PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : سوالات حسابداری صنعتی کارشناسی ارشدمژگان
01-21-2010, 12:27 PM
سوالات حسابداری صنعتی کارشناسی ارشد سال 87 دانشگاه سراسری


1- با فرض ثابت ماندن ساير عوامل، افزايش هزينه استهلاك چه تغييري در نقطه سربه سر و درجه اهرم عملياتي (DOL ) ايجاد مي كند؟

1) كاهش – كاهش

2) كاهش – افزايش

3) افزايش – كاهش

4) افزايش – افزايش2- شركت نغمه در اولين سال فعاليت خود، هزينه هاي زير را براي توليد 000ر500 و فروش 000ر400 واحد از محصولات توليدي انجام داده است: (ارقام به ميليون ريال)

نوع هزينه


توليدي


غيرتوليدي


ثابت


150


50


متغير


100


20
در صورت استفاده از روش هزينه يابي متغير (مستقيم) بجاي روش هزينه يابي جذبي (كامل)، سود خالص شركت چند ميليون ريال كاهش خواهد يافت؟

1) 30

2) 40

3) 50

4) 64با توجه به اطلاعات زير به سوالات 3 تا 5 پاسخ دهيد.

هزينه استاندارد سربار براي هر واحد توليد شامل:
سربار متغير

5 ساعت هر ساعت 12 ريال

جمعا 60 ريال

سربار ثابت

5 ساعت هر ساعت 4 ريال

جمعا 20 ريال
سربار متغير واقعي و استاندارد به ترتيب 000ر42 و 000ر36 ريال و سربار ثابت واقعي و استاندارد به ترتيب 000ر18 و 000ر12 ريال بوده است.3- اگر انحراف كارايي متغير سربار 2400 ريال مساعد و انحراف حجم صفر باشد، سربار متغير بودجه شده برابر است با.....

1) 33600

2) 36000

3) 38400

4) 480004- ظرفيت بودجه شده شركت چند ساعت مي باشد؟

1) 2800

2) 3000

3) 3500

4) 45005- تعداد محصول توليد شده شركت در طي دوره چند واحد بوده است؟

1) 300

2) 600

3) 700

4) 900با توجه به اطلاعات زير به سوالات 6 تا 9 پاسخ دهيد.

محصول اصلي: تعداد فروش 000ر20 واحد ، تعداد توليد 000ر25 واحد، قيمت فروش هر واحد 10 ريال، هزينه هاي توزيع و فروش 000ر60 ريال و هزينه توليد دايره يك 000ر150 ريال

محصول فرعي: تعداد فروش 900 واحد، تعداد توليد 1200 واحد، قيمت فروش هر واحد 3 ريال، هزينه هاي توزيع و فروش جمعا 300 ريال، هزينه پردازش اضافي در دايره دو 800 ريال و نسبت سود ناخالص 30%

نقطه تفكيك محصولات در پايان عمليات دايره يك و محصول فرعي جهت پردازش بيشتر به دايره دو منتقل مي شود و محصول اصلي نياز به پردازش بيشتر ندارد. هيچگونه موجودي اول و آخر دوره كالاي در جريان ساخت وجود ندارد.6- خالص درامد فرعي به عنوان ساير درامدها چند ريال است؟

1) 1600

2) 1900

3) 2500

4) 28007- درامد محصول فرعي به عنوان كاهش در بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، چند ريال است؟

1) 1600

2) 1900

3) 2500

4) 28008- اگر درامد محصول فرعي به عنوان كاهش در هزينه هاي توليد تلقي شود، درامد فرعي و سود خالص به روش خالص ارزش بازيافتني به ترتيب چند ريال است؟

1) 3600 – 21600

2) 2500 – 22000

3) 2400 – 22000

4) 1600 – 216009- اگر درامد فرعي به عنوان كاهش در هزينه توليد اصلي تلقي شود، درامد فرعي و سود خالص با روش معكوس (Reversal Cost Method) به ترتيب چند ريال است؟

1) 2520 – 21886

2) 2500 – 22000

3) 1900 – 21600

4) 2800 – 2188610- اطلاعات زیر مربوط به سربار تولید شرکت مهر برای سال 1385 به شرح زیر است:

- سربار پیش بینی شده 30 میلیون ریال

- سربار واقعی 27 میلیون ریال

- سربار جذب شده 5/22 میلیون ریال

-ساعات کار مستقیم براوردی 000ر20 ساعت

اگر شرکت از نتایج واقعی سال 1385 برای محاسبه نرخ جذب سربار سال 1386 استفاده کند. نرخ جذب سربار در سال 1386 چند ریال خواهد بود؟

1) 1125

2) 1350

3) 1500

4) 180011 - جریانهای نقدی حاصل از طرحی در مدت دو سال، 25/2 برابر مبلغ سرمایه گذاری اولیه آن است. نرخ بازده داخلی(IRR) طرح چقدر می باشد؟

1) 225%

2) 125%

3) 50%

4) 25%با توجه به نمودار زیر به سوالات 12 تا 14 پاسخ دهید. (در این نمودار خط الف نشان دهنده سود عملیاتی سال جاری در سیستم هزینه یابی مستقیم و خط ب نشان دهنده سود عملیاتی این سال در سیستم جذبی می باشد.)

http://pnu-club.com/imported/mising.jpg12- نرخ جذب سربار ثابت در این دوره چقدر بوده است؟

1) 200

2) 300

3) 400

4) 50013- افزایش تولید به ترتیب چه تاثیری بر خطوط الف و ب دارد؟

1) افزایش شیب – بدون تاثیر

2) کاهش شیب – بدون تاثیر

3) بدون تاثیر – افزایش شیب

4) بدون تاثیر – کاهش شیب14- چنانچه موجودی کالا در ابتدای دوره 500 واحد (با ساختار مشابه نمودار فوق) باشد، حداکثر سود چند ریال خواهد بود و مربوط به کدام سیستم هزینه یابی است؟

1) 000ر800 – مستقیم

2) 000ر950 – جذبی

3) 000ر450ر1 – جذبی

4) 000ر600ر1 – مستقیمبا توجه به اطلاعات زیر به سوالات 15 تا 18 پاسخ دهید.

برای تولید کالایی از دو نوع ماده الف و ب که به ترتیب در ابتدای عملیات و در 60% عملیات وارد فرایند تولید می شوند استفاده می شود. نقطه بازرسی در 70% عملیات بوده و ضایعات عادی 10% کالاهای سالم (کالاهایی که از نقطه بازرسی عبور نموده اند) می باشد و بقیه ضایعات غیرعادی تلقی می شوند. سایر اطلاعات نیز به شرح زیر می باشند:

- کالای اقدام به تولید 15000واحد

- هزینه ماده الف 109600 ریال

- هزینه ماده ب 75350 ریال

- هزینه تبدیل 188355 ریال

- کالای در جریان ساخت آخر دوره 2500 واحد (80%)

- کالای تکمیل شده 10500 واحد

15- معادل آحاد تکمیل شده از نظر تبدیل برابر است با:

1) 12500

2) 12990

3) 13900

4) 1370016- بهای تمام شده یک واحد کالا چند ریال است؟

1) 87/25

2) 27

3) 28

4) 29/2917- هزینه ضایعات غیرعادی چند ریال است؟

1) 15264

2) 16555

3) 17341

4) 2176318- کالای در جریان ساخت پایان دوره چند ریال است؟

1) 57900

2) 60705

3) 62750

4) 65700با توجه به اطلاعات زیر به سوالات 19 تا 21 پاسخ دهید

شرکتی از سیستم هزینه یابی استاندارد در جهت تولید کالا استفاده می نماید. تمام موجودی ها و بهای تمام شده کالای فروش رفته در پایان دوره بر اساس انحرافات تسهیم شده اصلاح می شوند. کلیه تولیدات تکمیل شده تلقی می شوند و فروش آنها بر مبنای روش FIFO می باشد. بهای استاندارد هر واحد شمال مواد 3 ریال، دستمزد 4 ریال (5/0 ساعت هر ساعت 8 ریال) و سربار 3 ریال می باشد. سایر اطلاعات به شرح زیر است:

مقدار


ریال

تعداد تولید طی دوره

000ر95

000ر855

موجودی اول دوره

000ر15

000ر135

کالای آماده فروش

000ر110

000ر990

موجودی آخر دوره

000ر19

000ر171

کالای فروش رفته

000ر91

000ر819
موجودی کالا در ترازنامه 800ر140 ریال در ابتدای دوره گزارش گردید که مبلغ 5800 ریال انحراف نامساعد هزینه ها به آن تسهیم شده بود. انحراف نرخ و کارایی دستمزد در این دوره به ترتیب 000ر32 و 000ر20 نامساعد بوده است و انحراف دیگری شناسایی نشده است.

