PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : 27 عامل كليدي درايجاد مزيتهاي رقابتي به وسيله سيستمهای اطلاعاتیTAHA
03-30-2009, 12:18 AM
سيستم هاي اطلاعاتي براي ايجاد جهشهاي ناگهاني در بهره وري ، افزايش توان رقابت و حفظ مزيتهاي رقابتي پايدار. قابليتهاي قابل ملاحظه اي دارند كه دسترسي به اغلب آنها امكان پذير است . در مقاله حاضر، تلاش مي شود. عواملي كه بر ميزان موفقيت استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي موثرند، معرفي گردد. اين عوامل كليدي درنهايت به شبكه اي يكپارچه براي بهره برداري نوين از سيستم هاي اطلاعاتي براي خلق مزيتهاي رقابتي منتهي مي گردد. هرگونه بهبودي در كيفيت يا كميت اطلاعات موجود، يا توانايي فرآوري يا به كارگيري اطلاعات ، امكان افزايش وضعيت بهره وري و رقابتي يك سازمان رافراهم مي كند، كه البته ، تحقق اين امر نيازمند طراحي موثر و اجراي سيستم هاي اطلاعاتي است .
براي يك سازمان ، اطلاعات به اندازه منابع مالي ، نيروي كار، مواد و سرمايه ارزشمنداست . و مباحثات مربوط به جهاني شدن نيز اين ارزش را موردتاكيد مداوم قرار مي دهد.البته ناگفته نماند، درحالي كه بسياري از افراد توانمنديهاي سيستم هاي اطلاعاتي راپذيرفته اند. معدودي نيز دستورالعمل هاي خاصي براي تحقق اين توانايي ارائه مي دهند.يكي از دلايل عدم درك عميق و سيستماتيك توانايي ارائه مزيت رقابتي توسطسيستم هاي اطلاعاتي كامپيوتري ، به كارگيري اين سيستم در مهندسي مجدد و بازسازي باهدف اوليه كاهش هزينه ها توسط بسياري از سازمانهاست .
موفقيت يك سازمان در آينده بستگي به توانايي يادگيري و آموزش سازمان دارد.هدف اصلي ارائه شده در اينجا بيشتر تاكيد بر فرايند آموختن چگونگي كسب وحفظرقابت از طريق يك منبع كليدي ، يعني اطلاعات ، است . دستاوردهاي اطلاعاتي سازمان مي بايد ارزيابي و از سيستم هاي اطلاعاتي براي ايجاد مزيت رقابتي پايدار استفاده شود.
براي ايجاد مزيت رقابتي ، متناسب با تقاضاهاي محيط جهاني ، سيستم هاي اطلاعاتي چگونه بايد طراحي شود؟ در اين راستا ضرورتهاي اوليه عبارتند از:
الف - حذف موانع ناشي از تفكر سنتي نسبت به سيستم هاي اطلاعاتي
ب - كاهش محدوديتهاي روشهاي گذشته
ج - بسط ديدگاهي مشخص نسبت به چگونگي ايجاد تفاوتها توسط سيستم هاي اطلاعاتي .درواقع براي عملي كردن سيستم هاي اطلاعاتي ضروري است به اين سوال پاسخ داده شود كه : چرا پاره اي از سيستم هاي اطلاعاتي توان ايجاد مزيت رقابتي را دارندو پاره اي فاقد اين توانايي هستند. به عبارت ديگر سازمانها مي بايد ياد بگيرند و عادت كنندكه خارج از چارچوب مدلهاي قراردادي سنتي به تفكر بپردازند. با آگاهي از موارد فوق ،براي اينكه مزيتهاي رقابتي ارائه شده توسط سيستم هاي اطلاعاتي از پايداري لازم برخوردار باشند مي بايد منحصربه فرد و با ارزش بوده و درعين حال تقليد و جايگزيني آنها مشكل باشد.
به نظر مي رسد، مديران شركتهاي موفق توان پرداختن به تناقضها را داشته باشند.تئوريهاي سازماني براي پرداختن به چنين پديده هايي طراحي نشده اند. نظريه پردازان ،مايل به حذف يا كاهش تناقضها به منظور فراهم كردن ثبات داخلي هستند. درنتيجه به تئوري پويايي نياز است كه بتواند ثبات و تغييرات را با هم به كار گرفته و نقشها و منازعات غيرقابل اجتناب سيستم هاي انساني را نيز موردتوجه قرار دهد. براي اغلب ما درك ماهيت متناقض سازمان آسان نيست ، و در رابطه با چگونگي فراوري اطلاعات به بيراهه مي رويم و درنتيجه ترجيح مي دهيم به زندگي با انواع قواعد و ساختارهاي ثابت ادامه دهيم .
سازمانها براي روبرو شدن با مزيت رقابتي پايدار از طريق استفاده بهينه از اطلاعات ،افزايش بازدهي اهرم تكنولوژي اطلاعات )it(. و مداخله موثرتر مديريت ، مي بايد اين امور را با روشهاي پيچيده تري شكل دهند. تسلط به اين پيچيدگيها به كار سخت و توجه به جزئيات ، مقابله با تمايل مديريت به يافتن >اقدام سريع < نياز دارد. بازسازي ، مهندسي مجدد و بازنگري روشهايي براي طراحي سازمان هستند. ولي بازنگري بهترين پيش بيني هاي بلندمدت را مطرح مي كند زيرا پيچيدگيهاي سازمان را بدون ناچيز شمردن آن روشن مي كند. غالبا براي تغيير چارچوبهاي فكري سازمان مجبوريم زلزله ايجاد كنيم ونيازمنديم از روي منحني ها بپريم و در تفكر نسبت به محصول ، خدمات ، تكنولوژي وروشهاي مديريت جهشهاي مهمي ايجاد كنيم .
به هرحال ، سازمانها مي بايد بر روي اطلاعات متمركز گردند كه اجازه >اداره يك ماشين دائمي ايده پردازي < را محقق مي سازد. توازن سيستم هاي اطلاعاتي كه آزادي ،اقتدار و آزمون را با حفظ كنترل و مسئوليت فراهم مي سازد، ضروري است . سازمانهايي كه استراتژي نوآوري را دنبال مي كنند نيازمند فعاليتها و ساختارهاي جديد فيمابين عناصراين ساختارها هستند. سيستم هاي اطلاعاتي مي بايد اطلاعات موردنياز و بهنگام چنين فعاليتهايي را مورد حمايت قرار دهند و مخصوصا تلاشهاي نوآوري ، تجربه و آموزش درسراسر سازمان را ياري دهند نه اينكه موانعي بر سر راه آن ايجاد كنند.
دو عنصر اساسي براي توسعه سيستم هاي اطلاعاتي براي مزيتهاي رقابتي پايدارعبارتند از:
باز توليد و تقليد گردش فرايند و تحصيل دانايي مشكل باشد;
مغز بر باشد.

گردآورنده : taha