PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : روانشناسي رنگBorna66
08-02-2009, 12:09 AM
روانشناسي رنگ قرمز

رنگ قرمز گرمترين رنگها مي باشد. قرمز به عنوان مادر رنگها در نظر گرفته مي شود. در تعدادي از زبانها ، كلمات قرمز و رنگي مترادف هستند. و در برخي زبانهاي ديگر، قرمز و زيبا مترادف هستند. رنگ قرمز رنگ انتخابي بيشتر روانشناسان برون گرا و يكي از گزينشهاي ويژه مردان مي باشد.
در حالت منفي رنگقرمز، مفهوم خشم و عصبانيت را مي رساند. در چين قرمز رنگ خوشبختي و شادماني ميباشد. عروسها در شرق قرمز مي پوشند. در حاليكه رنگ قرمز در آفريقاي جنوبي رنگسوگواري و عزا مي باشد. در روسيه بلشوويكها از پرچم قرمز زماني كه تزار روس راسرنگون كردند استفاده نمودند.ينابراين قرمز مرتبط با كمونيسم مي باشد.در بسياري ازپرچمها از رنگ قرمز استفاده شده است.قرمز رنگ سه شنبه مي باشد.قرمز گلي سمبل عشقآتشين مي باشد. حلقه هاي ياقوتي در دست چپ انداخته مي شوند. قرمز رنگ سياره مريخ ميباشد.اين سياره معروف به خداي جنگ مي باشد.و نيز اين رنگ نشان دهنده خطر و آتش سوزيمي باشد.
بدن ما با راههايمختلف توسط طول موجهاي متفاوت نور تحت تاثير قرار مي گيرد.نور قرمز بزرگترين طولموج و كمترين فركانس را دارد.نور قرمز باعث تحريك قلب و گردش خون مي شود.در واقعرنگ قرمز احساسات ما را تحريك و گردش خو ن را فعال ميكند.
رنگ قرمز مرتبط باعشق، انرژي،گرما،حادثه،خوش بيني،عشق آتشين،شهوانيت،ميل جنسي مي باشد.قرمز رنگ خون،سرويس هاي كمكهاي اوليه مانند صليب سرخ را نشان مي دهد.
افرادي كه تمايل بهپوشيدن لباس قرمز دارند، جاه طلب،محرك و پرانرژي هستند.آنها تمايل دارند افراديخيلي موفق ، شجاع ، برونگرا باشند كه مي تواند آنها را رهبران خوبي بسازد. ازآنجاييكه رنگ قرمز توجه را به خود جلب مي كند از آن براي خط كشيدن تكاليف وامتحانات دانش آموزان و يا براي نشان دادن اينكه يك محصول زير قيمت فروخته مي شوداستفاده مي گردد.
به خاطر اثر تحريككنندگي رنگ قرمز ، آن براي اتاقهايي كه حركت و فعاليت در آن مثل سالن ، راه پله ،سالن ورزشي يا آشپزخانه زياد است مناسب مي باشد. و از آنجايي كه رنگ قرمز اشتها رازياد مي كند، در رستورانها معمولا به كار برده مي شود. و مي تواند يك گزينه خوببراي يك اتاق ناهارخوري رسمي باشد، چنانچه احساسات شاداب و معاشرتي را ترويج ميكند.
اما به خاطر داشتهباشيد كه لازم نيست از رنگ قرمز براي رنگ آميزي همه ديوارها استفاده كنيد. چون قرمزمي تواند بر شخص غالب و باعث سردرد شود. و همچنين از رنگ قرمز براي اتاق بچه هااستفاده نكنيد. بيشتر از رنگ قرمز در دكوراسيون و حاشيه نما استفادهكنيد.
رنگ قرمز شاد است. وبسياري از محصولات مرتبط با بچه ها مثل توپها ، اسباب بازيها، لباسها قرمز ميباشند. تزئينات كريسمس نيز قرمز است.
اگر در زندگيتان بهدنبال افزايش شور و شوق و علاقه ، انرژي بيشتر، فعاليت و اعتماد به نفس بعد ازتصوراتتان ، حفاظت از ترسها و نگرانيها هستيد ، از رنگ قرمز استفادهكنيد.