19- قیمت تمام شده کالای فروش رفته به طور واقعی چند ریال است؟

1) 960ر855

2) 600ر860

3) 200ر865

4) 400ر86620- انحراف تسهیم شده به قیمت تمام شده کالای فروش رفته چند ریال می باشد؟

1) 960ر36

2) 600ر41

3) 200ر46

4) 240ر4621- موجودی کالای ساخته شده آخر دوره چند ریال است؟

1) 200ر237

2) 200ر217

3) 400ر181

4) 600ر175با توجه به نمودار زیر به سوالات 22 و 23 پاسخ دهید. ( مستطیل ACDF نشان دهنده عملکرد بودجه شده و مستطیل ABHI نشانگر عملکرد واقعی می باشد.)

http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

22- کدام یک از محیط ها نشان دهنده انحراف اندازه بازار بوده و ماهیت آن چیست؟

1) FDGI – مساعد

2) FEHI – مساعد

3) FEHI – نامساعد

4) EDGH – نامساعد23- کدامیک از محیط ها نشان دهنده انحراف از سهم بازار بوده و ماهیت آن چگونه است؟

1) BCDE- مساعد

2) EDGH – مساعد

3) BCDE – نامساعد

4) BCGH – نامساعدهزینه های ثابت یک شرکت به سه گروه زیر تفکیک شده اند:

گروه(1) : در کلیه سطوح فعالیت 000ر000ر2 ریال

گروه (2) : تا 5000 واحد 000ر500 ریال، بالاتر از 5000 واحد 000ر800 ریال

گروه (3) : تا 2000 واحد 000ر400 ریال، از 2001 تا 5000 واحد 000ر600 ریال، از 5000 واحد به بالا 000ر000ر1 میلیون ریال

قیمت فروش و هزینه متغیر هر واحد کالا به ترتیب معادل 8000 و 7000 ریال می باشد.

24- تعداد فروش در نقطه سربه سر چند واحد است؟

1) 2900

2) 3100

3) 3500

4) 380025- قیمت فروش و حاشیه فروش هر واحد کالا در شرکت الف به ترتیب 20000 و 5000 ریال، هزینه های ثابت عملیاتی این شرکت در هر ماه 000ر500 ریال و هزینه کارمزد وامهای دریافتی سالانه معادل 000ر000ر2 ریال می باشد.

چه تعداد کالا باید به فروش برسد تا سود خالص سالانه این شرکت پس از کسر 20% مالیات معادل 16% فروش آن باشد؟

1) 000ر8

2) 500ر8

3) 000ر10

4) 500ر9با توجه به اطلاعات زیر به سوالات 26 و 27 پاسخ دهید.

فروش سه ماهه سوم شرکت x به ترتیب زیر است: (اعداد به ریال)


مهر


ابان


اذر


نقد


000ر40


000ر36


000ر50


نسیه


000ر200


000ر160


000ر240


70% فروش نسیه در همان ماه، 10% ماه بعد و 18% در ماه دوم است و بقیه سوخت می شود. مانده حساب دریافتنی جمعا 000ر200 ریال بوده که از فروش شهریور ماه 000ر120 ریال، از فروش مرداد ماه 000ر60 ریال و از فروش مرداد ماه 000ر20 ریال (جمعا 000ر200 ریال) می باشد. شرکت در پایان هر سال مطالبات سوخت شده را محاسبه و اصلاح می نماید.

26- دریافتی از فروش مرداد ماه در مهرماه چند ریال است؟

1) 000ر60

2) 800ر58

3) 000ر54

4) 800ر1027- مانده حساب دریافتنی در پایان آذرماه چند ریال می باشد؟

1) 000ر308

2) 000ر188

3) 000ر142

4) 000ر108با توجه به اطلاعات زیر به سوالات 28 و29 پاسخ دهید.

اگر احتمال تقاضا برای تولیدات یک شرکت به صورت زیر باشد:


000ر8 واحد

30%

000ر10 واحد

50%

000ر15

20%
قیمت فروش محصول 30 ریال و بهای تمام شده هر واحد 20 ریال می باشد و در صورت تقاضای بیشتر جهت رضایت مشتریان و عدم از دست دادن بازار، شرکت پاسحگوی تقاضای اضافی نیز می باشد اما در این حالت قیمت تمام شده محصولات اضافی را 35 ریال محاسبه می نماید. در صورتی که تقاضا کمتر از تولید باشد مازاد تولید، ضایعات تلقی شده و فاقد ارزش می باشد.

28- ارزش کسب اطلاعات اضافی (آگاهی قبلی) در این تصمیم چند ریال است؟

1) 000ر27

2) 000ر36

3) 000ر77

4) 000ر9229- بیشترین ارزش مورد انتظار کسب شده شرکت چقدر می باشد و در کدام سطح تولید و تقاضا می گیرد؟

1) 000ر12 ریال در سطح تولید 000ر15 واحد

2) 000ر36 ریال در سطح تولید 000ر8 واحد

3) 000ر68 ریال در سطح تولید 000ر8 واحد

4) 000ر77 ریال در سطح تولید 000ر10 واحد30- قیمت فروش محصولی 1000، هزینه متغیر هر واحد 400 و هزینه ثابت جمعا 24 میلیون ریال می باشد و در حال حاضر تعداد 000ر50 واحد کالا تولید شده و فروش میرود. اگر شرکت سطح فعالیت خود را 20% افزایش دهد، درصد سود ان (نسبت سودآوری) چقدر خواهد شد؟

1) 12%

2) 15%

3) 18%

4) 20%


__________________________________________________ __


1- گزينه 4 صحيح است

2- گزينه 1 صحيح است

3- گزينه 1 صحيح است

4- گزينه 2 صحيح است

5- گزينه 2 صحيح است

6- گزينه 1 صحيح است

7- گزينه 1 صحيح است

8- گزينه 2 صحيح است

9- گزينه 1 صحيح است

10- گزينه 4 صحيح است

11- گزينه 3 صحيح است

12- گزينه 2 صحيح است

13- گزينه 3 صحيح است

14- گزينه 4 صحيح است

15- گزينه 2 صحيح است

16- گزينه 3 صحيح است

17- گزينه 2 صحيح است

18- گزينه 3 صحيح است

19- گزينه 4 صحيح است

20- گزينه 2 صحيح است

21- گزينه 3 صحيح است

22- گزينه 1 صحيح است

23- گزينه 4 صحيح است

24- گزينه 2 صحيح است

25- گزينه 1 صحيح است

26- گزينه 3 صحيح است

27- گزينه 3 صحيح است

28- گزينه 1 صحيح است

29- گزينه 4 صحيح است

30- گزينه 4 صحيح است

مژگان
01-21-2010, 12:28 PM

مژگان
01-21-2010, 12:30 PM
http://pnu-club.com/imported/2009/06/77.gif

1- هنگام بررسي يك انحراف، كداميك از موارد زير در نظر گرفته نمي شود؟

1) روند انحراف در طول زمان

2) مساعد يا نامساعد بودن انحراف

3) بزرگي انحراف و هزينه حذف يا كاهش آن

4) شواهدي مبني بر موثر بودن حذف يا كاهش انحراف در آينده2- در صورت يكسان بودن كليه شرايط، كدام يك از موارد زير منجر به كاهش نرخ بازده داخلي (IRR) خواهد شد؟

1) افزايش جريانهاي نقدي ورودي

2) كاهش نرخ تنزيل مورد استفاده

3) كوتاهتر بودن دوره بازگشت سرمايه طرح

4) بزرگتر بودن جريانهاي نقدي طرح در سالهاي پاياني عمر آن3- نقطه بي تفاوتي قيمت فروش عبارتست از حجمي از فروش كه ......

