PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ويروس شناسي - رشته زيست شناسيمژگان
04-20-2010, 11:54 AM
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

تاريخچه علم ويروس شناسي و ساختمان و طبقه بندي ويروس ها (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=1&ov=477)http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

گفتار دوم:
ساختار و طبقه بندي ويروسها (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=2&ov=477)http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

گفتار سوم:
كشت ويروس ها و تعيين عيار آنها (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=3&ov=477)http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

گفتارچهارم :
‌تكثير ويروس ها (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=4&ov=477)http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

گفتار چهارم:
گليكوزيلاسيون پروتئين هاي پوشينهو تقسيم پروتئين ها بعد از ترجمه و... (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=5&ov=477)http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

گفتار پنجم :
ویروس های گیاهان (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=6&ov=477)http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

گفتار ششم :
ویروس های حشرات (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=7&ov=477)http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

گفتار هفتم :
ژنتیک ویروس ها (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=8&ov=477)http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

گفتار هشتم :
اثر عفونت های ویروسی بر یاخته های میزبان (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=9&ov=477)http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

گفتار نهم :
پاسخ ایمنی در مقابل عفونت های ویروسی (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=10&ov=477)http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

گفتار نهم:
واکنش بین آنتی بادی و یاخته های بیگانه به صورت (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=11&ov=477)http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

گفتار دهم :
ویروس های تومورزا (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=12&ov=477)http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

گفتار یازدهم :
کنترل بیماری های ویروسی (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=13&ov=477)http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

گفتار دوازدهم :
درمان بیماریهای ویروسی با استفاده از مواد شیمیایی (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=14&ov=477)http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

گفتار سیزدهم :
تشخیص عفونت های ویروسی (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=15&ov=477)http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

گفتار چهاردهم :
ناقلین ویروس ها (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=16&ov=477)http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

گفتار پانزدهم :
ویروئیدها (http://www2.irib.ir/amouzesh/f/page_sh.asp?key=17&ov=477)