PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : سری آموزش حسابداری صنعتی در قالب فایلهای pdfمژگان
04-09-2010, 11:10 AM
این آموزش ها بسیار کامل و خلاصه اند. حتما دانلود کنید


جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده و گردش عملیات (http://hesaboketab.com/matalebojozavat/slid-acrobat/1.pdf)
حسابداری مواد مستقیم و دستمزد مستقیم (http://hesaboketab.com/matalebojozavat/slid-acrobat/2.pdf)
حسابداری سربار کارخانه (http://hesaboketab.com/matalebojozavat/slid-acrobat/3.pdf)
هزینه یابی سفارش کارخانه (http://hesaboketab.com/matalebojozavat/slid-acrobat/4.pdf)
هزینه یابی مرحله ای-ضایعات (http://hesaboketab.com/matalebojozavat/slid-acrobat/5.pdf)
مدیریت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت (http://cost86.blogfa.com/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8 C%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%87% 20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8 %AE%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D A%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C% D8%A7%D8%AA)
محصولات مشترک و فرعی (http://hesaboketab.com/matalebojozavat/slid-acrobat/7.pdf)
تحلیل رفتار هزینه و نقطه سر به سر (http://hesaboketab.com/matalebojozavat/slid-acrobat/8.pdf)
هزینه یابی متغیر و هزینه یابی جذبی(کامل) (http://hesaboketab.com/matalebojozavat/slid-acrobat/9.pdf)
بودجه بندی (بودجه جامع) (http://hesaboketab.com/matalebojozavat/slid-acrobat/10.pdf)
حسابداری سنجش مسئولیت و قیمت گذاری انتقالات داخلی (http://hesaboketab.com/matalebojozavat/slid-acrobat/11.pdf)
هزینه یابی استاندارد و تحلیل انحرافات (http://hesaboketab.com/matalebojozavat/slid-acrobat/12.pdf)
انحرافات درآمد (http://hesaboketab.com/matalebojozavat/slid-acrobat/13.pdf)
تحلیل بهای تفاضلی و بودجه بندی سرمایه ای (http://hesaboketab.com/matalebojozavat/slid-acrobat/14.pdf)

منبع:حساب و کتاب (http://hesaboketab.com/)

علی معالی
12-18-2010, 05:43 PM
این آموزش ها بسیار کامل و خلاصه اند. حتما دانلود کنید


جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده و گردش عملیات (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3a%2f%2fhesaboketab.com%2f matalebojozavat%2fslid-acrobat%2f1.pdf)
حسابداری مواد مستقیم و دستمزد مستقیم (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3a%2f%2fhesaboketab.com%2f matalebojozavat%2fslid-acrobat%2f2.pdf)
حسابداری سربار کارخانه (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3a%2f%2fhesaboketab.com%2f matalebojozavat%2fslid-acrobat%2f3.pdf)
هزینه یابی سفارش کارخانه (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3a%2f%2fhesaboketab.com%2f matalebojozavat%2fslid-acrobat%2f4.pdf)
هزینه یابی مرحله ای-ضایعات (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3a%2f%2fhesaboketab.com%2f matalebojozavat%2fslid-acrobat%2f5.pdf)
مدیریت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3a%2f%2fcost86.blogfa.com% 2f%25d8%25ac%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%2520%25 d8%25a8%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c%2520%25d8%25 aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585%2520%25d8%25b4%25 d8%25af%25d9%2587%2520%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%25 84%25d8%25a7%25db%258c%2520%25d8%25b3%25d8%25a7%25 d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2587%2520%25d8%25b4%25d8%25 af%25d9%2587%2520%25d9%2588%2520%25da%25af%25d8%25 b1%25d8%25af%25d8%25b4%2520%25d8%25b9%25d9%2585%25 d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25aa)
محصولات مشترک و فرعی (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3a%2f%2fhesaboketab.com%2f matalebojozavat%2fslid-acrobat%2f7.pdf)
تحلیل رفتار هزینه و نقطه سر به سر (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3a%2f%2fhesaboketab.com%2f matalebojozavat%2fslid-acrobat%2f8.pdf)
هزینه یابی متغیر و هزینه یابی جذبی(کامل) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3a%2f%2fhesaboketab.com%2f matalebojozavat%2fslid-acrobat%2f9.pdf)
بودجه بندی (بودجه جامع) (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3a%2f%2fhesaboketab.com%2f matalebojozavat%2fslid-acrobat%2f10.pdf)
حسابداری سنجش مسئولیت و قیمت گذاری انتقالات داخلی (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3a%2f%2fhesaboketab.com%2f matalebojozavat%2fslid-acrobat%2f11.pdf)
هزینه یابی استاندارد و تحلیل انحرافات (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3a%2f%2fhesaboketab.com%2f matalebojozavat%2fslid-acrobat%2f12.pdf)
انحرافات درآمد (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3a%2f%2fhesaboketab.com%2f matalebojozavat%2fslid-acrobat%2f13.pdf)
تحلیل بهای تفاضلی و بودجه بندی سرمایه ای (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3a%2f%2fhesaboketab.com%2f matalebojozavat%2fslid-acrobat%2f14.pdf)

منبع:حساب و کتاب (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3a%2f%2fhesaboketab.com%2f )

با عرض سلام
فایل های پیوست را نمیشه دانلود کرد. میشه راهنمایی بفرمائید.

مژگان
01-02-2011, 11:54 AM
با عرض سلام
فایل های پیوست را نمیشه دانلود کرد. میشه راهنمایی بفرمائید.
از شما که کابر سایت هستید بعیده که سوال خودتون رو در جای مشخص شده عنوان نمی کنید

اینجا (http://pnu-club.com/pnu.thread24577.html)

این بار من منبع رو هم گذاشتم که اگه اتفاقی برای دانلود کردن افتاد یه سری به منبع اصلی بزنید.متاسفانه فعلا نمی دونم چکار باید کرد !