1) با قيمت جديد به سود قبلي دست يابيم

2) نه سود داشته باشيم نه زيان (نقطه سر به سر)

3) با قيمت جديد هزينه هاي شركت جبران شود

4) برابر با نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده باشد


4- داده هاي 24 ماه گذشته كل توليد و هزينه سربار شركت سهامي شيشه قزوين با استفاده از رگرسيون ساده خطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در زير نتايج بدست آمده از رگرسيون ساده ارائه شده است كه مبنايي را براي براورد هزينه سربار فراهم مي آورد.
متغير وابسته = هزينه سربار كارخانه، متغير مستقل = ساعات كار مستقيم
مقادير محاسبه شده:
جزء ثابت = 000ر110 ريال، ضريب متغير مستقل = 4/6 ريال
ضريب همبستگي = 953/0 ، R2 (ضريب تعيين) 908/0
با توجه به نتايج فوق چه درصدي از تغييرات هزينه هاي سربار را مي توان به كمك متغير مستقل تعيين نمود؟

1) 42

2) 8/48

3) 8/90

4) 3/95


5- در شركت خراسان كل هزينه هاي ثابت 400 ميليون ريال و قيمت فروش تنها محصول آن 000ر25 ريال است. در يك دوره مالي 20% ظرفيت بلااستفاده بوده است. هزينه ساخت محصول در سطح 000ر100 واحد شامل موارد زير است:
مواد مستقيم 000ر5 ريال
دستمزد 000ر6 ريال
سربار 000ر7 ريال
تغيير در ظرفيت فعلي تغييري در كل هزينه هاي شركت ايجاد نخواهد كرد. اخيرا شركت سفارشي معادل 000ر10 واحد به قيمت 000ر15 ريال دريافت نموده است. حداكثر قيمتي كه اين شركت مي تواند سفارش فوق را به شركت ديگر واگذار نمايد، چقدر خواهد بود؟

1) 000ر11

2) 000ر13

3) 000ر14

4) 000ر15با استفاده از اطلاعات زير به سوالات 6 تا 9 پاسخ دهيد.

در فرايند توليد محصول ماده اوليه الف در ابتداي عمليات و ماده اوليه ب هنگامي كه محصول 40% تكميل است مصرف مي گردند. محصولات در نقطه 60% تكميل مورد بازرسي قرار گرفته و هرگونه ضايعات (چه عادي و غيرعادي) مورد شناسايي قرار مي گيرد. هزينه هاي تبديل بطور يكنواخت طي فرايند توليد به وقوع مي پيوندند.

اطلاعات مرتبط با بهمن ماه 1384:

موجودي كالاي در جريان اول دوره (2000 واحد 30% تكميل) 000ر200ر1 ريال

كالاي تكميل شده 5000 واحد و كالاي در جريان پايان دوره (1500 واحد 80% تكميل)

ضايعات عادي غيرقابل فروش 200 واحد- ضايعات غيرعادي قابل فروش 100 واحد ( هر واحد 800 ريال)

هزينه هاي توليد: مواد الف 000ر200ر9 ريال- مواد ب 000ر300ر3 ريال- هزينه هاي تبديل 000ر660ر5 ريال

6- معادل آحاد توليد از نظر مواد ب چند واحد است؟

1) 4600

2) 5100

3) 5400

4) 66007- بهاي تمام شده يك واحد كالاي ساخته شده در بهمن ماه چند ريال است؟

1) 3200

2) 3500

3) 3600

4) 38008- بهاي تمام شده كالاي تكميل شده از محل موجودي اول دوره (2000 واحد كالاي در جريان اول دوره) چند ميليون ريال است؟

1) 2/1

2) 4/2

3) 6/3

4) 1/49- هزينه ضايعات غيرعادي چند ريال است؟

1) 000ر230

2) 000ر270

3) 000ر310

4) 000ر35010- تعداد كالاي در جريان اول دوره 000ر26 واحد و تعداد كالاي تكميل شده 000ر30 واحد است. معادل آحاد تكميل شده طبق روش فايفو 250ر31 واحد است كه 000ر11 واحد آن معادل آحاد كالاي در جريان ساخت آخر دوره است. درصد تكميل كالايدر جريان ساخت اول دوره چقدر است؟

1) 5/37%

2) 48%

3) 52%

4) 5/62%


11- اگر سود طبق روش جذبي 000ر400 ريال و طبق روش مستقيم 000ر300 ريال باشد و موجودي كالاي پايان دوره طبق روش مستقيم 000ر30 ريال و موجودي كالاي اول دوره طبق روش جذبي 500ر12 ريال بيشتر از موجودي كالاي اول دوره به روش مستقيم باشد، موجودي كالاي آخر دوره طبق روش جذبي چند ريال است؟

1) 500ر57

2) 000ر70

3) 000ر130

4) 500ر14212- شركتي دو نوع محصول توليد مي كند:

الف) قيمت فروش 500 ريال، نسبت حاشيه فروش 50%، تعداد فروش 4000 واحد

ب) قيمت فروش 400 ريال، نسبت حاشيه فروش 40%، تعداد فروش 6000 واحد

هزينه هاي ثابت شركت در هر دو 000ر600ر19 ريال است. تعداد فروش هر محصول در نقطه سر به سر چند واحد است؟

1) الف) 000ر40 ، ب) 000ر60

2) الف) 000ر50 ، ب) 000ر40

3) الف) 000ر50 ، ب) 000ر50

4) الف) 000ر60 ، ب) 000ر4013- در تحليل هاي مبتني بر رفتار هزينه ها، كدام مورد بي تاثير است؟

1) دامنه زماني

2) سطوح فعاليت

3) روش هاي هزينه يابي

4) رابطه ميان متغيرهاي موجود


14- در تحليل انحرافات سود با فرض اينكه دايره كوچك معرف اندازه بودجه بازار (حجم كل فروش صنعت) دايره بزرگ معرف اندازه واقعي بازار (حجم كل فروش صنعت) قوس CD معرف سهم بودجه اي شركت از بازار فوق و قوس AB معرف سهم واقعي شركت از بازار فوق باشد، كدام منطقه از شكل بيانگر انحراف اندازه بازار است؟


http://pnu-club.com/imported/mising.jpg1) ABEC

2) CAFD

3) DEFB

4) FOEB15- کدام منطقه از شکل سوال 14 معرف انحراف سهم بازار است؟

1) OBF

2) OED

3) OAB

4) OAF


16- نسبت خروجی (ستانده) یک فرایند تولیدی به ورودی (داده) مصرف شده در آن، بهره وری نامیده می شود. فرایندی را در نظر بگیرید که در حال حاضر 2000 واحد محصول را با 500 ساعت کار در هر روز تولید می کند. هرگاه با طراحی مجدد این فرایند بتوان 2750 واحد محصول را با 550 ساعت کار روزانه تولید کرد، افزایش بهره وری ناشی از تغییر در فرایند تولید چقدر خواهد بود؟

1) 10%

2) 5/12%

3) 25%

4) 5/37%


17- شرکت مهر 5000 محصول معیوب در انبار خود دارد که بهای تمام شده تولید هر واحد آن 6000 ریال است. در صورت بازسازی این محصولات باهزینه هر واحد 2000 ریال، شرکت قادر به فروش آنها به قیمت 3000 ریال می باشد. از سوی دیگر قیمت فروش هر واحد از محصولات مذکور در صورت عدم بازسازی، 1200 ریال است. راهکار مناسب و هزینه فرصت مربوط عبارت است از:

1) بازسازی 000ر000ر9 ریال

2) بازسازی 000ر000ر15 ریال

3) عدم بازسازی 000ر000ر1 ریال

4) عدم بازسازی 000ر000ر31 ریال18- مبلغ سرمایه گذاری اولیه طرحی 200 میلیون ریال و ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی آن با نرخ های 24% و 30% به ترتیب 280 و 160 میلیون ریال است. نرخ بازده داخلی (IRR) تقریبی این طرح چند درصد است؟

1) 26

2) 27

3) 28

4) 2919- هزینه های ثابت شرکتی در سطح فعلی تولید مبلغ 000ر160 ریال و سود عملیاتی آن 000ر80 ریال است. اگر سطح فروش شرکت 40% افزایش یابد، سود عملیاتی آن چند درصد تغییر خواهد کرد؟

1) 20

2) 40

3) 80

4) 120


20- شرکت بازرگانی رفیع اخیرا بر روی فروش کالای جدیدی مبلغ 50 میلیون ریال سرمایه گذاری کرده است. انتظار میرود که انجام این کار فروش و هزینه های ثابت شرکت را به ترتیب 100 میلیون ریال و20 میلیون ریال افزایش دهد. با فرض این که بهای تمام شده کالای فروش رفته 60% فروش است، دوره بازگشت این سرمایه گذاری چند سال می باشد؟ (از آثار مالیاتی صرفنظر می شود.)

1) 25/1

2) 2

3) 5/2

4) 521- با توجه به نمودار زیر کدام گزینه نادرست است؟http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

1) نرخ بازده داخلی (IRR) طرح ب بزرگتر از طرح الف است.

