PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : آموزش فري هند(قسمت هفتم)Borna66
08-06-2009, 03:41 PM
ابزارهاي تغيير شكل
همانند دگر نرم افزارهاي گرافيكي در فري هند 10 نيز به صورتهاي مختلف تغيير شكل دهيد( فري هند اين تغييرات را با كنترل زيادي در اختيار شما مي گذارند.)
ابزار Transform
ابزار Transform به شما امكان تغيير مقياس در شكل را مي دهد. براي استفاده از اين ابزر مراحل زير را دنبال نمائيد:
1- موضوع مورد نظرتان را در تصوير به وسيله (ابزار انتخاب) انتخاب نمائيد و به روي ابزار Transform در جعبه ابزار كليك نمائيد.
2- به وسيله مكان نما به روي شكل كليك نموده و آن را به مقدار دلخواه تغيير مقياس دهيد.
ابزار چرخش و دوران دادن (Rotate)، قرينه سازي (Reflect) و Skew (كج كردن) براي استفاده از اين ابزارها دقيقاً مانند مراحل ذكرشده براي ابزار Transform عمل كرده و شكل مورد نظرتان را تغيير دهيد.
كنترل بيشتر به روي اين ابزارها
در روش استفاده از ابزارهاي تغيير شكل شما به سادگي ابزار را انتخاب مي نموديد و به وسيله مكان نما تغييرات مورد نظرتان را (چرخش، تغيير مقياس و ...) به روي شكل اعمال مي كرديد. براي اعمال كنترل بشتر به روي اين ابزارها مراحل زير را دنبال نمائيد:
1- موضوع مورد نظرتان را انتخاب نموده و به روي ابزار Transform در جعبه ابزار كليك نمائيد تا پالت Transform در روي صفحه نمايش ظاهر گردد.
2- پالت Transform، شامل گزينه هاي متعددي مي باشد كه اين گزينه ها همراه با تغيير انتخاب آيكونهايي كه در سمت راست پالت هستند تغيير مي كنند.
اين آيكونها عبارتند از : آيكون جابجايي (Move) ، آيكون چرخش(Rotate)، آيكون تغيير مقياس (Scale) آيكون جابجايي (Skew) و آيكون قرينه سازي (Reflect) مي باشد.
همان طور كه گفته شد با انتخاب هر يك از آيكونها پارامترهاي پالت Transform تغيير ما م يكند در زير به شرح هر يك از پارامتر ها مي پردازيم:
آيكون جابجايي (Move)
هنگامي كه روي اين آيكون در پالت Transform كليك مي كنيد پارامترهاي آن كه شامل دو كادر عددي X و Y ( توسط اين دو كادر شما مي توانيد مقدار جابجايي شيئي مورد نظرتان را به صورت عددي تنظيم نماييد)، كادرهاي انتخاب Contents و Fills (توسط اين دو كادر شما مي توانيد مشخص كنيد كه محتويات شيئي همگام جابجايي همراه با آن جابجا گردد يا خير) كادر عددي Copies ( توسط اين كادر شما مي توانيد مشخص كنيد كه هنگام جابجاي از شيئي كپي تهيه شود يا نه و تعداد كپي ها را مي توانيد در كادر عددي آن مشخص كنيد) مي باشد. هنگاي كه تنظيمات مورد نظرتان را انجام دهيد به روي كليد Move در پايين پالت كليك كنيد.
آيكون چرخش (Rotate)
هنگامي كه روي اين آيكون كليك مي كنيد پارامتر هاي آن كه شامل يك كادر عددي Rotation angle ( توسط اين كادر شما مي توانيد زاويه چرخش را به صورت عدد تنظيم نمائيد)، كادرهاي انتخاب Contents و Fills (توسط اين دو كادر شما مي توانيد مشخص كنيد كه محتويات شيء هنگام چرخش همراه با آن چرخانده شود يا خير)، گزينه Center (توسط كادرهاي اين گزينه شما مي توانيد مركزي كه شيء به حول آن، مي چرخد را مشخص نمائيد)، كادر عددي Copies ( در اين كادر شما مي توانيد تعدا كپي هايي كه با هر چرخش تهيه مي شود را معين نمائيد) مي باشد.
پس از اينكه تنظيمات مورد نظرتان را در اين قسمت انجام داديد به روي كليد Rotate در پايين پالت كليك كنيد تا چرخش با اين تنظيمات اعمال گردد.
آيكون تغيير مقياس
هنگامي كه روي اين آيكون كليك مي كنيد پارامترهاي مربوط به آن كه شامل گزينه هاي Scale ( توسط آن شما مي توانيد مقياس بزرگنمايي را هم به صورت عددي و هم به صورت درصد مشخص نمائيد)، كادرهاي انتخاب Fill، Contents و Lines (توسط اين سه شما مي توانيد مشخص كنيد كه محتويات شيئي به همراه دور خطهاي آن هنگامي تغيير شكل موضوع تغيير كند يا خير)، گزينه Center ( توسط آن شما مركز بزرگنمايي تصوير را مشخش مي نمائيد)، گزينه Copies (توسط مي توانيد تعداد كپي هايي كه با هر تغيير شكل تهيه مي شود را معين نمائيد) مي گردد.
پس از اينكه تنظيمات مورد نظرتان را در اين قسمت داديد به روي كليد Scale كليك نمائيد تا تغيير مقياس با اين تنظيمات اعمال گردد.
آيكون كج كردن (Skew)
هنگامي كه روي اين آيكون كليك مي نمائيد پارامترهاي مربوط بع آن كه شامل گزينه هاي Skew angle (توسط اين گزينه شما مي توانيد زاويه كج شدگي را به صورت عددي در كادر مورد نظر وارد نمائيد)، Contents و Fills (توسط اين سهكادر شما مي توانيد مشخص كنيد كه محتويات شيئي هنگام كج شدن موضوع از آن پيروي نمايند يا خير)،Copies (توسط اين گزينه شما مي توانيد تعداد كپي هايي كه با هر مج شدگي تهيه مي ود را معين نمائيد) مي گردد.
پس از اينكه تنظيمات مورد نظرتان را در اين قسمت انجام داديد به روي كليد Skew در پايين پالت كليك نمائيد تا كج شدگي با اين تنظيمات اعمال مي گردد.
آيكون قرينه سازي ( Reflect)
هنگامي كه روي اين آيون كليك مي نمائيد پارامترهاي مربوط به آن كه شامل Reflectaxis (توسط اين گزينه شما مي توانيد جهت و محور قرينه سازي را مشخص نمائيد)، كادرهاي انتخاب Contents و Fills ( اين گزينه ها به شما امكان قرينه سازي شيئي مورد نظرتان را همراه با محتويات آن مي دهند)، گزينه Center (توسط اين گزينه شما مي توانيد مركز قرينه سازي شكل را معين نمائيد) و گزينه Copies (توسط اين گزينه شما مي توانيد تعداد كپي هايي كه با هر قرينه سازي تهيه مي شود را معين نمائيد) مي گردد.
پس از اينكه تنظيمات مورد نظرتان را در اين قسمت انجام داديد به روي كليد Reflect كليك نمائد تا قرينه سازي با اي تنظيات اعمال گردد