PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : تست تشخیص میزان انرژیalamatesoall
03-11-2011, 12:59 PM
تست تشخیص میزان انرژی


http://pnu-club.com/imported/2011/03/1339.jpg تاکنون احساس کرده اید که یک روز سرشار از انرژی هستید و روزی دیگر کسل ، خسته و بی حوصله؟

تاکنون احساس کرده اید که یک روز سرشار از انرژی هستید و روزی دیگر کسل ، خسته و بی حوصله؟ مطمئناً روزهائی که احساس کسالت ، ملالت ، خستگی و بی حوصلگی به سراغتان می آید ، چاکراهایتان در حالت تعادل قرار ندارند. از این رو با پاسخگوئی به سؤالات زیر و شناسائی مراکز انرژی بدن ، قادر خواهید بود این احساسات ناخوشایند را از خودتان دور کرده و سرشار از انرژی شوید

1- هیچ انسان یا موقعیتی در روز بعد ، درست مثل امروز نخواهد بود :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

2- وقتی قولی میدهم ، به آن وفادار و پایبند خواهم بود :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

3- همیشه نگرانم که روزی زندگی ام در نقطه ای از هم پاشیده شود :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

4- زندگی چیزی بیش از تقلا و تلاش دائمی برای حفظ بقا نیست :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

5- همه انسانها چیزی فراتر از جسم فیزیکی شان هستند :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

6- همیشه از احساس قبلی و پیش آآگاهی هائی برخوردارم که محقق میشوند :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

7- گاهی اوقات از دست دادن کمی حیثیت ارزش به دست آوردن کلی پول را دارد :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

8- بیشتر اوقات خواب پول و چیزهائی را می بینم که روزی به دست خواهم آورد :
الف) کاملاً موافقید – 3 امتیاز ب) موافقید – 1 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

9- به شدت از شکست بیزارم :
الف) کاملاً موافقید – 3 امتیاز ب) موافقید – 1 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

10- هیچ عاملی در دنیای فیزیکی و مادی نمیتواند سبب عقب ماندن روحم شود :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

11- اجتماعی که در آن زندگی میکنم هیچ حقی در قبال من ندارد :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

12- احساس میکنم هیچ مکانی وجود ندارد که به آن تعلق داشته باشم :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

13- گاهی اوقات در برخی از موقعیت ها و شرایط ، که در تغییر دادن آنها احساس ناتوانی میکنم ، از افراد قدرتمند و با نفوذ یاری میطلبم :
الف) کاملاً موافقید – 3 امتیاز ب) موافقید – 4 امتیاز
ج) مخالفید – 1 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 2 امتیاز

14- اشتباهی اساسی و بنیادین در فرهنگی وجود دارد که در آن رشد کرده ام :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

15- هر زمان که مجبورم از دیگران کمک بخواهم احساس خطر میکنم :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

16- احساس میکنم شکست خورده ام و نتوانسته ام از زندگی خود بهره ببرم :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

17- به روشهای گوناگون قادرم ابراز احساسات کنم و خویشتن حقیقی ام را نشان دهم :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

18- از وقتی خودم را شناختم ، با اعضای خانواده رابطه ای دوستانه داشته ام :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

19- هنگامیکه می بینم دیگران چیزی دارند که من از آن محروم هستم حسودی ام میشود :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

20- من از قدرت دستیابی به اهداف مورد نظرم در زندگی برخوردارم :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

21- هر زمان که لازم باشد قادرم تغییر جهت داده و مسیر زندگی ام را عوض کنم :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

22- به شدت به وجود روح و زندگی پس از مرگ اعتقاد دارم :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

23- اعمال و رفتاری وجود دارند که هرگز قابل گذشت ، بخشایش و فراموش شدن نیستند :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

24- از سخنانی که ممکن است گاهی به زبانم بیایند وحشت دارم :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

25- با خود با ارزش و احترام رفتار میکنم :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

26- فردی کینه توز و حسود در نظر گرفته میشوم :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