2) ارزش فعلی خالص (NPV) طرح الف بزرگتر از طرح ب است.

3) در نرخ بازده 8% ارزش فعلی خالص (NPV) دو طرح با یکدیگر برابر است.

4) از روی نمودار می توان نرخ بازده داخلی (IRR) دو طرح را مشخص کرد.22- زمانی تصمیم گیری راجع به انتخاب از میان چند محصول برای تولید با توجه به حاشیه فروش بالاتر صحیح نمی باشد که ...

1) تولید اتوماتیک باشد.

2) هزینه های ثابت زیاد باشند.

3) ظرفیت بلااستفاده وجود داشته باشد.

4) ظرفیت کارحانه با منابع محدود روبرو باشد.23- در تسهیم هزینه های مشترک براساس روش خالص ارزش بازیافتنی (NPV) درامد حاصل از فروش محصول فرعی به عنوان ..... عمل می کند.

1) سایر درامدها

2) کاهش در هزینه های مشترک

3) کاهش در هزینه های بعد از تفکیک

4) نسبتی جهت تسهیم هزینه مشترک به این محصولبا توجه به اطلاعات زیر به سوالات 24 تا 27 پاسخ دهید.

شرکتی از سه نوع نیروی کار متفاوت در سه سطح براساس استاندارد زیر جهت تولید 100 واحد از یک نوع محصول استفاده می کند.

سطح Ι 4 ساعت هر ساعت 60 ریال تعداد 4 نفر

سطح ΙΙ 3 ساعت هر ساعت 75 ریال تعداد 3 نفر

سطح ΙΙΙ 1 ساعت هر ساعت 115 ریال تعداد 1 نفر

در سال جاری در ترکیب نیروی انسانی تغییراتی صورت گرفت به نحوی که در سطح Ι، 6 نفر، در سطح ΙΙ، دو نفر، و در سطح ΙΙΙ تغییری صورت نگرفت. با توجه به پایین آمدن کارایی ترکیب جدید نسبت بازده از 100 به 90 تقلیل یافت. هیچ گونه تغییری در مواد مصرفی هر واحد به دلیل تغییر در ترکیب کار صورت نگرفت و مواد برای هر واحد تولید یک کیلوگرم اما به دلیل افت کیفی مواد 5% آحاد تولید ضایعات در نظر گرفته می شود.

24- چه میزان مواد جهت تولید 750ر42 واحد کالا لازم است؟

1) 375ر40

2) 000ر45

3) 000ر50

4) 5/887ر4425- میزان ساعت کار استاندارد برای تولید 750ر42 واحد کالا چقدر است؟

1) 375ر40

2) 750ر42

3) 000ر45

4) 000ر5026- انحراف کل هزینه دستمزد چه میزان می باشد؟

1) 500ر22

2) 000ر29

3) 500ر51

4) 550ر6427- چه میزان از انحراف دستمزد مربوط به تغییر در ترکیب نیروی انسانی است؟

1) 050ر13

2) 000ر29

3) 500ر51

4) 550ر64با توجه به اطلاعات زیر به سوالات 28 تا 30 پاسخ دهید.

اگر قیمت فروش کالا 50 ریال برای هر واحد و هزینه ثابت در دو سطح تولید روزانه و شبانه به ترتیب زیر باشد:

سطح تولید - واحد


هزینه ثابت

شیفت روز 000ر15 – 0


000ر200 ریال

شیفت شب 000ر25 – 001ر15


000ر264 ریال
شرکت در سال گذشته با فروش 000ر12 واحد مبلغ 000ر20 ریال زیان داشته باشد. نرخ متغیر در شیفت شب 20% بیشتر از شیفت روزانه است (به دلیل افزایش نرخ دستمزد در شب) ماکزیمم ظرفیت تولید شرکت 000ر25 واحد می باشد.

28- حاشیه فروش هر واحد در دو شیفت به ترتیب برابر است با .....

1) روزانه 15، شبانه 8

2) روزانه 33/20، شبانه 396/14

3) روزانه 25، شبانه 20

4) روزانه 35، شبانه 2829- تعداد فروش در نقطه سر به سر دو شیفت به ترتیب کدام است؟

1) شیفت روز 800ر12 واحد، شیفت شب 250ر21 واحد

2) شیفت روز 333ر13 واحد، شیفت شب 500ر17 واحد

3) شیفت روز 333ر13 واحد، شیفت شب 500ر18 واحد

4) شیفت روز 333ر13 واحد، شیفت شب 875ر19 واحد30- سود شرکت در شیفت شب چند ریال است؟

1) 000ر41

2) 500ر102

3) 500ر143

4) 000ر236


______________________________________________-


1- گزینه 2 صحیح است.

2- گزینه 4 صحیح است.

3- گزینه 1 صحیح است.

4- گزینه 3 صحیح است.

5- گزینه 3 صحیح است.

6- گزینه 4 صحیح است.

7- گزینه 2 صحیح است.

8- گزینه 3 صحیح است.

9- گزینه 1 صحیح است.

10- گزینه 1 صحیح است.

11- گزینه 4 صحیح است.

12- گزینه 1 صحیح است.

13- گزینه 3 صحیح است.

14- گزینه 1 صحیح است.

15- گزینه 2 صحیح است.

16- گزینه 3 صحیح است.

17- گزینه 3 صحیح است.

18- گزینه 3 صحیح است.

19- گزینه 4 صحیح است.

20- گزینه 3 صحیح است.

21- گزینه 2 صحیح است.

22- گزینه 4 صحیح است.

23- گزینه 2 صحیح است.

24- گزینه 2 صحیح است.

25- گزینه 4 صحیح است.

26- گزینه 4 صحیح است.

27- گزینه 3 صحیح است.

28- گزینه 1 صحیح است.

29- گزینه 4 صحیح است.

30- گزینه 1 صحیح است

مژگان
01-21-2010, 12:32 PM
(http://pnu-club.com/post-29.aspx)
1- براي بهاي ساخت هر واحد در نقطه تفكيك موقعي كه قيمت محصولات شديدا در حال نوسان است يا قيمت محصول توسط بازار تعيين نمي شود از كدام يك از روشهاي تخصيص بهاي محصولات مشترك بيشتر استفاده مي شود:

1) ارزش نسبي

2) مقادير نسبي

3) نسبت سود ناخالص ثابت

4) ارزش بازيافتني نسبي2- ميزان موجودي كالاي تكميل شده در پايان دوره با توجه به اطلاعات زير كدام يك از مبالغ زير است:

بهاي اوليه 20 - مواد مستقيم مصرف شده 15 - بهاي تبديل 15 – موجودي كالاي در جريان ساخت اول دوره5/17

موجودي كالاي در جريان ساخت پايان دوره 10 – بهاي تكميل شده و فروش رفته 50

موجودي كالاي تكميل شده اول دوره 20

1) 5/7

2) 5/27

3) 5/2

4) 103- كدام يك از هزينه هاي زير در موقع تصميم گيري در مورد خريد يا ساخت ماشين آلات در يك واحد انتفاعي، نامربوط محسوب مي شوند؟

1) هزينه هاي متغير

2) هزينه هاي ثابت

3) هزينه هاي نيمه متغير

4) هزينه هاي غيرقابل اجتناب4- انحراف كل بهاي تمام شده با توجه به اطلاعات زير كدام يك از مبالغ زير است:

(1) انحراف حجم فروش 000ر000ر5 ريال مساعد

(2) انحراف نرخ بهاي تمام 000ر000ر3 ريال مساعد

(3) نسبت نرخ بهاي تمام شده كالاي فروش رفته 125%

1) 000ر000ر1 ريال مساعد

2) 000ر000ر7 ريال مساعد

3) 000ر000ر1 ريال نامساعد

4) 000ر000ر4 ريال نامساعد5- با توجه به اطلاعات زير قيمت تمام شده كالاي ساخته شده پايان دوره كدام يك از مبالغ زير است:

فروش طي سال، به ميزان 75% كالاي آماده به فروش به مبلغ 000ر000ر5 ريال

سود ناخالص 000ر500 ريال

روش: ميانگين موزون

موجودي كالاي ساخته شده آخر دوره 25% كالاي آماده به فروش

1) 000ر500ر4 ريال

2) 000ر500ر1 ريال

3) 000ر000ر3 ريال

4) صفر6- براي توليد يك محصول با توجه به اطلاعات زير 2 روش وجود دارد:شرح


روش اول


روش دوم


قيمت فروش (برحسب واحد)