Borna66
08-02-2009, 12:09 AM
روانشناسي رنگنارنجي

رنگ نارنجي يك رنگ گرم مي باشد، زيرا تركيبي از رنگ زرد و قرمز است و به نظر مي رسد كه اين رنگ يك رنگ شاد و زندگي بخش مي باشد. رنگ نارنجي ، رنگ روز سپاسگزاري و نشاني از چشم انداز پاييزي و شعله آتش مي باشد.
نارنجي رنگ خوشبختيمي باشد. اين رنگ احساسات ما را آزاد و باعث ترويج احترام به خود مي شود و به خاطراثر تحريك كنندگي آن با افسردگي مقابله و شوخ طبعي را در انسان پرورش مي دهد ورنگهاي روشنتر آن مانند هلويي و زرد آلويي باعث رفع عصبانيت مي شود.
اين رنگ چون تركيبياز زرد و قرمز است به عنوان يك رنگ انرژي زا در نظر گرفته مي شود. رنگ نارنجي بهطرق گوناگوني شاد به نظر مي رسد و مثل زرد تحريك كننده و مانند قرمز مملو از شور وعلاقه و نشاط ؛ هرچند كه با يك درجه كمتر، مي باشد.
رنگ نارنجي به گرما ،خورشيد ، انرژي و پاييز اشاره دارد. اين رنگ را مي توان در تغيير رنگ برگهاي پاييزي، غروب خورشيد و پوست و گوشت مركبات ديد. اين رنگ تغيير فصلها را نشان مي دهد كه بااين مفهوم به صورت يك مرز (حدفاصل ) مي باشد، يعني رنگ تغيير بين گرماي تابستان وسرماي زمستان . اين رنگ همچنين به اين خاطر كه رنگ مركبات مي باشد مي تواند تصورياز ويتامينc و سلامتي خوب باشد.
اگر شما مي خواهيدتوجهي را بدون داد و فرياد به دست آوريد از رنگ نارنجي استفاده كنيد، چون اين رنگتوجه را مطالبه مي كند. اين رنگ به افراد فعال و متكي به نفس اشاره دارد و حتي بهنظر مي رسد كه رقاصها اغلب مجذوب رنگ نارنجي مي شوند.
رنگ نارنجي يكي ازرنگهاي التيام دهنده مي باشد و گفته مي شود كه ميل به غذا را افزايش داده و نيزباعث تحريك اشتياق و خلاقيت مي شود؛ نارنجي يعني شور و نشاط با بردباري .
افرادي كه لباسنارنجي را دوست دارند ، معمولا متفكر و صميمي هستند؛ اين افراد اغلب فعال و لايقهستند. آنها مستقل و انگيزه دهنده ، رقابت جو و با قدرت سازماندهي خوب مي باشند. اين افراد همچنين اشخاصي خلاق ، عمل گرا ، مملو از انرژي و عدم سكون و ثابت ماندندر جايي مي باشند.
از رنگ نارنجي برايجلب توجه در علامتها يا تابلوهاي ترافيكي در جاده ها و بزرگراهها و آگهي هااستفاده مي شود.
از رنگ نارنجي براياتاق ناهار خوري ، اتاق نشيمن و سالنهاي ورودي استفاده مي شود. ولي وقتي كه در اتاقخواب استفاده شود، ممكن است شخص را در حالت بيدار نگه دارد. وقتي كه از رنگ نارنجيدر اتاقي استفاده مي شود، باعث مي شود كه اتاق كوچكتر به نظر برسد. به اين خاطر كهاين رنگ گسترش كننده است. بنابراين در صورت استفاده از آن مطمئن شويد كه به اتاقنور فراوان برسد.
اگر در زندگي تان بهدنبال خوشايند بودن امور موقعي كه احساس مي كنيد زمان به كندي حركت مي كند، افزايشخلاقيت ، خلاص يا رهايي از چيزهايي كه خيلي جدي و خشك به نظر مي رسند از رنگ نارنجياستفاده كنيد.

