PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : سالروز شهادت امام رضا(ع) برمسلمین تسلیت بادBorna66
02-15-2010, 03:10 PM
بسم الله الرحمن الرحیم


سالروز شهادت امام رضا(ع) برمسلمین تسلیت باد


چون مامون خلیفه عباسی مورد تنفر مردم بود برای جلب
محبوبیت خود.امام رضا(ع)را به توس دعوت کرد وبااحترام
پذیرفت وخلافت اسلامی را به وی پیشنهاد کرد ولی چون
امام رضا(ع)از خدعه وی آگاه بود.حاضر به قبول مسئولیت
جنایتهای او وپدرانش نشد.لذامامون ولایتعهدی را به عهده
آنحضرت گذاشت وامام به شرط عدم دخالت درامورمملکتی
پذیرفت.
امام رضا(ع) شخصیت علمی عظیمی داشت و به "عالم آل
محمد"معروف است.تمام پیشوایان ادیان موجود درخراسان
آن روزبه دعوت مامون در مجلس مناطره ای با امام رضا (ع)
شرکت کردندوامام رضا(ع)ازمدارک خود آنها استدلال میکرد
وهمه آنها را محکوم ساخت.
روز به روز بر محبوبیت امام افزوده میشدو روزی که امام به
اصرار مامون برای نماز عید به بیابان رفت با چنان استقبال
عظیمی از طرف مردم مواجه شد که مامون به هراس افتاد
و اورا از نماز منع کرد.
موقعیت امام باعث شد که مامون وی را مسموم سازد . و
جسدش در نزدیکی طوس دفن گردید که اکنون به مشهد
معروف شده است وزیارتگاه دوستداران وشیعیان وایرانیان
وهمه مسلمانان جهان است.
وبلاگ معلم شهادت امام رضا(ع)رابه پیشگاه حضرت مهدی
(عج) و همه ایرانیان و عاشقان آن حضرت و شیعیان ودیگر مسلمانان تسلیت عرض نموده و امیدوار است که رفتار و
کرداروسیره آنحضرت را همه ما مورد توجه قرار دهیم و از
آنها در جهت رسیدگی به اقشارملت عزیزوغیور ایران عزیز
استفاده کنیم.که اگر چنین شود همواره موجب خوشنودی
امام زمان (‌عج) خواهیم بود و قدمی بزرگ به سوی جامعه
موردعنایت امام رضا(ع) برداشته ایم.
با امید به بهره گیری از سخنان گهربار امام رضا(ع) سخنان ایشان را از کتاب ارزشمند 40سخن از استاد محمد حسین
حجازی تقدیم شمامینمائیم:
لیس العباده کثره الصیام و الصلوه و انماالعباده کثره التفکر
فی امرالله.
نمازوروزه زیاد عبادت نیست.بلکه عبادت اندیشه زیاد و فکر
درباره امرآفزینش است.
الصمت باب من ابواب الجکمه.
سکوت و کم حرفی یکی از راه های دریافت علم و دانش است
الصمت تکسب المحبه انه ذلیل علی کل خیر.
سکوت وسیله ای برای جلب محبت دیگران وراهنمای خوبیهاست.
اذا ذکرت الرجل وهوحاضرفکنه.
هرگاه درحضورشخص ازاواسم بردی باالقاب وعناوین اسم
ببر(اسم کوچک اورامگوی).
صدیق کل امرء عقله وعدوه جهله.
دوست واقعی هرکسی عقل او ودشمنش جهالت ونادانی
اوست.
ان الله یبغض القیل القال واضاعه المال.
درنظرخداوندگفتگووجدال(وقت راتلف کردن)وتباه کردن مال
منفور است.
صل رحمک ولوبشربه من الماء.
خویشاوندی راپیوندده.اگرچه بایک قطره آب باشد.
لایقبل الرجل یدالرجل فان قبله یده کالصلاه له.
هرگز نباید کسی دست دیگری ببوسد.چه دست بوسی به
منزله پرستش است.
لیس لبخیل راحه و لا لحسود لذه ولا لکذوب مروه ولا لملول وفاء.
بخیل آسایش فکر نخواهدداشت.وحسوداز زندگی خودلذت
نمیبرد.دروغگو ندارد.افسرده سرقول خودنمی ایستد.
من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر.
هرکس به خیر و شر اعمال خود توجه داشت اززندگی بهره مندخواهدشدووهرکس ازخودبیخودشدزیان خواهد دید.
افضل المال ماوقی به العرض.
بهترین اموال آن است که برای حفظ آبرو صرف شود.
افضل العقل معرفه الانسان نفسه.
ارزنده ترین مرحله خرد.خودشناسی است.
صدیق الجاهل فی تعب.
کسیکه بانادان دوست باشدپیوسته درعذاب است.
من علامات الفقه الحلم والعلم.
ازنشانه های فهم.خویشتن داری دردانستن است.
صاحب النعمه یحب ان یوسع علی عیاله
برای اشخاص توانا لازم است که برزن وفرزند خود توسعه
وگشایش دهند.
الاخ الاکبر بمنزله الاب.
برادر بزرگتر بجای پدراست(وبزرگداشت او لازم است)
من اخلاق الانبیاء:التنظف.
پاکیزگی ازصفات انبیا است.
ایاکم والحرص والحسد فانهما اهلکاالامم السالفه.
ازحرصوحسددوری کنید.چه این دوصفت ملتهایی را درزمان
های گذشته نابود کرده اند.
علیکم بالصدق وایاکم والکذب.
راستگو باشیدوازدروغ بپرهیزید.