2000


2000


نرخ متغير براي هر واحد


1200


800


هزينه ثابت


000ر500ر2


000ر000ر4


سود مورد انتظار


000ر500


000ر800
نتايج 2 روش در كدام يك از سطوح توليد زير يكسان است:

1) 750ر3

2) 125ر3

3) 500ر4

4) 000ر47- براي ارزيابي عملكرد مديران قسمت ها در واحدهاي انتفاعي كدام يك از روش هاي قيمت گذاري براي محصولاتي كه به قسمت هاي ديگر داده مي شود بهترين روش قيمت گذاري انتقالي است:

1) قيمت بازار

2) بهاي تمام شده

3) هزينه هاي متغير

4) هزينه هاي متغير، چند درصد اضافي ولي كمتر از قيمت بازار8- اطلاعات زير مربوط به هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات 4 ماهه يك شركت توليدي است:

ماه


مبلغ هزينه


ساعات كار ماشين


خرداد


000ر280


360


تير


000ر300


390


مرداد


000ر320


460


شهريور


000ر310


425
اگر هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات از نوع هزينه هاي نيمه متغير باشد. نرخ هزينه و مبلغ هزينه ثابت با روش بالاترين و پايين ترين سطح فعاليت كدام يك از موارد زير است:

1) 75/408 و 975ر131

2) 400 و 000ر300

3) 460 و 000ر320

4) 400 و 000ر1369- شركتي داراي توليد محصولات با 3 نوع اندازه بزرگ، متوسط، كوچك به ميزان است. سربار توليد اين شركت براي تعيين قيمت تمام شده واحد محصولات در حال حاضر بر مبناي مقدار توليد تسهيم مي شود. اگر به جاي اين معيار از معيار هزينه يبي بر مبناي فعاليت (ABC) استفاده شود. كدام يك از گزينه هاي زير صحيح مي باشد:

1) قيمت تمام شده محصول با اندازه بزرگ، كمتر مي شود.

2) قيمت تمام شده محصول با اندازه كوچك، بيشتر مي شود.

3) هيچ تفاوتي در قيمت تمام شده محصول ندارد.

4) قيمت تمام شده محصول با اندازه بزرگ، بيشتر مي شود.10- از دايره حسابداري صنعتي يك شركت توليدي اطلاعات زير مربوط به سال گذشته دريافت شده است:

شرح


در سطح 7000 واحد


در سطح 000ر10 واحد

مواد مستقيم


000ر350


000ر500

دستمزد مستقيم


000ر210


000ر300

سربار ثابت
000ر500 ريال


كل هزينه
000ر200ر1 ريال
با توجه به اطلاعات فوق نرخ سربار متغير و كل هزينه توليد در سطح 000ر80 واحد كدام يك از موارد زير است:

1) 20 و 000ر300ر1 ريال

2) 20 و 000ر800 ريال

3) 42/71 و 000ر300ر1 ريال

4) 50 و 000ر200ر1 ريال11- حداقل قيمت قابل قبول در سفارشي كه به يك شركت توليدي داده مي شود، با توجه به اطلاعات زير در حالتهاي ظرفيت خالي و بدون ظرفيت خالي كدام يك از موارد زير است:

مواد مستقيم 500 دستمزد مستقيم 250

سربار متغير ساخت 200 سربار ثابت ساخت 150

1) بيشتر از 950 و كمتر از 1100

2) بيشتر از 950 و بيشتر از 1100

3) در هر دو حداقل 1100

4) در هر دو حالت بيشتر از 110012- افزايش سود حاصل از فروش شركت با توجه به اطلاعات زير و افزايش به مقدار 30% فروش بدون افزايش هزينه ثابت و نرخ هزينه متغير و قيمت فروش واحد كدام يك از مبالغ زير است

فروش 000ر000ر1

هزينه ثابت 000ر200

سود 000ر300

1) 000ر90

2) 000ر450

3) 000ر150

4) 000ر30013- اطلاعات زير مربوط به هزينه مواد مستقيم در يك واحد توليدي مي باشد:

نرخ واقعي براي توليد هر واحد 8200

نرخ استاندارد براي توليد هر واحد 8000

مواد مصرفي واقعي براي توليد 500

انحراف مصرف مواد (000ر200) نامساعد

مقدار استاندارد براي توليد واقعي كدام يك از موارد زير مي باشد.

1) 000ر100 نامساعد

2) 475

3) 000ر100 مساعد

4) 52514- كدام يك از گزينه هاي زير در مورد بودجه نقدي صحيح تر است:

1) اقلام معوق هزينه در بودجه نقدي منظور مي شود.

2) نيازهاي نقدي مخارج سرمايه اي در بودجه نقدي منظور نمي شود.

3) اقلام معوق هزينه در بودجه نقدي منظور نمي شود.

4) هزينه استهلاك در بودجه نقدي منظور مي شود.15- اگر موجودي كالا در ابتداي دوره نسبت به پايان دوره بيشتر باشد. سود خالص عملياتي طبق روش هزينه يابي مستقيم و طبق روش هزينه يابي جذبي كدام يك از موارد زير است:

1) سود خالص عملياتي در روش هزينه يابي مستقيم بيشتر از روش هزينه يابي جذبي است.

2) سود خالص عملياتي در روش هزينه يابي مستقيم كمتر از روش هزينه يابي جذبي است.

3) سود خالص عملياتي در هر روش يكسان است.

4) در سود خالص تاثير نداشته ولي در بهاي تمام شده تاثير دارد.16- كدام يك از موارد زير در مورد بودجه قابل انعطاف و بودجه ثابت صدق مي كند:

1) بودجه قابل انعطاف بعد از شروع دوره مي تواند تغييير كند در حالي كه بودجه ثابت غيرقابل تغيير است.

2) بودجه قابل انعطاف براي سطوح مختلف فعاليت مي باشد. در حالي كه بودجه ثابت براي يك سطح از توليد است.

3) بودجه قابل انعطاف براي توليد محصولات است و بودجه ثابت براي مخارج سرمايه اي است.

4) عناصر بودجه قابل انعطاف فقط هزينه متغير مي باشد ولي عناصر بودجه ثابت فقط هزينه ثابت است.17- با توجه به اطلاعات زير مبلغ انحراف هزينه و مبلغ انحراف ظرفيت مرتبط با هزينه هاي سربار ثابت كداميك از مبالغ زير است:

هزينه ثابت بودجه شده 000ر000ر3 ريال

هزينه ثابت واقعي 000ر100ر3 ريال

ساعات كار مستقيم بودجه شده 000ر10 ساعت

ساعات كار مستقيم واقعي 000ر11 ساعت

1) 000ر10 نامساعد و 000ر300 مساعد

2) 000ر10 مساعد و 000ر300 مساعد

3) 000ر10 مساعد و 000ر300 نامساعد

4) 000ر100 نامساعد و 000ر300 نامساعد18- اطلاعات حقوق و دستمزد شركت توليدي الف به شرح زير است:

حقوق كاركنان 000ر000ر7

نرخ بيمه كاركنان 7%

نرخ بيمه سهم كارفرما 23%

ماليات 000ر700 ريال

از اين مبلغ 40% مربوط به دستمزد مستقيم و 40% مربوط به دستمزد غيرمستقيم و 5% مربوط به كاركنان فروش و 15% مربوط به كاركنان اداري مي باشد مبلغ هزينه مربوط به كنترل سربار كدام يك از مبالغ زير است:

1) 000ر444ر3 ريال

2) 000ر288ر1 ريال

3) 000ر610ر1 ريال

4) 000ر088ر4 ريال19- با توجه به اطلاعات زير درصد تكميل كالاي در جريان ساخت پايان دوره، كدام يك از گزينه هاي زير مي باشد:

(1) كالاي در جريان ساخت اول دوره 2400 واحد 60% بابت هزينه تبديل تكميل

100% از بابت مواد تكميل

(2) كالاي تكميل شده طي دوره 000ر15 واحد

(3) كالاي در جريان ساخت آخر دوره 3000 واحد

(4) روش فايفو (FIFO)

(5) بهاي تمام شده هر واحد تكميل شده 30

(6) هزينه مواد 800ر280

(7) هزينه تبديل 320ر1751) 35%

2) 60%

3) 40%

4) 55%


20- شركت توليدي الف از روش هزينه يابي سفارش كار استفاده مي كند و سربار كارخانه بر مبناي هزينه دستمزد مستقيم به سفارشات منظور مي شود نرخ سربار در سال 84 براي دايره الف 200% دستمزد و براي دايره ب 50% دستمزد مستقيم مي باشد و كار روي سفارش 200 واحد در شهريورماه 84 شروع و اين سفارش تكميل شد. اطلاعات مربوط به هزينه هاي سفارش به شرح زير است:

شرح


دايره الف


دايره ب

مواد مستقيم

000ر000ر10

000ر000ر2

دستمزد مستقيم000ر000ر12

سربار كارخانه

000ر000ر16


بهاي تمام شده سفارش 200 واحد كدام يك از گزينه هاي زير است:

1) 000ر000ر72 ريال

2) 000ر000ر54 ريال

3) 000ر000ر96 ريال

4) 000ر000ر78
__________________________________________________ _______-
1- گزينه صحيح است

2- گزينه صحيح است

3- گزينه صحيح است

4- گزينه صحيح است

5- گزينه صحيح است

6- گزينه صحيح است

7- گزينه صحيح است

8- گزينه صحيح است

9- گزينه صحيح است

10- گزينه صحيح است

11- گزينه صحيح است

12- گزينه صحيح است

13- گزينه صحيح است

14- گزينه صحيح است

15- گزينه صحيح است

16- گزينه صحيح است

17- گزينه صحيح است

18- گزينه صحيح است

19- گزينه صحيح است

20- گزينه صحيح است

مژگان
01-21-2010, 12:35 PM
1- اصول اخلاقي چهارگانه حسابداري مديريت كدام است؟

1) صلاحيت، توانايي، رازداري درستكاري

2) صلاحيت، رازداري درستكاري، بي طرفي

3) توانايي، بي طرفي، رازداري، درستكاري

4) توانايي، بي طرفي، رازداري، استقلال2- در روش بهايابي متغير (Super-Variable Costing) يا درون داد (Throughput Costing) كدام يك از گزينه هاي زير به حساب موجودي كالا منظور مي شوند؟

1) بهاي تبديل

2) بهاي مواد مستقيم

3) بهاي متغير توليد

4) بهاي اوليه3- از برابري بهاي اوليه، بهاي تبديل و بهاي ساخت مي توان نتيجه گرفت كه ..... وجود نداشته است.

1) دستمزد مستقيم و مواد مستقيم

2) دستمزد مستقيم و سربار ساخت

3) مواد مستقيم و سربار ساخت

4) مواد مستقيم و دستمزد مستقيم و سربار ساخت4) ضايعات .... و كالاي معيوب ...... مي باشد.

1) غيرقابل اصلاح – قابل اصلاح

2) غيرقابل اصلاح – غيرقابل اصلاح

3) قابل اصلاح يا غيرقابل اصلاح – غيرقابل اصلاح

4) غيرقابل اصلاح - قابل اصلاح يا غيرقابل اصلاح5- در كدام يك از شرايط زير عدم انعكاس ضايعات عادي در معادل آحاد تكميل شده (تسهيم نامرئي) صحيح نيست؟

1) درصد تكميل ضايعات عادي و غيرعادي كمتر از درصد تكميل كالاي در جريان ساخت آخر دوره باشد.

2) درصد تكميل ضايعات غيرعادي كمتر از درصد تكميل كالاي در جريان ساخت آخر دوره باشد.

3) درصد تكميل ضايعات عادي كمتر از درصد تكميل كالاي در جريان ساخت آخر دوره باشد.

4) درصد تكميل ضايعات غيرعادي كمتر از درصد تكميل ضايعات عادي باشد.6- در كدام يك از روشهاي قابل استفاده در سيستم بهايابي يكسان (مرحله اي) به درصد تكميل و ريز بهاي كالاي در جريان ساخت اول دوره نياز است؟

1) روش ميانگين

2) روش ميانگين موزون متحرك

3) روش اولين صادره از اولين وارده

4) روش اولين صادره از آخرين وارده7- روشهاي مستقيم، يكطرفه و متقابل، روشهاي تسهيم .... سربار مي باشند.

1) اوليه

2) ثانويه

3) نهايي

4) متوازن


8- در طي بهمن ماه سال 1384 شركت الف جمعا 000ر500 ريال بابت دوباره كاري بر روي سفارشات معيوب، متحمل هزينه شده است. چنانچه اين دوباره كاري به دليل تغيير مشخصات سفارش از سوي مشتري باشد اين مبلغ به حساب ..... ، و چنانچه به دليل سهل انگاري يا اشتباهات كاركنان شركت باشد به حساب .... منظور مي شود.

1) كنترل سربار – زيان دوره

2) كنترل سربار – كنترل سربار

3) سفارشات در جريان ساخت – كنترل سربار

4) سفارشات در جريان ساخت – زيان دوره


9- بهاي اوليه و بهاي توليد 4 و 3 ميليون ريال، مواد مستقيم مصرف شده 3 ميليون ريال، افزايش موجودي كالاي در جريان ساخت 5/1 ميليون ريال و بهاي ساخت كالاي فروش رفته 10 ميليون ريال گزارش شده است. تغيير در موجودي كالاي تكميل شده چند ميليون ريال بوده است؟

1) 5/2 افزايش

2) 5/2 كاهش

3) 5/5 كاهش

4) 5/5 افزايش10- در شركت رضوان ظرفيت واقعي 400ر26 واحد بوده و اضافه كاركرد 10% بوده است. اگر انحراف ظرفيت 000ر36 ريال باشد، سربار ثابت بودجه شده و نرخ جذب سربار چند ريال بوده است؟

سربار ثابت بودجه شده نرخ جذب سربار ثابت

1) 000ر360 6/13

2) 000ر360 15

3) 000ر396 15

4) 000ر396 6/1311- منظور از محصولات مشترك (joint product) محصولات .... است كه به طور همزمان و توام و به گونه اي غيرقابل تفكيك توليد مي شوند.

1) اصلي

2) اصلي و فرعي

3) اصلي، فرعي و زائدات

4) اصلي، فرعي، زائدات و ضايعات12- در كدام يك از روشهاي تخصيص بهاي تمام شده محصولات مشترك، بهاي ساخت هر واحد در نقطه تفكيك همواره مساوي بدست مي آيد؟

1) روش مقادير نسبي

2) روش ارزش نسبي فروش در نقطه تفكيك

3) روش ارزش خالص بازيافتني نسبي در نقطه تفكيك

4) روش نسبت بهاي تمام شده يكسان (نسبت سود ناخالص ثابت)13- با فروش 000ر50 واحد محصول 000ر500ر12 ريال سود عملياتي حاصل شده است. اگر هزينه ثابت هر واحد 375 ريال باشد، درجه اهرم عملياتي كدام است؟

1) 5/1

2) 5/2

3) 3

4) 414- كدام يك از روابط زير صحح است؟ (i: سود هر واحد)

1) MSR = (i/(fcu+i))-1

2)OL = i / (fcu+i)

3)OL -1 = fcu/i

4) OL =1- fcu/i15- سربار بودجه شده 000ر000ر5 ريال بوده است. اگر سربار واقعي 000ر800ر4 ريال باشد و 000ر300 ريال كسر جذب سربار وجود داشته باشد، شركت چند درصد زير ظرفيت بودجه شده فعاليت كرده است؟

1) 4%

2) 5%

3) 10%

4) قابل تعيين نيست16- هزينه تبليغات هر واحد كالاي فروش رفته 000ر10 ريال بوده است. اگر حجم توليد 20% افزايش و حجم فروش 10% كاهش يابد، تبليغات هر واحد محصول چند ريال خواهد بود؟

1) 000ر8

2) 000ر9

3) 000ر10

4) 800ر1017- اگر بازده واقعي از بابت مواد با بازده مورد انتظار (استاندارد) برابر باشد، مي توان نتيجه گرفت كه:

1) انحراف تركيب مواد وجود نداشته است.

2) انحراف مصرف مواد وجود نداشته است.

3) انحراف كل مواد با انحراف تركيب مواد برابر بوده است.

4) تركيب استاندارد با مصرف استاندارد مواد برابر بوده است.18- برابري ساعت استاندارد محصول (output) و ساعت استاندارد تبديل مواد (input) نشان دهنده كدام يك از گزينه هاي ذيل است؟

1) انحراف بازده سربار با انحراف كارايي سربار (بر مبناي output) برابر بوده است.

2) انحراف بازده سربار با انحراف كارايي سربار (بر مبناي input) برابر بوده است.

3) انحراف كارايي سربار بر اساس ساعت input و output برابر بوده است.