Borna66
08-02-2009, 12:10 AM
روانشناسي رنگزرد

رنگزرد جزء رنگهايگرم مي باشد. اين رنگ يك رنگ تحريك كننده و شاد مي باشد. اين رنگ با عقل و تفكراتانسان مرتبط است. حافظه ، قضاوت و توانايي تصميم گيري را تقويت مي كند و همچنينباعث فهم ايده هاي جديد مي شود. علاوه بر اين به نظر مي رسد كه رنگ زرد باعث كمك درسازمان يافتگي بيشتر افراد و انتخاب يك روش خوشبينانه مي شود.
رنگ زرد معنا را مشخصمي كند. رنگ زرد خورشيد، آسانترين رنگ براي ديدن مي باشد. اشخاصي كه نسبت به رنگهاي ديگر كوررنگي دارند، معمولا مي توانند رنگ زرد را ببينند . رنگ زرد مملو ازانرژي خلاقيت و عقلانيت مي باشد؛ بنابراين توصيه مي شود كه همواره از دفترچهيادداشت زرد رنگ استفاده شود.
رنگ زرد سمبل هوش ودانش مي باشد. افراد با قدرت تفكر بالا طالب زرد مي باشند . نرگس هاي زرد نمادي ازعشق ناكام مي باشد. رنگ روز يكشنبه رنگ زرد طلايي مي باشد.
رنگ زرد از يك سو برشادماني و خوشبختي دلالت دارد و از سوي ديگر بر ترس و فريبكاري . اگر مي گويند كسيبه رنگ زرد است يعني اينكه ترسو مي باشد. بنابراين اين رنگ يك مفهوم منفي در بعضياز فرهنگها دارد.
رنگ زرد جهت سوگواريدر مصر به كار برده مي شود.هنرمندان قرون وسطي از لباس زرد براي نشان مرگ استفادهمي كردند. هنوز هم رنگ زرد در ژاپن نشانه شجاعت، در هند نشانه تاجر و تجارت و نيزنشانه صلح مي باشد.
طي ساليان جنگ ،زناني كه منتظر بازگشت همسرانشان از جنگ بودند از روبانهاي زرد به نشانه اميدوارياستفاده مي كردند. امروز اين روبانهاي زرد براي خوشامدگويي به كسي كه دوستش دارنددر خانه ها به كار برده مي شود.
افرادي كه تمايل بهپوشيدن لباس زرد دارند ، جالب توجه و تحريك كننده مي باشند، آنها به دنبال خوشبختيهستند. رنگ زرد يك انتخاب عالي در تزئين اتاقي كه براي فعاليت عقلاني پيش بيني شدهاست مي باشد. با اين حال استفاده از آن در كنار يك رنگ نظير آبي مهم است، چونمعياري از امنيت و آرامش را القا مي كند.
هيچ رنگي مثل زردتزئين يا دكوراسيون را روشن نمي كند. زرد قويترين گزينه براي روشنتر كردن اتاق يااتاقهايي كه رو به شمال قرار دارند مي باشد. اين رنگ برا ي آشپزخانه ، اتاق ناهارخوري و اتاقهاي روبه شمال مناسب مي باشد. ولي براي اتاق خواب مناسب نمي باشد.
رنگ زرد اغلب برايعلامتهاي هشداردهنده و وسايل نقليه اورژانسي به كار برده مي شود. در آگهي ها رنگزرد براي مجذوب ساختن چشم به كار مي رود، ناشران دفتر راهنماي تلفن مدتها پيش اينپديده را فهميده بودند. تاكسي هاي نيويورك زرد رنگ مي باشد.
در ورزش رنگ زردمعاني مختلفي دارد در فوتبال كارت زرد براي اخطار به بازيكن خاطي به كار برده ميشود . در دوچرخه سواري پيراهن زرد نمايانگر برتري مي باشد .
اگر در زندگي تان بهدنبال شفافيت در تصميم گيري ؛ رهايي از فرسودگي رواني ، دلهره ، حالت عصبي و خستگي؛ حافظه هوشيارتر و مهارتهاي تمركز هستيد از رنگ زرد استفاده كنيد.

