر مکانیکی فرایندهای شکل زائی در سطح خشکی ها بسیار متغییر می باشند.

دخالت مستقیم اقلیم:
در مناطقی که فعالیت های انسان باعث رخنمون یافتن سنگ ها می شوند، دخالت مستقیم اقلیم ظاهر می شود و یا مناطقی که بر اثر کم آبی یاسرمای بسیار زیاد غالبا عاری از پوشش گیاهی می باشند، بدین صورت که در نواحی گرم کم آب، به دلیل بزرگی قطرات و سرعت سقوط آنها و برخورد به مواد سست سطوح عریان فرسایش سیلابی بسیار شدید وقابل توجه است تناوب فعالیت واثر سریع آبهای جاری مظهر دیگری از نقش مستقیم اقلیم است. در بیابانهای سرد بارش های برف به شکل یخ متمرکز می شوند و ذوب یخ باعث ایجاد جویبارها می شود ولی شکل زایی با آنچه در بیابان های گرم گفته شد فرق دارد، زیرا ذوب یخ تدریجی است.
یکی دیگر از مظاهر مهم جوی باد است که درصورت عریان بودن زمین از شرایط مناسبی برای فعالیت های سایشی برخوردار ست.

دخالت غیر مستقیم اقلیم:
هنگامی که پوششی از گیاه یا خاک بین سنگ کره و هوا کره قرار گیرد، چگونگی دخالت اقلیم در شکل زایی، بسیار پیچیده تر خواهد بود. در این مناطق گیاهان برای تامین اعمال حیاتی خودمانند: تنفس، تعریق و تغذیه قسمت زیادی از حرارت را جذب می کنند و سهم انرژی که به زمین می رسد گاهی تا3/1 کاهش می یابد. همچنین گیاهان تغییراتی را در زمینه دخالت آب به وجود می آورند، بدین صورت که لایه حفاظتی کم و بیش ضخیمی را در برابر قطرات باران تشکیل می دهندوخاک را در برابر فرسایش بارانی حفاظت می کنند و از خزان برگ ها در جنگل ها، لایه هایی تشکیل می شوند که اثر حفاظتی را افزایش می دهند.