4) انحراف بازده سربار متغير با انحراف بازده سربار ثابت برابر بوده است.19- مقايسه بهاي منظور شده به حساب كالاي در جريان ساخت در روش ناقص و مختلط نشان دهنده چيست؟

1) انحراف ظرفيت سربار

2) انحراف هزينه سربار

3) انحراف كارايي سربار

4) اضافه (كسر) جذب سربار


20- نرخ جذب سربار ثابت هر واحد محصول در سال جاري 500 ريال و در سال گذشته 450 ريال بوده است. موجودي كالاي تكميل شده اول دوره 80 هزار و موجودي كالاي تكميل شده پايان دوره 90 هزار واحد گزارش شده است. اگر سود روش بهايابي جذبي 61 ميليون ريال باشد، سود روش بهايابي متغير چند ميليون ريال خواهد بود؟

1) 52

2) 56

3) 66

4) 7021- براي توليد يك محصول سه روش به شرح زير وجود دارد:
روش الف


روش ب


روش ج


كل هزينه ثابت (ميليون ريال)


5


7


10


نرخ هزينه متغير (ريال)


x


3000


y
x و y به ترتيب چه مبلغ باشد تا نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده هر سه روش يكسان باشد؟

1) 4000 – 1500

2) 4500 – 2000

3) 4000 – 2000

4) 3000 – 100022- كدام گزينه صحيح نيست؟

1) هرگاه هزينه ثابت قابل اجتناب وجود نداشته باشد، نقطه تعطيل پايين تر از نقطه سر به سر نخواهد بود.

2) هرگاه هزينه ثابت غيرقابل اجتناب وجود نداشته باشد، نقطه تعطيل و نقطه سر به سر برابر خواهد بود.

3) هرگاه شركت در نقطه تعطيل فعاليت داشته باشد، حاشيه فروش ايجاد شده معادل هزينه ثابت قابل اجتناب خواهد بود.

4) هرگاه شركت در سطحي پايين تر از نقطه تعطيل فعاليت داشته باشد، حاشيه فروش ايجاد شده كمتر از هزينه ثابت قابل اجتناب خواهد بود.23- در ارزيابي سرمايه گذاري ها منظور از ريسك چيست؟

1) عدم دستيابي به سودي بيشتر از نرخ هزينه سرمايه

2) احتمال تفاوت بازده واقعي از بازده مورد انتظار

3) احتمال كمتر بودن بازده واقعي از بازده مورد انتظار

4) عدم امكان براورد احتمال انحراف بازده واقعي از بازده مورد انتظار


24- هزينه ثابت شركتي در سطح توليد 000ر50 واحد يا كمتر برابر 000ر000ر1 ريال و براي سطوح بالاتر از 000ر50 واحد، 000ر225 ريال براورد شده است. اگر نسبت هزينه هاي متغير به فروش براي توليد 000ر50 واحد اول 75% و مازاد بر آن 60% باشد و قيمت فروش هر واحد محصول نيز 50 ريال تعيين شده باشد، نقطه سر به سر اين شركت چند واحد خواهد بود؟

1) 250ر61

2) 000ر80

3) 000ر98

4) 000ر11025- به هنگام تصميم گيري در مورد خريد يا ساخت، هزينه هاي مربوط همواره شامل كدام يك از اقلام زير نمي باشند؟

1) هزينه هاي ثابت

2) هزينه هاي متغير

3) هزينه هاي قابل اجتناب

4) هزينه هاي غيرقابل اجتناب


26- شركتي ماشين آلات قديمي خود به ارزش 10 ميليون ريال (ارزش دفتري 18 ميليون ريال) را با ماشين آلات جديدي به ارزش 17 ميليون ريال معاوضه نمود. راه اندازي ماشين الات جديد 2 ميليون ريال هزينه دارد. اگر نرخ ماليات 25% باشد، خالص بهاي اين سرمايه گذاري چند ميليون ريال است؟

1) 5/2

2) 5/4

3) 7

4) 927- سرمايه گذاري اوليه طرحي 100 ميليون ريال و ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي آن با نرخهاي 18% و 24% به ترتيب 180 و 60 ميليون ريال است. نرخ بازده داخلي اين طرح تقريبا چند درصد است؟

1) 20

2) 5/21

3) 22

4) 2328- شركت آلفا 2000 واحد زير ظرفيت عادي خود كار مي كند و اخيرا سفارشي به تعداد 2000 واحد دريافت نموده است كه قيمت هر واحد آن 5000 ريال مي باشد. بهاي اين سفارش شامل موارد زير است:ريال

مواد مستقيم

2000

دستمزد مستقيم

2000

سربار ساخت

2000 (60% ثابت)

هزينه هاي فروش

100
اگر شركت آلفا بخواهد ساخت اين سفارش را به توليد كننده ديگري واگذار نمايد، حداكثر مبلغي كه اين شركت بايد پرداخت نمايد تا اين اقدام مقرون به صرفه تر از ساخت در داخل باشد كدام گزينه زير است؟

1) 4800

2) 4799

3) 4899

4) 4900


29- پيش بيني هاي شركت احسان نشان مي دهد كه موجودي نقد در پايان آبان ماه سال آينده 4 ميليون ريال و مجموع دريافتها و پرداختهاي آذرماه به ترتيب 6 و 11 ميليون ريال خواهد بود. اگر حداقل موجودي وجوه نقد مورد نياز در پايان آذر ماه 5 ميليون ريال باشد، ميزان مازاد (كسري) وجوه نقد در آذر ماه چند ميليون ريال خواهد بود؟

1) 8

2) 6

3) 4

4) 130- سرمايه گذاري اوليه و جريان هاي نقدي سه طرح الف، ب و ج به شرح زير است:

طرح


سرمايه گذاري اوليه


جريانهاي نقدي

سال اول

سال دوم

الف

100

60

80

ب

100

80

60

ج

100

70

70
نرخ بازده داخلي كدام طرح بيشتر است؟

1) الف

2) ب

3) ج

4) نرخ بازده داخلي هر سه طرح مساوي است
__________________________________________________ _____________

1- گزينه 2 صحيح است. اصول اخلاقي حسابداري مديريت شامل صلاحيت (شايستگي)، رازداري، درستكاري و بي طرفي است. كلمات توانايي و استقلال گزينه هاي 1،3 و4 را اشتباه مي كند.2- گزينه 2 صحيح است. در هزينه يابي فرامتغير فرض مي شود كه در كوتاه مدت فقط هزينه هاي مواد مستقيم، هزينه متغير است و تمامي ساير هزينه ها ثابت تلقي شده و به محصولات تخصيص نمي ابند.3- گزينه 3 صحيح است.


دستمزد مستقيم + مواد مستقيم = بهاي اوليه


سربار ساخت + دستمزد مستقيم = بهاي تبديل


سربار ساخت + دستمزد مستقيم + مواد مستقيم = بهاي ساخت

براي اينكه سه رابطه مذكور مساوي باشند فقط عامل مشترك (دستمزد مستقيم) باقي مي ماند يعني بايد مواد مستقيم و سربار ساخت وجود نداشته باشد.4- گزينه 4 صحيح است. ضايعات معمولا غير قابل اصلاح هستند ولي كالاي معيوب مي تواند قابل اصلاح يا غيرقابل اصلاح باشد.5- گزينه 4 صحيح است. قيمت تمام شده ضايعات عادي بين كليه واحدهاي تسهيم مي‌گردد كه از قسمت بازرسي محصول به طور سالم عبور كرده باشند. در صورتيكه، موجودي كالاي در جريان ساخت پايان دوره از قسمت بازرسي محصول عبور كرده باشد يا به عبارت ديگر درصد تكميل ضايعات عادي كمتر از درصد تكميل كالاي در جريان ساخت آخر دوره باشد، قيمت تمام شده ضايعات عادي بين واحدهاي تكميل شده و واحدهاي در جريان ساخت پايان دوره تسهيم مي‌گردد.6- گزينه 4 صحيح است.
درصد تکمیل موجودی اول دوره


ريز بهاي اول دوره


میانگین


نیاز نداریم


نیاز داریم


اولین صادره از اولین وارده


نیاز داریم


نیاز نداریم


اولین صادره از آخرین وارده


نیاز داریم


نیاز داریم7- گزينه 2 صحيح است. منظور از تسهيم اوليه سربار اين است كه هزينه هاي سربار به تفكيك دواير خدماتي و توليدي رديابي، شناسايي و به بدهكار حساب دايره مربوطه ثبت و انباشته شوند.ولي در تسهيم ثانويه هزينه هاي سربار انباشته شده در دواير خدماتي ارخانه بر مبناي مشخص و با استفاده از روشهاي مناسب از قبيل مستقيم، يكطرفه و متقابل به دواير توليدي منتقل مي شوند..8- گزينه 4 صحيح است. چنانچه اين دوباره كاري به دليل تغيير مشخصات سفارش از سوي مشتري باشد اين مبلغ به حساب كار در جريان ساخت. ، و چنانچه به دليل سهل انگاري يا اشتباهات كاركنان شركت باشد به حساب زيان دوره منظور مي شود9- گزينه 3 صحيح است.