Borna66
08-02-2009, 12:10 AM
روانشناسي رنگ آبي

رنگ آبي جزء رنگهاي سرد مي باشد . اينرنگ اولين و مهمترين رنگ آرامش دهنده است. رنگي كه آرامش فكري و جسمي ، اطمينانخاطر دروني و اعتماد به نفس را گسترش مي دهد. رنگ درماني ، آبي را براي انگيزشسلامتي، تسكين درد و كاهش فشار خون به كار مي برد.
آبي رنگ آسمان ، اقيانوس و خواب ميباشد. رنگ روز چهارشنبه آبي است. مصريان باستان از رنگ لاجورد براي نشان دادن بهشتو آسمان استفاده مي كردند. آبي مظهر حضرت مريم مي باشد.
رنگ آبي محض ، رنگ الهام بخشي، صداقتو معنويت مي باشد. رنگ آبي ، غالبا رنگ انتخابي افراد محافظه كار است. افرادي كهلباس آبي روشن مي پوشند ، اغلب خلاق ، حساس و داراي قدرت تخيل بالا هستند. اينافراد نيازمند يك محيط آرام مي باشند. آبي روشن باعث گسترش خلاقيت مي شود. به ايندليل است كه توصيه مي شود كه ادارات و سالنهاي مطالعه را با رنگ آبي تزئين نمايند وبه طور ايده آل آبي را بايد با رنگ زرد به كار برد تا باعث تحريك فكر يا ذهن گردد.
افرادي كه تمايل به پوشيدن لباس آبيتيره دارند، به عنوان افرادي باهوش ، مستقل و مسئوليت پذير شناخته مي شوند. اينافراد در پي آرامش هستند و دوست دارند كه توسط محبت و مهرباني احاطه شوند. آبي تيرهرنگ حقيقت و اعتدال مي باشد.
آبي تيره يك رنگ خوب براي اتاق خوابمي باشد چون خواب آرام و عميق را ايجاد مي كند، ولي مراقب باشيد كه از اين رنگ دراتاقي كه در نظر داريد روزهايتان را در آنجا سپري كنيد ، استفاده نكنيد كه ممكن استتحت تاثير عدم انگيزش آن و اثرات قوي الهام بخشي آن قرارگيريد.
از آنجايي كه رنگ آبي به عنوان كاهندهاشتها عمل مي كند (شايد به اين خاطر كمتر غذايي به رنگ آبي وجود دارد) از اين رنگبراي اتاق ناهارخوري و آشپزخانه استفاده نكنيد ؛ مگر اينكه شما در يك رژيم غذاييباشيد.
همچنين ، رنگ آبي مي تواند يك انتخابخوب براي رنگ حمام باشد. به اين دليل كه تداعي كننده رنگ دريا است. از آنجاييكه آبييك رنگ آرامش دهنده است، انتخاب مناسبي براي رنگ پيژامه مي باشد. رنگ آبي احساسي ازفاصله مي دهد ، هنرمندان از آن براي نشان دادن پرسپكتيو استفاده مي كنند.
رنگ فيروزه اي نماد جواني است. اينرنگ اثر آرامش دهنده دارد. فيروزه اي رنگ ارتباط است. اين رنگ تركيبي از خصيصه رشدسبز و ويژگي ارتباط آبي مي باشد. آبي فيروزه اي باعث سهولت ارتباط بين اشخاص درجايي كه توسط اين رنگ احاطه شده اند مي شود.
فيروزه اي براي مدت طولاني در طلسمهاجهت حفاظت ، اطمينان نفس و قدرت به كار مي رود.
به طور خلاصه اگر در زندگي تان بهدنبال آرامش و آسودگي براي مقابله با آشفتگي و اضطراب؛ بازكردن جريان ارتباط ،گسترش پرسپكتيوتان و صلح هستيد ، از رنگ آبي استفاده كنيد.

