PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ارتباط صور فلکی با لباس و مدBorna66
09-05-2009, 12:03 PM
بهره گرفتن از پوشاکی که با توجه به علائم صوری ماه تولد شخص طراحی شده می تواند تأثير زيادی بر زندگی روزمره شخص داشته باشد چرا که به جنبه های مختلفی از جمله شخصيت ، ويژگی های اخلاقی و نيازهای روحی فرد توجه دارد . ....
استفاده از لباسی که با شخصيت و سبک زندگی سازگاری دارد می تواند تأثير بسياری در بالا بردن اعتماد به نفس داشته باشد و باعث می شود که شخص با دنيای درونی خود ارتباط محکمی برقرار کند . با بهره گرفتن از لباس که سرچشمه در ويژگيهای اخلاقی و شخصيتی دارد کمک می کند که شخص احساس خوبی داشته در مورد خصوصيات ، حرفه و تمام ارتباطات خود داشته باشد .
چنانچه فرد احساس کند که از نظر ظاهری مقبول است ، در درون خود احساس مطلوبی دارد و اين موضوع می تواند در مثبت جلوه کردن شخص بسيار موثر باشد . هدف از لباسهای برگرفته از علائم صوری ايجاد توانايی و قدرت مقابله با هر موضوع يا مشکلی است .
بهترين لباس ، لباسی است که در بر قراری ارتباط با ديگران به ما کمک کند . هر چيزی که ما را به اين هدف سريعتر برساند بهتر است . افراد نيازمند لباسهايی هستند که راحت و دارای مدلی ساده باشد و بتوانند مورد استفاده از هر فرهنگ ، کشور و قاره ای باشد . مد و لباس بايد قار باشد سدهای فرهنگی و موانع ارتباطات را از بين ببرد تا همه با وجود داشتن اختلافات سليقه ای به بهترين صورت ظاهر شوند و با هم ارتباط برقرار کنند .
ما نيازمند لباسی هستيم که حرفی برای گفتن داشته باشد بتواند باعث گفتگوی بين افراد باشد .
«درواقع شعار غرب به اين صورت تعريف شده :
«بيائيد همان باشيم که در حقيقت هستيم »
از اين شعار اينگونه تعبير می شود که همه اين آزادی را داريم که سبکهای شخصيتی خودمان را از هر منبعی که در دسترسمان است به وجود بياوريم . امروزه اين موضوع در طرحهای مختلفی که از دهه های گذشته اين قرن برداشته شده به چشم می خورد . برای مثال به راحتی می توانيم شلوار دمپاگشاد را در کنار شلوارهای بسيار تنگ ببينيم . همچنين لباسهای شبی با دامن يعنی هم در مراسم سالهای اخير زياد به کار رفته که اينها همه برگرفته از مد گذشته است .
آيندگان با نگاه کردن به قرنی که ما در آن زندگی می کنيم متوجه خواهند شد که توجه اصلی در اين قرن به درک حقيقی و شناخت ويژگی های اخلاقی و شخصيتی معطوف بوده است .
و متوجه می شوند که در اين قرن ، هر کس قادر بود همانطور که هست باشد و رفتار کند و لباس بپوشد . بدون اينکه به تفاوتهای خود با افراد ديگر توجه کرده باشد .
ما با نگاه به قرنی قبلی متوجه می شويم که در آن قرن کاملاً خلاف اين موضوع صادق بود و همه به شراکت و همکاری توجه داشتند و اين توجه به صورت منفی و جنگ بروز کرده بود و شعار آن به اين صورت بود «چنانچه دوست من نباشی ، دشمن من هستی و بنابراين بايد بر تو پيروز شوم » .
در هنگامی که ماه در کنار برج ميزان (ليبرد) قرار دارد مفهوم شراکت را نشان می دهد . در قرن گذشته از اين شراکت به عنوان «بهترين زن» (به عنوان همسر) تعبير می شده و بنابراين در آن قرن اغلب زنان (به استثنای چند زن شجاع که تعدادشان با پايان قرن رو به افزون می رفت از لباس و مد انتظار داشتند که آنان را ه صورت بهترين زن زندگی نشان دهد و لباس به غير از اين قبول نمی کردند . مد را محرکی برای عشق و زيبايی می دانستند و نقاشيها و عکس های زنان در آن دوره حاکی از اين موضوع بود .
هنرمندان قرون گذشته زن را به صورت الهه ای به تصوير کشيدند و سعی کردند او را به صورت همسر ايده آل مرد به تصوير بکشند .
بخی از عوامل باعث تحول در سبک و ديدگاه فردی شده است و باعث شد که ديد مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به خودشان تغيير کند . و در نتيجه آن پوشاک نيز رو به تحول و تغيير رود . برای مثال با نگاه به پوشاک زنان در جنگ جهانی اول به راحتی متوجه می شويم که از آنجايی که لازم بود زنان به شغلهايی که معمولاً توسط مردان انجام می شد بپردازند نمی توانستند از دامنهای بلند و تا مچ پا استفاده کنند .
چرا که اين دامنها برای راندن يک اتوبوس مناسب نبود و دامنها به صورت بی پوايانه ای يک شبه کوتاه شدند !
در دو طا سه دهة آخر اين قرن و در حالی که رو به هزارة سوم می رويم در بين طراحان و اجتماع سبکهای عجيب و تازه ای ابداع شدند و به آرامی تأثير خود را در زندگی گذاشتند .
پرنسس دايانا که شايد يکی از شناخته ترين شخصيتهای پيرو از مد در قرن آخر هزارة دوم بود ، به جمع آوری ويژگيها و ارزشهای قرن پرداخت و به تغيير و تحول آن کمک کرد . او با اين کار خيلی معروف شد و در سالهای آخر زندگی اش تأثير او در دنيای مد بسيار بارز بود . از دايانا به عنوان الهه مود (The mood goddess) ياد شده و نشان دهنده اين است که او چگونه توجه جامعه را به خود معطوف کرده (پرنسس دايانا متولد سرطان بود) .
با توجه به علائم نجومی گفته می شود که با افزايش آگاهی ها در بارة فضا در 30 سال اول اين قرن ، تکنولوژی پارچه پيشرفت می کند که در نتيجه آن در لباس نيز تأثير می گذارد و امکانات جالبی برای ما فراهم می آورد . مثلاً لباسی که بدون درز است و می تواند متناسب برای هر اندامی باشد »