دستمزد مستقيم + مواد مستقيم = بهاي اوليه


1 = دستمزد مستقيم <= دستمزد مستقيم + 3 = 4


سربار ساخت + دستمزد مستقيم = بهاي تبديل


2 = سربار ساخت <= سربار ساخت + 1 = 3


(افزايش) كاهش موجودي كالاي ساخته شده + 5/1 – 2 +1 + 3 = 10


5/5 = كاهش موجودي كالاي ساخته شده <=

10- گزينه 2 صحيح است.


ظرفيت – واحد 000ر24 = (10% + 1) / 400ر24


اضافه كاركرد – واحد 400ر2 = 10% * 000ر24


نرخ جذب سربار ثابت – ريال 15 = 400ر2 / 000ر36


سربار ثابت بودجه شده – ريال 000ر360 = 15 * 2400011- گزينه 1 صحيح است. محصولات مشترك، محصولات حاصل از فرايند مشترك با ارزش فروش بالا (محصولات اصلي) و غيرقابل تفكيك به عنوان يك محصول مشخص تا نقطه تفكيك هستند.12- گزينه 1 صحيح است. با استفاده از روشهای مقداری مانند روش مقادیر نسبی بهای ساخت هر واحد در نقطه تفکیک همواره مساوی بدست می آید.

13- گزينه 2 صحيح است.I+FC


=


Q(P-V)


=


S-VC


DOL=


I


Q(P-V) - FC


S-VC-FC
با فرض اينكه منظور از " هزينه ثابت هر واحد 375 ريال" هزينه ثابت عملياتي باشد، سود عملياتي هر واحد نيز 250 ريال (000ر50/000ر500ر12) است. در فرمول مذكور مي توان از يود عملياتي و هزينه ثابت هر واحد استفاده كرد:

5/2 =


375 + 250

DOL=


250
14- گزينه 3 صحيح است. اگر منظور از i سود عملياتي هر واحد محصول باشد با توجه به فرمول ارائه شده در سوال قبل:

هزينه ثابت عملياتي – سود عملياتي


=


Q


*


i+FCU


=


FCU


DOL=1+


سود عملياتي


Q


i


i


15- گزينه 3 صحيح است.


000ر500ر4=000ر300-000ر800ر4 = كسر جذب سربار – سربار واقعي = سربار جذب شده


شركت 10% زير ظرفيت كار كرده است <= 90% =


000ر500ر4


000ر000ر5

16- گزينه 3 صحيح است. که هزینه تبلیغات یک هزینه متغیر است و هزینه متغیر هر واحد با تغییرات حجم فروش یا تولید تغییر نمی کند.17- گزينه 4 صحيح است.


هزینه استاندارد یک واحد محصول از نظر مواد*(بازده استاندارد-بازده واقعی)=انحراف بازده

طبق فرمول بالا هرگاه بازده استاندارد و بازده باقعی برابر باشند انحراف بازده صفر می شود و می دانیم:


انحراف بازده + انحراف ترکیب = انحراف مصرف

پس می توان نتیجه گرفت که انحراف ترکیب با انحراف مصرف برابر است. با دقت در دو فرمول انحراف ترکیب و انحراف مصرف:


نرخ استاندارد * (مصرف واقعی – مصرف استاندارد) = انحراف مصرف


نرخ استاندارد * (مصرف واقعی – ترکیب استاندارد) = انحراف ترکیب

در میابیم که برای تساوی دو انحراف مزبور باید مصرف استاندارد و ترکیب استاندارد با هم مساوی باشند.

18- گزينه 3 صحيح است.


نرخ جذب * (ساعات واقعي – ساعات استاندارد براي توليد واقعي) = انحراف كارايي بر اساس OUTPUT


نرخ جذب * (ساعات واقعي – ساعات استاندارد براي توليد مواد) = انحراف كارايي بر اساس INTPUT

در صورتي كه ساعات استاندارد براي توليد واقعي (محصول) با ساعات استاندارد تبديل مواد مساوي باشد دو انحراف مذكور مساوي خواهد بود.19- گزينه 4 صحيح است.

اختلاف بین روش مختلط و روش ناقص=انحراف ظرفیت+انحراف هزینه=اضافه(کسر) جذب سربار

20- گزينه 1 صحيح است.


سهم موجودي كالا اول دوره از سربار ثابت 000ر000ر36 = 450 * 000ر80


سهم موجودي كالا پايان دوره از سربار ثابت 000ر000ر45 = 500 * 000ر90

با حذف تاثير سربار ثابت موجودي كالاي اول دوره و پايان دوره:


000ر000ر52=000ر000ر45+000ر000ر36-000ر000ر61= سود بر اساس هزينه يابي متغير
21- گزينه 1 صحيح است. نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده سطحي از توليد است كه در آن بهاي تمام شده راه حل ها يكسان است:000ر000ر5 – 000ر000ر7


= نقطه بي تفاوتي الف و ب


000ر3 - x


000ر000ر7 – 000ر000ر10


= نقطه بي تفاوتي ب و ج


y – 000ر3


000ر000ر5 – 000ر000ر10


= نقطه بي تفاوتي الف و ج


y-x

X = 4000 y = 150022- گزينه 1 صحيح است. هرگاه هزينه ثابت قابل اجتناب وجود نداشته باشد، نقطه تعطيل مسلما پايين تر از نقطه سر به سر است23- گزينه 2 صحيح است. ريسك به نوسان بازده واقعي از بازده مورد انتظار اشاره دارد.24- گزينه 2 صحيح است.


ريال 5/37=75% * 50= هزينه متغير هر واحد تا 000ر50 واحد


30= 60% * 50 = هزينه متغير هر واحد مازاد بر 000ر50 واحد

حاشبه فروش هر واحد در سطح 000ر50 واحد 5/12 ريال (5/37-50) است و در اين سطح 000ر625 ريال هزينه ثابت پوشش داده مي شود يعني نقطه سر به سر بالاتر از سطح 000ر50 واحد است. بنابراين توليد مازاد بر 000ر50 واحد بايد هزينه ثابت اضافي را پوشش دهد.

000ر80=000ر30+000ر50=


000ر000ر1-000ر225ر1


+ 000ر50= نقطه سربه سر


30 – 5/37


25- گزينه 4 صحيح است. در تصميم گيري نسبت به خريد يا ساخت، هزينه هاي ثابت، متغير و قابل اجتناب مربوط و هزينه هاي غيرقابل اجتناب نامربوط است.26- گزينه 3 صحيح است.


زيان فروش ماشين آلات قديمي 8 = 18 – 10


ماليات قابل استرداد 2 = 25% * 8


ميليون ريال 7 = 2 – 10 – (2+17) = I27- گزينه 3 صحيح است.

با نرخ 18% 80 = 100 – 180 = NPV

با نرخ 24% 40- = 100 – 60 = NPV

با واسطه يابي خطي داريم:

22% = 4% + 18% = IRR <=4% = X <=


80


18%


40-


24%


120


6%


80


X


28- گزينه 2 صحيح است. در اين تصميم گيري هزينه ثابت سربار ساخت و هزينه هاي فروش، مربوط نيستند هزينه هاي مربوط شامل 000ر2 ريال مواد مستقيم، 000ر2 ريال دستمزد مستقيم و 800 ريال سربار متغير ساخت يا در مجموع 800ر4 ريال است و با توجه به گزينه ها حداكثر مبلغ قابل پرداخت بايد كمتر از 800ر4 ريال باشد.29- گزينه 2 صحيح است.


كسري وجه نقد آذرماه 6- = 5 – 11 – 6 + 430- گزينه 2 صحيح است. با توجه به مساوي بودن سرمايه گذاري اوليه و نيز مساوي بودن جمع جريان نقدي دو ساله سه طرح، نرخ بازده داخلي طرحي بزرگتر است كه در سال اول جريان نقدي آن بيشتر باشد يعني طرح ب.