Borna66
08-02-2009, 12:10 AM
روانشناسي رنگ بنفش


در بعضي از اتاقهاي عمل از اشعه هايفرابنفش براي تصفيه يا تهويه هوا استفاده مي كنند. در روان پزشكي از رنگ بنفش بهخاطر اثرات آرامبخشي آن براي درمان كساني كه از ترسها و وسواسها رنج مي برنداستفاده مي شود.
بنفش رنگ هدف مي باشد. رنگ روز پنجشنبه ارغواني است. طبق نظر روانشناسان بنفش به تعادل فكري انسان كمك مي كند و علاوهبر آن، توام با حس هنري، موسيقي و روحانيت و معنويت مي باشد. رنگ بنفش حساسيت ودلسوزي را گسترش مي دهد.
نمادهاي رنگ ارغواني و بنفش ، شكوه ،اسرارآميزي و تصور مي باشد. ارغواني رنگ داوري و قضاوت خوب مي باشد. رنگ ارغوانيرنگ اشخاصي است كه در پي كاميابي رواني هستند.
گفته مي شود، اگر شما خودتان را بارنگ ارغواني احاطه كنيد ، به آرامش فكري يا ذهني خواهيد رسيد. ارغواني يك رنگ خوببراي استفاده در مديتيشن مي باشد. ارغواني براي نماداسرارآميزي و جلال و شكوه به كار برده مي شود. به خاطر تركيب ارغواني از قرمز (گرمترين رنگ) و آبي (سردترينرنگ) به نظر مي رسد كه يك رنگايده آل مي باشد. اكثر بچه ها رنگ ارغواني را دوست دارند.ارغواني مطلوبترين رنگبراي هنرمندان مي باشد.
افرادي كه لباس بنفش مي پوشند، بهعنوان افرادي خيلي حساس و بخشنده توصيف مي شوند. در تزئين خانه گاهي اوقات از رنگبنفش جهت خلق محيطهاي نمايشي كه شخصيت خلاق شخص را منعكس مي كند، استفاده مي شود. هنرمندان اغلب دوست دارند كه تماسي از رنگ بنفش در استاديوهايشان باشد.
رنگ بنفش رنگ مناسبي براي اتاقهايمخصوص عبادت و مديتيشن مي باشد. به گفته روانشناسان رنگ بنفش يك رنگ فريب انگيز ميباشد. بسياري از بزرگسالان رنگ ارغواني را دوست ندارند. اما دوستدار خانواده رز (گلي) مي باشند كه مي تواند در بسياري از اتاقها نظير اتاق ناهارخوري ، اتاق خواب وكتابخانه ها به كاربرده شود.
بچه ها واكنش مثبتي به رنگ بنفش نشانمي دهند؛ بنابراين اين رنگ مي تواند به طور موفقيت آميزي در اتاق خواب و اتاق بازيبچه ها به كاربرده شود.
به طور خلاصه اگر در پي تكامل قوهتخيلتان ، توازن دوباره زندگي ، حذف موانع ، آرامش بعد از فعاليت زياد، يا رفعافسردگي هستيد از رنگ بنفش در زندگي تان استفاده كنيد.

http://pnu-club.com/images/styles/paper/statusicon/user_offline.gif