احرصوا علی قضاء حوائج المومنین واذخال السرورعلیهم و
دفع المکروه عنهم.
برای رفع نیازمندی های مردم وخوشحال کردن ایشان ورفع
نگرانی ازآنان جدیت کنید.
تزاورواتحابوا.
بدیداریکدیگربروید.تادوستی شمااستوارگردد.
لاتدعواالعمل الصالح والاجتهادفی العباده اتکالا علی حب آل محمد.
هرگز بامیددوستی خاندان پیامبر.عمل صالح را.وعبادت خدا
راترک مکنید.
لاورع انفع من تجنب محارم الله والکف عن اذی المومن.
هیچ پارسایی سودمندترازترک گناهان وخودداری ازآزارخلق
نیست.
اجل الخلایق و اکرمها اصطناع المعروف و اغاثه الملهوف و
تححقیق امل الامل.
بهترین صفات وارزنده ترین آنهاانجام کارهای نیک وسودمندو
کمک به گرفتاران.وبه انجام رساندن آرزوی آرزومندان است.
التفریط مصیبه ذوی القدره.
بیهودگی وبهره نبردن ازامکانات.مصیبتی است برای صاحبان قدرت.
البخل یمزق العرض.
بخل وتنگ چشمی.حیثیت وآبروی شخص رامیبرد.
العرف ذخیره الابد.
نیکوکاری.پس اندازی جاودان است.
من سئل الله التوفیق ولم یجتهد فقداسهزء بنفسه.
هرکه تقاضای توفیق از خدا بنمایدوخودنکوشدگویی خودرا
مسخره کرده است.
من نعوذ بالله من النار و لم یترک شهوات الدنیا فقد استهزء
بنفسه.
هر آنکس از عذاب آتش به خداوند پناه برد ولی دست از
شهوات و لذات نامشروع دنیا برندارد . خویشتن را مسخره کرده است.
من طلب الامرمن وجهه لم یزل.
هرکس کاری راازراه آن انجام دهد نمی لغزد.
البر غنیمه الحازم.
نیکوکاری.عنیمت اشخاص دوراندیش است.
الحب داعی المکاره.
دوستی.موجب مشکلاتی است.
الناس ضربان:بالغ لایکتفی وطالب لایجد.
مردم دو گروهند:دسته ای بآرزو رسیده که قانع نیستند و
دسته ای تکاپومیکنندونمی رسند.
اصحب الصدیق بالتواضع والعدوبالتحرزوالعامه بالبشر.
بادوستان فروتن باش وازدشمن احتیاط کن وبامردم گشاده
رو باش.
ماالتفت فئتان قط الانصراعظمهما عفوا".
هیچ دو گروهی با هم ستیز نکنند.مگر پیروزی ازآن دسته است که گذشت داشته باشد.
من السنه اطعام الطعام عندالتزویج.
مهمانی دادن هنگام ازدواج ازسنتهای پیامبراست.
ان شرالناس من اکل وحده.
بدترین مردم کسی است که همیشه تنها غذا میخورد.
قبله الام علی الفم
مادر میتواند لبهای فرزند خود را ببوسد.
قبله الاخت علی الخد.
خواهربایدگونه را ببوسد.
قبله الامام بین عینیه.
وتنهایی پیشانی پیشوایان رامیتوان بوسید.
.
به مناسبت شهادت امام رضا(ع) شعر"امام رضای مهربون"
تقدیم حضورشما میگردد:
یا هو امام رضا.امام رضا.امام رضای مهربان
وقتی دل من میگیره زیرفشارغصه ها
جزتوپناهی ندارم.جزحرمت برم کجا
تابچه آهوی دلم به دام زلفش اسیره
هیچ کسی نمی تونه منوازدست اقابگیره
ازکوچکی تابه حالا همیشه گفتن برامون
کسی رورد نمیکنه از درخونش اقا مون مسیحی روشفا میده یهودی رودوامی ده
امشب گمونم به ماها برات کربلا می ده
پنجره فولاد رضا برات کربلا می ده
هرکسی کربلا می ره ازحرم رضا میره
آهوی سرگردونتم اقا بلا گردونتم
یه باردیگه راهم بده هرچی باشه مهمونتم
دلم میخوادهرچی دارم نذرامام رضا کنم
دار وندارمو یه روز به راه اون فدا کنم
دلم میخوادهرچی دارم دونه و گندم بخرم
با چشم گریون اقاجون رزق کبوترا کنم
دلم میخواد روبروی گنبد زردت بشینم
شب تاسحر گریه کنم روضه مادربخونم یکی نبود تواین کوچه به مادرم کمک کنه
اشک حسینو بگیره به خواهرم کمک کنه
دوست دارم صدات کنم.توهم منوصدا کنی
دوست دارم نگات کنم توهم منو نگا کنی
قربون صفات برم ازراه دوری اومدم
جای دوری نمی ره اگه به نگا کنی
دل من زندونیه.تویی که تنها می تونی
قفس رو وا کنی پرنده رو رها کنی
تو غریبی منم غریب تنها. چی میشه
این دل غریبه رو با خودت آشنا کنی
دلمو گره زدم به پنجرت دارم میرم
دوست دارم تا من بیام اون گره ها روواکنی
قربون کبوترای حرمت امام رضا
قربون این همه لطف و کرمت امام رضا
تو گفتی هر کی بیاد به پابوسم امام رضا
روز رستاخیزبه دادش می رسم امام رضا
میشه کنج حرمت گوشه قلب من باشه
میشه قلب منو مثل گنبدت طلا کنی
تو رئوفی. پیش تو شاه و گدا فرق نداره
حاجتش روا می شه هر کی به تو رو بیاره