27- وقتی اوضاع بر وفق مرادم پیش نمیرود ، از دست زمین و زمان عصبانی میشوم :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

28- بیشتر اوقات دیگران از نقاط ضعف من سوء استفاده میکنند :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

29- همیشه احساس میکنم باید حقیقت امور را به زبان آورم :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

30- خیلی سریع از کوره در میروم و عصبانی میشوم :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

31- عده ای در زندگی ام وجود دارند که هرگز قادر به بخشیدن شان نیستم :
الف) کاملاً موافقید – 3 امتیاز ب) موافقید – 4 امتیاز
ج) مخالفید – 1 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 2 امتیاز

32- هرگز تصور نمیکردم از چنین زندگی برخوردار باشم ، ولی آن را به همین شکل هم دوست دارم :
الف) کاملاً موافقید – 3 امتیاز ب) موافقید – 4 امتیاز
ج) مخالفید – 1 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 2 امتیاز

33- همیشه از این وحشت دارم که روزی از نظر عاطفی ضربه بخورم :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

34- فعالانه و با جدیت در تلاشم تا زخم ها و جراحات به جا مانده از گذشته را در زندگی ام ترمیم کنم :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

35- امروزه و در این زمانه به هیچ چیز و هیچکس نمیتوان اعتماد کرد :
الف) کاملاً موافقید – 3 امتیاز ب) موافقید – 4 امتیاز
ج) مخالفید – 1 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 2 امتیاز

36- برقرای ارتباط کلامی با دیگران ، عملی آسان و امکان پذیر است :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

37- حتی زمانی که از نظر احساسی و عاطفی تحت تنش شدید قرار دارم ، باز هم قادرم قدمی به عقب بردارم و به طور واقع بینانه اتفاقات را مرور کنم :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

38- نیندیشیدن به ابعاد و جنبه های جسمانی انسان ها برایم دشوار است :
الف) کاملاً موافقید – 1 امتیاز ب) موافقید – 2 امتیاز
ج) مخالفید – 3 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 4 امتیاز

39- به خوبی قادرم از خود ، در برابر آسیب ها و صدمات احساسی و عاطفی محافظت و مراقبت به عمل آورم :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

40- هر زمان که یکی از عقاید و باورهایم به چالش کشیده میشود و مجبور میشوم که طرز نگرشم را عوض کنم ، احساس خوشحالی به من دست میدهد :
الف) کاملاً موافقید – 3 امتیاز ب) موافقید – 4 امتیاز
ج) مخالفید – 1 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 2 امتیاز

41- همیشه قبل از آنکه طرف مقابلم حرفی بزند میتوانم سخنانش را حدس بزنم :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

42- در زندگی ام همیشه با خویشتن برترم ارتباط خوبی داشته ام :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

43- در بیشتر موقعیت ها قادرم به سهولت ، نتایج و عواقب نهائی را تصور کنم :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز

44- هر تجربه ای حتی تجربیات ناخوشایند و ناگوار ، امکان رشد و تعالی فردی را فراهم می آورد :
الف) کاملاً موافقید – 4 امتیاز ب) موافقید – 3 امتیاز
ج) مخالفید – 2 امتیاز د) کاملاً مخالفید – 1 امتیاز


اگر امتیاز شما بین 44 تا 76 است ، نقاط و مراکز انرژی تان در ناحیه پا واقع شده ...
اگر امتیازتان بین 77 تا 109 است ، نقاط انرژی تان در ناحیه کمر و شکم قرار دارد.
اگر امتیازتان بین 110 تا 142 باشد ، نقاط و مراکز انرژی تان در دستها و بازوانتان ...
و اگر امتیازتان بین 143 تا 176 است ، نقاط انرژی شما در ناحیه سر و صورت واقع شده است.

از این رو باید در حفظ سلامت این اندامهای حیاتی ، مهم و سرشار از انرژی تان دقت بیشتری به عمل آورید و به رفع اختلال و مشکلات احتمالی این قسمت بدنتان بپردازید.